DU Velike Lašče je bilo ustanovljeno 15. januarja 1950.

Ob ustanovitvi je društvo štelo 34 članov, sedaj pa jih je precej več.

Predsedniki v preteklih letih so bili: Jože PESKAR, Jernej MALOVRH, Alojz RIGLER, Ivan KERŽAN, Jože KAPLAN, Justina JAGODIČ, Jože MAROLT, Jože GAČNIK, Franc IVANC, Marija M. TROTOVŠEK.

Delovanje: druženje, ekskurzije, skrb za ostarele, ročna dela, strelstvo, balinanje, Alzheimer caffee.

Organi Društva upokojencev Velike Lašče za mandatno obdobje 2015 – 2019 so bili soglasno izvoljeni:

Upravni odbor (UO)

Predsednik: 					Trotovšek M. Marija, 

041 536 918

Podpredsednik:  				Cvetko Danica, 01 788 92 47
Tajnik:						Grebenc – Gruden Helena, 031 335074
Blagajnik – računovodja:			Zrnec Anica, 041 855 500
Referent za šport in rekreacijo:		Petrovčič Avguštin, 01 788 11 00
Referent za izlete in druženja:		Trotovšek Peter, 031 764 562
Referent za socialo:  			Gruden Hilda, 031 457 388

Nadzorni odbor (NO)

Predsednica: 		Puh Jožica, 041 334 989
Član: 			Oblak Jože, 041 384 805
Članica: 			Košir Milena, 01 788 12 28
Namestniki: 		Levstek Joško, 041 451 071
				Feguš Jana, 031 603 259
				Klančar Jožica, 01 788 13 90

Častno razsodišče (ČR)

Predsednica:  		Jelaska Marija, 031 323 810
Član:  			Petrič Slava, 031 521 346
Članica:  			Mavsar – Nosan Jožica, 040 703 806
Nadomestni člani: 	Rozman Alenka, 01 788 9034
				Gradišar Magda, 01 788 12 75
				Peterlin Nevenka, 031 510 992

Poverjeniki:

				Jamnik Francka, 041 583 856
				Gradišar Majda, 051 346 353
				Oblak Marija, 041 384 805
				Gorjup Vera, 031 786 099
				Ivanc Veronika, 040 243 777
				Ivanc Stanka, 041 244 575
				GaleJanez, 040 587 444
				Verovšek Olga, 041 561 561

 

Sedež društva: Šolska ulica 18, 1315 Velike Lašče ( v stavbi Glasbene šole).

Uradne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 9. do  10. ure.

Vsako sredo je druženje od 10. do 12. ure. 2243

TRR pri PBC: SI56 9067 2000 0083 190

Davčna številka: 25596268