Dodana: 2019-07-15

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA

 Dodana: 2019-07-15

Spominski pohod 27 aprila 2019

 Dodana: 2019-04-23

 Dodana: 2019-03-16

Za leto 2018 smo nekako predvideli delovanje društva v treh sklopih.

 In sicer:

  1. Obiskovanje svojih članov
  2. Program izobraževanja
  3. Organizacija izletov, pohodov, kulturne prireditve, družabna srečanja, razstave svojih članov.

 

Iz prvega sklopa delovanja je društvo ob zaključku leta skromno obdarilo svoje člane starejše od 80 let. Ob tej priložnosti smo obiskali in obdarili tudi naši članici v oskrbovalni ustanovi. Prav tako smo vsem, ki so praznovali okroglo obletnico poslali voščila ob njihovem jubileju.

 

Iz drugega sklopa delovanja je društvo organiziralo predavanje spoznavanje zdravilnih zelišč in njihova uporaba. Predavanje se je izvedlo v naravnem okolju, da so udeleženci spoznavali rastišča in tudi sama zelišča.

Pripravili smo tudi predavanje o Cestno prometnih predpisih, kjer smo si osvežili znanje in spoznali nekatere novosti.

 

Iz tretjega sklopa delovanja društva smo uspeli izpeljati največ. Najprej smo sodelovali na prireditvi v počastitev dneva žena 8. marca. Sodelovali smo z Društvom žena in deklet Trnovo z našim hišnim ansamblom. Prav tako smo sodelovali pri praznovanju dneva žena v KS Lokve Lazna.

V marcu smo imeli redni občni zbor, kjer smo potrdili finančno poročilo za leto 2017 in poročilo o delu v letu 2017 ter sprejeli predlog plana dela za leto 2018. Občni zbor smo popestrili s kratkim kulturnim programom otrok podružnične šole in vrtca Trnovo ter članic Društva žena in deklet Trnovo.

V aprilu smo organizirali tradicionalni pohod v spomin na Pepita Karlovega.

Sodelovali smo na otvoritvi prenovljene trgovine na Trnovem.

Naše članice in člane smo peljali na enodnevni izlet v Benečijo.

Pripravili smo kar nekaj rekreacijskih pohodov in sicer:

  • Pohod na Škabrijel
  • Pohod na Cerje
  • Pohod na Sabotin
  • V sklopu praznika KS Lokve Lazna pohod za zidom

Našim članicam in članom smo omogočili rekreacijsko kopanje v Izoli.

Zadnji vikend v mesecu juliju smo organizirali vsakoletno družabno srečanje članic in članov v Krnici. Srečanje smo popestrili z nekaj družabnimi igrami.

Ob začetku šolskega leta 2018-2019 smo skupaj z Društvom žena in deklet Trnovo polepšali prvošolčkom vstop v šolo.

Ponovitev izleta Ribji piknik ( Fish picnic) nam kljub velikemu zanimanju, ni uspelo izpeljati. Vreme nam je zagodlo. Ga imamo namen izpeljati letos.

V septembru smo z Hišnim ansamblom popestrili dan oskrbovancem Doma upokojencev Nova Gorica.

Udeležili smo se razstave ročnih del v Kanalu. Razstavljali sta dve naši članici in sicer Janja Brus je razstavljala svoje kleklane izdelke, Gabrijela Volk pa svoje kvačkane izdelke in ročno izdelane voščilnice.

Novembra smo pripravili praznovanje Martinovega tako za člane društva kot tudi krajane KS Trnovo in KS Lokve Lazna.

V decembru je ZDUS razpisal delavnice za mojstrovalce. Odločili smo se, da na to delavnico pošljemo našo članico Janjo Brus, tudi z namenom, da bomo poskusili v letu 2019 organizirati začetni tečaj klekljanja, če bo interes za tak tečaj.

Za konec leta smo popeljali naše članice in člane na ogled okrašene Ljubljane.

Nismo pa uspeli realizirati nekaj stvari in sicer:

Obiske na domovih ostarelih članov in nudenje pomoči potrebnim. Najprej bi morali prepoznati take potrebe in ugotoviti ali so pripravljeni tako pomoč sprejeti. Predvsem pa na to opozoriti ustrezne službe.

Predavanje o boleznih sodobnega časa. Na to temo je organizirala predavanje KS in ni bilo smiselno podvajati aktivnosti. Tu se moramo društva med seboj obveščati o predvidenih dejavnostih, da ne bi prihajalo do podvajanja dogodkov.

Pridobivanje ustreznih znanj iz osnov računalništva. To je zahtevnejša oblika organiziranja tečajev (ustrezna računalniška oprema, primerni prostori, itd) tako da tega tudi v bodoče ne bomo izpeljali. Razen, če se izkaže velik interes članstva.

Pohodi z društvi upokojencev iz zamejstva. Večkrat smo poskušali navezati stike z njimi vendar neuspešno, tako da bomo to v planu za leto 2019 izpustili, če pa bodo navezali stike z nami bomo to z veseljem izpeljali.

 Dodana: 2019-03-16