Društvo upokojencev Velenje  je bilo ustanovljeno leta 1948, prvi predsednik pa je postal g. Viktor Jurič. V vseh letih delovanja je društvo zelo vpeto v lokalno okolje. V društvo je vključenih preko 1400 občank in občanov, ki tako preko društva s svojim aktivnostim dokazujejo, da starost ni ovira v življenju, temveč samo še eno lepo življenjsko obdobje. Tako so naši cilji predvsem zadovoljevati interese, želje in potrebe upokojencev, ohranjati in izboljševati kakovost življenja na vseh področjih, spodbujati druženje in različne oblike društvenih aktivnosti ter prispevati čim več k razvoju družbe.

Predsednik DU Velenje od 16. 3. 2018 dalje Franc Vedenik, d. u. i.

Organiziranost društva 

../fileadmin/drustva/446/ORGANIGRAM%20DRU%C5%A0TVA%20UPOKOJENCEV%20VELENJE.28.7.2021.pdf

Pisarna društva:

Telefon: 03 587 12 58 ali 064 296 252

Socialni program - donirana hrana : 031 415 741

E-pošta: mailto:mailto:du.velenje@gmail.com

Darinka Barle: 041 824 101

Ivan Druks: 041 654 601

Predsednik DU Velenje

Franc Vedenik: 041 670 807

 

MATIČNA št. : 5118166

DAVČNA št. :   54731623

TRR: 6100 0000 0249 055

Delavska hranilnica - Ljubljana

Informacije

Društvo upokojencev Velenje

Kidričeva cesta 9 a

3320 Velenje

Uradne ure:

Ponedeljek  od 8. do 11. ure

Sreda           od 8. do 11. ure

Četrtek        od  8. do 11. ure

Opomba:

Junij, julij in avgust samo ob sredah od 8. do 11. ure

Socialni program – donirana hrana: nedelja, ponedeljek, torek od 8. do 8.30 ure

 

 POROČILA:

../fileadmin/drustva/446/1.Dru%C5%A1tvo.upokojencev.Velenje.poro%C4%8Dila_31.julij.2021.pdf