DU VITANJE JE BILO OSNOVANO 1988 LETA. PRED TEM JE BILO SEKCIJA DU SLOVENSKE KONJICE.