DU Veliki gaber je nastalo leta 2009, ko je del članov DU Velika loka sklenil, da ustanovi društvo DU Veliki Gaber, za kar je obstajalo več razlogov. Prvič se je število članov na območju Velikega Gabra in okolice močno povečalo in drugič je na odločitev vplivala relativna oddaljenost od sedeža dotedanjega društva. Leta 2019 smo praznovali 10 letnico uspešnega delovanja našega društva za kar smo prejeli Priznanje občine Trebnje in Priznanje PZDU Dolenjske in Bele Krajine.