Naše društvo spada med manjša tovrstna društva. Vključuje upokojene delavce Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav ter nekatere njihove svojce oziroma zakonske partnerje. Trenutno je v naše društvo vključenih 177 članov. Število članstva pa niha glede na vpis novih članov in odpis članov zaradi neplačila članarine ali smrti. Člani, ki so starejši od 85. let postanejo naši častni člani in so oproščeni plačila članarine.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije, sedež društva je v Zavarovalnici Sava, Cankarjeva ulica 3, čeprav nimamo svojega prostora , nam vodstvo dovoli, da dobimo v souporabo prostor za sestanke. Društvo deluje po Pravilih društva, organizacijsko pa je povezano v Zgornjepodravsko pokrajinsko zvezo društev upokojencev, ta pa v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS).

Naše društvo vodi sedem članski upravni odbor in tri članski nadzorni odbor. Zaradi krajevne razpršenosti članstva prilagajamo tudi program dela društva in zato organiziramo izlete in druženje članov na zboru članov in ob zaključku koledarskega leta.

 

Vodstvo društva v mandatnem obdobju 2017 do 2021:

Upravni odbor:

   

 • predsednik društva        Jože Vihar,

 • podpredsednik                Alojz Dovnik,

 • tajnica                               Marija Urbič,

 • blagajničarka                  Erna Podrekar,

 • članica                              Magda Marcelan,

 • član                                  Anton Ganzitti,

 • članica                             Dragica Šauperl.

 •  

Nadzorni odbor:

   

 • predsednik                     Božidar Logar,

 • članica                            Jelka Penko,

 • član                                 Viktorin Pohorec.

 •  

Častno razsodišče:

   

 • predsednica                   Irena Goljat,

 • članica                           Brigita Pistotnik,

 • član                                Ida Hafner.

 •