RAZSTAVA ROČNIH DEL

 Dodana: 2021-06-19

Končno smo dočakali konec epidemije Covida 19. V Društvu upokojencev Lendava smo zato lahko pričeli izvajati program dela, ki smo ga planirali kar nekaj časa, vendar nam zdravstvene

razmere izvajanja niso dovoljevale.

Sekcija ročnih del DU Lendava je v letu 2020 dopolnila 20 let delovanja, zato smo v petek, 18. junija 2021 pripravili razstavo. Pred prostori bivše trgovine Mercator, ki so sedaj v lasti 

Projektnega inženiringa Gomboc, se je ob 17. uri zbralo veliko število povabljenih gostov in članov društva na otvoritvi razstave.

Predsednica komisije za kulturo pri DU Lendava ga. Marija Varga je nagovorila prisotne in pozdravila goste, še posebej pa :

- ga. Rozino Nemec, podžupanjo Občine Lendava in vodjo JSKD Lendava,

- g. Branka Suhadolnika, predsednika komisije za tehnično kulturo in predstavnika Zveze društev upokojencev Slovenije,

- ga. Violo Bertalanič, predsednico PPZDU Murska Sobota,

- ga Simono Vida, predstavnico Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava,

- g. Antuna Šimuniča, predsednika DU Mursko Središče in tajnika društva g. Antuna Mezgo.

Predsednik društva g. Aleksander Varga  in dolgoletna vodja sekcije ga. Marija Feher sta spregovorila o delovanju sekcije v zadnjih 20-tih letih.

Predsednik komisije za tehnično kulturo pri ZDUS-u g. Branko Suhadolnik se je zahvalil za marljivo delo vsem članicam sekcije ročnih del in na kratko predstavil delovanje komisije pri ZDUS-u.

Program je popestril z nekaj zapetimi pesmimi mešani pevski zbor DU Lendava "Nimam časa" pod vodstvom zborovodje g. Mateja Pucka.

Sledila je podelitev jubilejnih zlatih, srebrnih in bronastih značk JSKD, ki jih je članicam sekcije podelila ga. Rozina Nemec.  Priznanje za 20 let delovanja ročnodelske sekcije je v imenu Zavoda 

za kulturo madžarske narodosti izročila ga. Simona Vida, v imenu Zveze kulturnih društev Lendava pa je priznanje izročila ga. Elvira Vaupotič.

Razstavo je otvorila ga. Dragica Marič, vodja sekcije ročnodelskega krožka pri DU Lendava.

Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali k pripravi in izvedbi te razstave.

 

BILI SMO NA ZDUS NA PODELITVI MALE PLAKETE

 Dodana: 2021-05-16

Komisija za tehnično kulturo pri ZDU Slovenije je zgoDaj spomladi razpisala fotografski natečaj na temo rokodelstva. Na natečaj smo prijavili tudi fotografije naših članov. Izbrani sta bili dve fotografiji g. Borisa Ostrca, vse izbrane fotografije pa so razstavljene v prostorih ZDUS v Ljubljani na Kebetovi 9.

Tako smo se na UO DU dogovorili, da bomo organizirali ogled navedene razstave na povabilo ZDUS. V petek, 14. maja 2021 smo se staro in novo vodstvo Društva upokojencev Lendava odpeljali v Ljubljano. Poleg ogleda razstave smo bili povabljeni še na podelitev male plakete ZDUS-a naši sekciji ročnih del za 20 let delovanja.

Na ZDUS nas je vodstvo prisrčno sprejelo. Sledila je predstavitev ZDUS-a, v kateri je predsednik g. Janez Sušnik vse navzoče seznanil z delom in prizadevanji zveze za izboljšanje položaja upokojencev.

Bistveni poudarki predstavitve pa so bili :

- usklajevanje pokojnin in izboljšanje gmotnega položaja upokojencev,

- povečanje dodatnih kapacitet v hotelu Delfin v Izoli z namenom omogočiti starejšim zdravstveno rehabilitacijo,

- uvedba članske izkaznice ZDUS-a,

- nadaljevanje dela na vseh projektih ZDUS-a, še posebej pa na projektu "Starejši za višjo kakovst življenja doma".

Predsednik Društva upokojencev Lendava g. Aleksander Varga se je gostiteljem zahvalil za prisrčen sprejem ter predstavil delovanje našega društva s predvidenimi nalogami v prihodnje.

Naloge ZDUS s področja tehnične kulture je podal njen predsednik g. Branko Suhadolnik.

Za 20-letno delovanje sekcije ročnih del Društva upokojencev Lendava je g. Janez Sušnik predal malo plaketo ZDUS-a ga. Dragici Marič, vodji sekcije ročnih del in predsedniku DU Lendava. Sledil je sproščen razgovor, v katerem sta sodelovala tudi podpredsednica ZDUS-a ga. Vera Pečnik in odgovorni urednik ZDUSplus g. Črt Kanoni.

Ogledali smo si še razstavo v prostorih ZDUS-a.

Zahvaljujemo se vodstvu ZDUS-a za prijetno druženje in g. Branku Suhadolniku za sodelovanje pri organizaciji navedenega srečanja.

 

OBISKALI SMO EKO KMETIJO KORENIKA V ŠALOVCIH

 Dodana: 2021-05-13

V sredo, 12. maja 2021 smo v Društvu upokojencev Lendava izvedli strokovni ogled ekološke kmetije Korenika v Šalovcih na Goričkem. Zjutraj ob 9. uri se je pred prostori društva zbralo 38 ljubiteljev narave, prostovoljk, poverjenikov in članic zeliščarskega krožka. Kljub nekoliko slabši vremenski napovedi smmo se odpeljali na Goričko.

Ekološka kmetija Korenika se nahaja v samem osrčju Krajinskega parka Goričko. Deluje že kar nekaj let in je postala prepoznavna v širšem prostoru s strani strokovne javnosti. Je primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov ter ranljivih družbenih skupin.

Na kmetiji deluje Center za medgeneracijsko sodelovanja "Štorklja", svoje dejavnosti pa tam organizira tudi "Mozaik" društvo za socialno vključenost.

Zaposleni na kmetiji so vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil. Pridelujejo zelišča, sadje in zelenjavo na dvajsetih hektarjih površin Iz pridelanih živil sami pripravljajo čaje, sokove, marmelade, različne začimbe in mazila, ki jih prodajajo v svoji trgovini na kmetiji. Poleg navedenega redijo tudi živali, kokoši, zajce, ovce, koze, krave in konje. Prašiče redijo izključno za mesarijo Kodila.

Vse navedeno smo si ogledali pod strokovnim vodenjem socialne delavke Ana Marije. Sledila je predstavitev vseh izdelkov kmetije. Sami so pripravili in nam ponudili različne zeliščne namaze in sokove. Posladkali pa smo se z retaši in gibanico.

Spoznavanje ekološke kmetije Korenika je bilo poučno in zelo zanimivo. Hvala vodstvu kmetije za prijetno druženje in iskrena hvala ga. Renati, da smo imeli priložnost spoznati vso njihovo dejajvnost in vse izdelke, ki jih pripravljajo z vso ljubeznijo do narave in okolja. Posijalo je tudi sonce.

Na povratku proti domu smo se iz goričkega vrnili v ravninski del ter se ustavili še pri bukovniškem jezeru.

ŠPORTNIKI DU LENDAVA SO AKTIVNI

 Dodana: 2021-05-09

Po daljšem premoru zaradi epidimioloških razmer in neugodnih vremenskih razmer, so naši člani društva pričeli s športnimi aktivnostmi.

Pohodniki so že izvedli dva večja pohoda. Nazadnje so prehodili traso ob meji z Madžarsko in lendavskih goricah ter se na koncu ustavili v zidanici ga. Anice Jaklovič, kjer smo jim pripravili osvežitev.

V sredo, 19. maja 2021 pa bodo pohodniki izvedli pohod v Murski šumi ob reki Muri. Zbrali se bodo ob 9. uri pred prostori DU Lendava, od koder se bodo odpeljali do M. šume, kjer bo potekal pohod in na koncu malica.

Kolesarji so se prvo sredo v mesecu maju, t.j. 5.5.2021 odpeljali v smeri Kapce do Velike Polane, kjer smo jim v parku pri šoli, pripravili osvežitev.

Prav tako so s treningi pričeli balinarji vsak torek in petek.

Vse člane društva, ki jim zdravje došušča vabimo, da se pridružite našim rekreativcem, saj boste z gibanjem v naravi,  največ prispevali za svoje zdravje.

70 LET ORGANIZIRANEGA DELOVANJA UPOKOJENCEV

 Dodana: 2021-01-23

Slovenski upokojenci so po drugi svetovni vojni ustanovili Društvo upokojencev Ljudske republike Slovenije. Ustanovni občni zbor Društva upokojencev Ljudske republike Slovenije je bil 15. decembra 1946 v Ljubljani. Ta organizacija je bila ustanovljena z namenom skrbeti  in se boriti za pravice upokojencev ter delovati na socialnem in zdravstvenem področju. Do leta 1947 je bilo po Sloveniji ustanovljenih 25 podružnic.

Do leta 1951 je bilo po Sloveniji ustavljenih že 100 podružnic. Podružnica upokojencev v Lendavi je bila že v tem številu zajeta. V arhivu našega društva smo našli zapisnik o ustanovitvi podružnice upokojencev v Lendavi. Ustanovni občni zbor podružnice upokojencev v Lendavi je bil 21. januarja 1951 v prostorih okrajne delavsko uslužbenske restavracije v Dolnji Lendavi (v bivši dvorani Nafte, kjer je danes trgovski center).

Navzoči na zboru : Tov. Bidovec Valent, član IO Društva upokojencev v Ljubljani in 25 upokojencev.

Po razpravi so sprejeli sklep, da se ustanovi Podružnica upokojencev Dolnja Ledava, v okviru Društva upokojencev Slovenije. V sedem članski upravni odbor so bili izvoljeni : Šömen Janez, Naglič Miloš, Horvat Ivan, Čosič Martin, Osat Anton in Gazdag Rozalija. Novi upravni odbor je izmed svoih članov izvolil tovariša Čosič Martina za predsednika, tov. Horvat Ivana pa za tajnika in Kojzek Rajka za blagajnika.

Žal se v arhivih o delovanju podružnice upokojencev v naslednjih letih niso ohranili pisni viri. Vemo le, da je bila vsebina delovanja podružnice vezana na področja delovanja Društva upokojencev Slovenije.