Kontaktni podatki so na strani ‘Kontakt‘.

 

Program dela društva za leto 2020.

 

 

Nekatere povezave na fotogalerije društva: Foto galerije

 

ORGANI DRUŠTVA
Od zbora članstva, ki je bil v marcu 2017 ima društvo nove organe.
Predsednik: Avgust Reberšak, tel: 051 318 802, el. pošta:avgust.rebersak@gmail.com

Tajnica: Romana Marovt, tel.: 041 416 562, el. pošta: du.smartnoobpaki@gmail.com
Člani upravnega odbora: Franc Centrih, Rudi Meh, Konrad Steblovnik, Marjan Knez, Alojz Šmigovec (referent za šport in rekreacijo), Romana Marolt in Danilo Arčan.
Nadzorni svet: Ivan Trs, Franc Poprask in Tatjana Merzlak.
Častno razsodišče: Mija Žerjav, Danilo Verzelak in Franc Urbanc.


ZGODOVINA DRUŠTVA
V letu 2015 je društvo praznovalo štirideseto obletnico delovanja.
Društvo upokojencev je bilo ustanovljeno v letu 1974 in bilo registrirano na občini Velenje (današnja Upravna enota) pod številko 024-19/1975, torej leta 1975. Ob ustanovitvi je društvo sprejelo tudi prvi statut, ki je bil v veljavi do leta 1997. Dne, 25. februarja 1997 je društvo sprejelo novi statut, ki je v veljavi še danes. V letu 1985 se je društvo vključilo preko Koroško Šaleške pokrajinske zveze v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Ljubljana. V letu1997 pa je bila ustanovljena Medobčinska zveza društev upokojencev Velenje, ki je vključevala upokojenska društva treh občin Velenja Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Ta zveza je bila še naprej vključena v Koroško pokrajinsko zvezo društev upokojencev in preko nje v ZDUS. Medobčinska zveza društev upokojencev se je ‘osamosvojila’ leta 2007 in postala samostojna Pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje. DU Šmartno ob Paki deluje v okviru te pokrajinske zveze še danes in je preko nje vključeno v delovanje ZDUS. Društvo dobro sodeluje z vsemi društvi v občini, še posebej pa Rdečim križem in Turističnim društvom.
Nekateri pomembnejši mejniki društva:
– napeljava telefona okrog leta 1986,
– izgradnja balinišča leta 1986,
– ureditev sanitarij, elekroinštalacij, beljenje, ogrevanje leta 1995,
– obnova fasade leta 1997,
– ograditev balinišča in zelenice leta 1998,
– streha balinišča leta 2003,
– obnova balinišča leta 2006,
– rusko kegljišče leta 2008,
– novi prapor (221 zlatih žebljev) leta 2010.
Prvi predsednik društva od leta 1974 do leta 1979 je bil Avgust Travner. Člani prvega upravnega odbora so bili: Ignac Ježovnik, Franc Blazinšek, Avgust Podgoršek, Janko Kumer, Pavla Romih, Stanko Berzelak, gospa Kačičnik.
Sledili so naslednji predsedniki društva:
– Franc Slokan 1979-1983,
– Anton Petek 1983-1988,
– Franc Korbar 1988-1993 in 1993-1997,
– Franc Tajnšek 1997-2001, 2001-2005, 2005-2009 in 2009-2013,
– Franc Centrih 2013-2017.
 

Upravni odbor ob ustanovitvi društva 1974 leta. (Če kliknemo na sliko se ta poveča!)
Stojijo: Stanko Točaj, nepoznana, Franc Zajc, Alojzija Kačičnik, Andrej Lesnjak, Hubert Mravljak, Julijan Jelen, Franc Zamernik.
Sedijo: Franc Klančnik, Pavla Pož, Martin Steblovnik, Franc Slokan, Avgust Podgoršek, Fanika Selišnik, Avgust Travner.

 

Upravni odbor ob 20-letnici društva 1994 leta.
Na sliki stojijo:
Stanko Berzelak (član IO), Blaž Špeh (član IO), Cveto Glojek (član IO), Jože Berdnik (član IO), Marjan Pilih (član IO), Štefan Špilak (član IO), Martin Zacirkovnik (član NO), Janko Kumer (predsednik NO), Franc Tajnšek (član IO), Ignac Ježovnik (član IO).
Na sliki sedijo:
Pavla Romih (članica IO), Franc Dobnik (član IO), Herta Volk (članica IO), Franc Drofelnik (podpredsednik društva), Jožica Krajnc (tajnica Društva), Franc Korbar (predsednik društva), Fanika Glojek (računovodkinja), Milan Rogl (član IO).
 
==================================================================
Leta 2015 smo praznovali 40-letnico delovanja društva.

 

Praznovanje 40-letnice DU Šmartno ob Paki je bilo 10. oktobra 2015 v dvorani Kulturnega doma v Šmartnem ob Paki. Prisotni so bili gosti: župan občine Šmartno ob Paki, podžupan občine Velenje Srečko Korošec, prejšnji predsednik društva g. Tajnšek. Slavnostna govornika sta bila: predsednik društva Franc Centrih in Jože Aristovnik. Nastopili so Vesele babice, Timi Kreft, Alojz Podvratnik. Na koncu prireditve smo obiskovalci in gosti pokramljali ob zakuski.

OBISKOVALCI.

GOSTI.

NASTOPAJOČI: Vesele babice.
Avtorica slik ob 40 obletnici društva je Tatjana Podgoršek.