DRUGI V PIKAKDU

 Dodana: 2020-04-07

Moška in ženska ekipa Društva upokojencev Lendava v pikadu sta uspešno nastopili na športnih igrah Občine Lendava :

Dne 11. marca 2020  je v okviru športnih iger Občine Lendava za leto 2020 v bifeju Quatro Gal v Dolini bilo tekmovanje v elektronskem pikadu po sistemu višjega rezultata (high score).

Tekmovanja se je udeležilo 5 moških in 3 ženske ekipe. Na tekmovaju sta sodelovali tudi moška in ženska ekipa Društva upokojencev Lendava. Moška ekipa je dosegla drugo mesto z 1760 točkami. Med moškimi posamično je drugo mesto dosegel naš član Anton Lebar z 425 točkami. Ženska ekipa pa je dosegla drugo mesto z 1212 točkami.

 

ČESTITAMO !

DELOVANJE DU V ČASU UKREPOV ZARADI EPIDEMIJE

 Dodana: 2020-03-23

Zaradi sprejetih državnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije korona virusa, so prepovedana vsa ne nujna zbiranja ljudi. Zato smo pisarno društva upokojencev zaprli do preklica. Pisarno bomo odprli, ko se bodo razmere spremenile tako, da bo država omilila sedaj veljavne ukrepe.

Izvajanje programa društva, ki je bil sprejet na občnem zboru, bomo prilagodili razmeram, oz. z zamikom. Tako vsebina ostaja, vendar pa bomo določene aktivnosti izvedli v kasnejših mesecih (izleti, pohodi, piknik ipd.). Delovanje sekcij in krožkov v zaprtih in zunanjih prostorih društva je prav tako začasno ustavljeno. To velja tudi za aktivnosti, ki jih izvajamo na projektu "Starejši za višjo kakovost življenja doma". ZDU Slovenije priporoča, da prostovoljci naj ne obiskujejo starostnikov na domu, ker vsi spadamo v bolj ogrožene skupine.

Organizacijo pomoči za najbolj ranljivo in rizično skupino občanov, ki so brez svojcev in potrebujejo pomoč na domu, je organizirala Občina Lendava in štab Civilne zaščite Občine Lendava, sodelujejo pa tudi predsedniki krajevnih skupnosti. Vsa gospodinjstva v občini so v zvezi s tem na dom prejela posebna navodila.

Pričakujemo, da se bo v nekaj naslednjih tednih situacija izboljšala, da bomo lahko z okrožnico napovedali že konkretne aktivnosti, ki jih bomo lahko izvajali.

O B V E S T I L O

 Dodana: 2020-03-14

VSE ČLANE DRUŠTVA UPOKOJENCEV LENDAVA OBVEŠČAMO, DA BO PISARNA DRUŠTVA DO NADALJNJEGA ZAPRTA ZARADI KORONA VIRUSA.

PRAV TAKO PREKLICUJEMO VSE ŠPORTNE IN KULTURNE PRIREDITVE DRUŠTVA, IZVAJANJE PROJEKTA "STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA" 

TER ŽE SKLICANO SEJO VSEH VODIJ SEKCIJ IN VODIJE ŠPORTNIH PANOG.

KOFETARJI SO NASTOPILI V GABERJU

 Dodana: 2020-03-11

Gledališka skupina "Kofetarji" Društva upokojencev Lendava je v nedeljo, 8. marca 2020, sodelovala na prireditvi, ki jo je za svoje občane organizirala Krajevna skupnost Gaberje ob praznovanju mednarodnega dneva žena.

Kofetarji so nastopili s skečem "Preljuba soseda". Gledalci so nasto naše gledališka skupine zelo lepo sprejeli.

RAZSTAVLJALI SMO V ČAKOVCU

 Dodana: 2020-03-11

V soboto, 7. marca 2020 je v Domu sindikatov v Čakovcu bila otvoritev mednarodne razstave ročnih del, ki jo vsako leto organizira sekcija "Zlate roke" DU Čakovec. Tako kot že vrsto let, so na tej razstavi sodelovale tudi članice ročnodelskega krožka DU Lendava.

Naš del razstave so pripravile naše članice ga. Marija Feher, ga. Magda Lovrak in ga. Olga Tišler.

Celotna razstava je bla zelo lepo pripravljena. Krasili so jo čudoviti izdelki obeh društev. Pred otvoritvijo je bil lep kulturni program. Ob otvoritvi razstave je naše izdelke in delo krožka predstavila vodja sekcije ga. Marija Feher. Navzoče je pozdravil še predsednik DU v odhodu  g. Aleksander Marič, ki je za društvo sprejel zahvalno listino o deseti jubilejni skupni razstavi.

Otvoritve so se udeležili še novoizvoljeni predsednik Društva upokojencev Lendava g. Aleksander Varga, predsednica kulturnih dejavnosti ga. Marija Varga in članica krožka ročnih del ga. Dragica Marič. 

Razstava je bila odprta za ogled tri dni in je bila dobro obiskana.