ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 2020

 Dodana: 2020-03-17

Upokojenci, člani DU Šmartno ob Paki, smo imeli redni letni zbor članstva v soboto dne 29. 2. 2020 v prostorih gasilskega društva Šmartno ob Paki. Gasilcem velja zahvala, da lahko v ta namen vsako leto uporabimo njihove prostore. Pozdravnemu nagovoru našega predsednika Avgusta Reberšaka je sledil približno polurni kulturni program Veselih babic z Zdravkom in našega člana Alojza Podvratnika, ki je poskrbel tudi za ozvočenje. G. Reberšak je poskrbel tudi za izvolitev delovnih organov zbora.

Za nemoteno nadaljevanje zbora članstva v skladu z predlaganim dnevnim redom je poskrbelo delovno predsedstvo pod predsedstvom Franca Kačičnika. Sledila so poročila o delu in financah v letu 2019. Poročila za leto 2020 so podali predsednik društva Avgust Podgoršek o delu, Vera Podgoršek o finančnem poslovanju, Vera Podgoršek je zaradi odsotnosti športnega referenta podala tudi poročilo Alojza Šmigovca, članica nadzornega odbora Tatjana Merzlak pa je podala poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila govorijo o uspešnem delu društva in pozitivnem finančnem poslovanju v letu 2019. Franc Poprask, član verifikacijske komisije je povedal, da je na zboru članstva navzočih 86 članov. Po kratki razpravi so prisotni potrdili poročila v podani obliki.

Sledila je beseda gostov. Predsedujoči Franc Kačičnik k besedi najprej povabi predsednika ŠPZDU Velenje Franca Vedenik, univ. dipl. inž. Ta pove, da je lani spomladi prevzel vodenje zveze v Velenju. Njegov namen je poudariti vlogo UO ŠPZDU in delo komisij, ki morajo odigrati odločilno vlogo pri delu z društvi. Pokrajinske zveze so z novo organiziranostjo ZDUS dobile pomembnejšo vlogo. Društva bodo še nadalje pri izvajanju programov samostojna, skupni interesi društev se bodo  uresničevali preko pokrajinskih zvez. Osnovna naloga Pokrajinske zveze je tako koordinacija dela med društvi. Kot drugi se je k besedi prijavil Boris Zajc predsednik Komisije za ŠRKG na ŠPZDU Velenje. Našteje uspehe, ki so jih dosegli športniki. Rezultati so objavljeni v biltenu Upokojenec, kjer je tudi program tekmovanj za leto 2020. Povabi vse, da se športnim dejavnostim priključijo v čim večjem številu. Sledili so še pozdravni nagovori gostov - predstavnikov društev in organizacij naše občine. Vsi gosti so nam namenili pohvalne besede o našem preteklem delu in nam zaželeli uspehov pri delu in udejstvovanju v letu 2010.

V nadaljevanju zbora je Vera Podgoršek predstavila še programe dela in finančni plan za leto 2010. Program dela je sestavljen iz pohodništva, izletov, letovanj, drugih aktivnosti. Te se nanašajo predvsem na obiskovanju naših članov v domovih za varstvo odraslih, kakor tudi doma. Nanaša se na sodelovanje z ostalimi društvi v občini na raznih prireditvah. Velik pomen je tudi druženje naših članov ob igranju taroka, pletenju kvačkanju in drugih ročnih spretnosti. Športniki imajo v programu dejavnosti: namizni tenis,  balinanje, kegljanje s kroglo na vrvici, metanje obročev na klin, pikado in seveda tudi vsa druga tekmovanje v okviru ŠPZDU, kakor tekmovanja, ki jih organiziramo sami. Navzoči smo soglasno potrdili plan dela in finančni plan za leto 2020.

V predzadnji točki zbora je članica častnega razsodišča Mija Žerjav povedala, da se je častno razsodišče sestalo 13. 11. 2019 in pripravilo predlog o podelitvi društvenih priznanj, priznanj ŠPZDU in odlikovanja ZDUS. Predloge so potrdili člani UO DU Šmartno ob Paki. Skupaj s predsednikom sta podelila društvena priznanja: Vojku Mandelcu, Alojzu Šmigovcu, Veri Podgoršek, Janku Lesnjaku, Andreju Lesnjaku, Ivanki Urleb, Tatjani Merzlak, Pavli Lesnjak in Cvetu Glojeku. Priznanja ŠPZDU pa bodo prejeli: Alojz Podvratnik, Jožica Brunšek, Franc Centrih in Tilčka Podvratnik. Odlikovanje ZDUS pa bo prejel Franc Tajnšek.

Knez Marjan, ki v društvu skrbi za izlete, je na koncu vse povabil na izlet v Šmartno pod Šmartno goro. Izlet bo organiziran 7. maja 2020. Podrobnosti bodo objavljene na oglasni deski in v občinskem listi ŠOP.

 

Sledil je še kulturni program in pogostitev za vse udeležence zbora.

 

Zapisala:                                                                                                                           

Vera Podgoršek,

Konrad Steblovnik

 

*****************************************************************************************************************************************************

Medobčinsko športno tekmovanje društev

 Dodana: 2019-10-24

V počastitev praznika občine Šmartno ob Paki je društvo upokojencev Šmartno ob Paki, dne 24. oktobra 2019, v prostorih društva organiziralo športno srečanje društev upokojencev občin Šmartno ob Paki, Velenje in Nazarje. Sodelovala so društva upokojencev Šmartno ob Dreti, Škale, Pesje, Šmartno ob Paki, Šentilj, in Velenje. Tekmovanja se je udeležilo petinpetdeset upokojencev – tekmovalcev. Tekmovali so v: kegljanju s kroglo na vrvici, balinanju, pikadu, streljanju z zračno puško in metanju obročev. Tekmovalce sta pozdravila župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in predsednik DU Šmartno ob Paki Avgust Reberšak. V ekipi Velenja se je tekmovanja udeležil todi predsednik ŠPZDU Franc Vedenik. Tekmovanje je potekalo v prijateljskem in športne duhu. Zmagovalci so bili predstavniki DU Velenje, drugi so bili tekmovalci DU Šentilj, tretje mesto pa so zasedli tekmovalci DU Šmartno ob Paki.
Po uspešnem zaključku je sledila podelitev pokalov prvim trem ekipam in pogostitev udeležencev z glasbeno spremljavo. Udeleženci so si ob zaključku obljubili, da se naslednje leto zopet srečajo ob podobni priliki.

Naslednji dan, 25. oktobra 2019, je društvo upokojencev v počastitev občinskega praznika pripravilo v prostorih društva še tradicionalni turnir v taroku. Udeležilo se ga je dvajset tekmovalcev in šest ekip. Med posamezniki je zmagal Milan Fekonja iz Šmartnega ob Paki pred Danilom Arčanom, tudi domačinom, Ter Ferdinandom Jelenom iz Žalca. Med ekipami so zmagali tekmovalci iz Žalca pred ekipo Šmartno 1 in Oldtimerji s Polzele. Seveda je tudi to tekmovanje potekalo v prijateljskem in športnem in končalo z obljubo, da se bodo še naprej srečevali.

V Galeriji si oglejte še druge posnetke z obeh srečanj.

 

Zapisal: Konrad Steblovnik

Slike: Rudolf Meh, Ferdinand Jelen in Konrad Steblovnik

 

 

*****************************************************************************************************************************************************

VTISI Z IZLETA Z VLAKOM V ŠENTJUR PRI CELJU

 Dodana: 2019-10-05

V četrtek 26. septembra 2019  smo se člani društva upokojencev Šmartno ob Paki odpravili na jesenski izlet z vlakom v Šentjur pri Celju. Malo pred osmo uro zjutraj smo se zbrali na železniški postaji v Šmartnem in se ob osmi uri odpeljali z vlakom preko Celja v Šentjur. Prispeli smo okrog devet ure.

Na postaji sta nas sprejela podžupanja in predsednica DU Šentjur ga. Silva Kozelj in vodja Muzeja Južne železnice g. Bučar in nam izrekla dobrodošlico. Sledil je ogled železniškega muzeja. Vodil nas je g. Bučar in v dveh urah izčrpno predstavil zgodovino Južne železnice Dunaj – Trst. Do Celja je železnica 'prispela' 1846 leta. V Franc-Jožefovem prometnem uradu smo si  lahko ogledali prikaz bogatega arhivskega gradiva in železniških naprav od leta 1844 dalje. Občasno imajo tudi razstavo ˝Ujeti trenutki ob železni cesti Gradec-Celje˝. V kletnih prostorih muzeja ima društvo vinogradnikov shranjeno promocijsko vino, s katerim nas je postregel predsednik društva g. Malovrh.

S podžupanjo smo nadaljevali ogled mesta. Vodila nas je skozi mesto Šentjur in predstavila razne znamenitosti mesta, ter nas  pripeljala do TIC Šentjur, kjer nas je sprejela vodička Barbara. TIC Šentjur predstavlja obiskovalcem znamenitosti mesta: kulturno dediščino, naravno dediščino in sakralne objekte. Predstavljajo jih na svoji spletna strani: turizem-sentjur.com. Barbara nas je najprej  vodila v hišo skladateljev Ipavcev, kjer je predstavila dela Benjamina, Gustava in Josipa Ipavca; po ogledu hiše Ipavcev pa nas je vodila še v muzej z zakladi  Rifnik, kjer so izkopanine z bližnjega hriba Rifnika. Prve sledi človekovega bivanja na tem kraju so iz konca mlajše kamene dobe! Kraj je bil naseljen tudi v bronasti dobi, starejši železni dobi in Antiki (pokmuz-ce.si/sl/razstave/zunanje-razstave/arheoloski-park-rifnik).

Po ogledu mesta in muzejev smo se odpravili v gostišče Bohorč na kosilo.

Z železniške postaje Šentjur smo se ob 16. uri preko Celja vrnili domov, kamor smo prispeli polni prijetnih vtisov ob 17.30 uri.

Izlet je bil zanimiv in družaben, videli pa smo tudi veliko. Žal pa nas je v Šentjur potovalo samo 16 članov DU Šmartno ob Paki.

Za prijeten izlet se moramo zahvaliti organizatorju izleta g. Knezu in vsem, ki so nas gostoljubno sprejeli v Šentjurju.

Avgust Reberšak

Konrad Steblovnik

 

*****************************************************************************************************************************************************

IZLET Z VLAKOM V ŠENTJUR PRI CELJU

 Dodana: 2019-09-05

Društvo upokojencev Šmartno ob Paki vabi na izlet z vlakom v Šentjur pri Celju.

V četrtek, 26. septembra 2019 ob 7.45 uri se bomo zbrali na železniški postaji in se ob 8. uri z vlakom odpeljali preko Celja v Šentjur, kamor bomo prispeli okrog 9. ure.

Program izleta:

  • Najprej je na vrsti ogled železničarskega muzeja na postaji v Šentjurju.
  • Po ogledu muzeja se bomo srečali s predstavniki Društva upokojencev Šentjur pri Celju. Spremljali nas bodo na ogledih znamenitosti kraja.
  • Ogledali si bomo muzejsko zbirko Rifnik, spomenik Franja Malgaja, hišo Ipavcev in cerkev Sv. Jurija.
  • Kosilo bomo imeli v gostilni Bohorč ob 14. uri.
  • Vrnitev domov je planirana okrog 16.00 ure, prihod v Šmartno ob Paki pa ob 17.00 uri.

Zainteresirane vabimo, da se na izlet prijavijo v prostorih društva upokojencev. To lahko storijo od torka do sobote od 9. do 12. ure. Cena izleta je 20 EUR, vključuje pa prevoz, vodenje, vstopnine in kosilo.

 

V A B L J E N I!

 

*****************************************************************************************************************************************************

IZLET ŠMARTNO NA POHORJU

 Dodana: 2019-05-20

Dne 16. maja 2016 smo se člani društva upokojencev Šmartno ob Paki odpravili že na četrti izlet iz serije ˮŠmarčani k Šmarčanomˮ in sicer v Šmartno na Pohorju, ki je krajevna skupnost v občini Slovenska Bistrica. Avtobus je ob deveti uri pripeljal lepo število 50-tih izletnikov na prvi cilj pred  bistriški grad, katerega lastniki so v preteklosti bili Attemsi in stoji na severozahodni strani srednjeveškega dela mesta. Danes je v občinski lasti. V viteški dvorani bistriškega gradu nas je sprejel dolgoletni župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki nas je prav lepo pozdravil in nam temeljito predstavil svojo občino. Pozdrave mu je vrnil naš župan g. Janko Kopušar. Po gradu pa nas je vodila vodnica Aljoška Sanda in nam predstavila njegove zanimivosti: viteško dvorano in prostore z različnimi razstavnimi eksponati.

Šmartno na Pohorju je naselje in največja krajevna skupnost v Občini Slovenska Bistrica. Je razloženo naselje s strnjenim jedrom na jugovzhodnem delu Pohorja ob lokalni cesti Slovenska Bistrica – Trije kralji – Osankarica. Do leta 1952 se je naselje imenovalo Sveti Martin na Pohorju, to ime pa še vedno nosi župnija sv. Martina na Pohorju. Po kratki panoramski vožnji po obronkih Pohorja nas je v središču vasi sprejela Kristina Čavničar, predsednica turističnega društva Jelka. Po kratkem postanku v Bifeju Kaos smo se odpravili v bližnjo Marotovo cimpračo. Skromno je nekdaj živel pohorski kmet, njegovo značilno domovanje pa najdemo še ohranjeno v samem vaškem središču Šmartnega. Marotova cimprača, kot jo imenujejo, kaže tipično podobo stare pohorske domačije. Še je krita s slamo, saj so jo obnovili po starih načrtih. Na glavnem tramu je vrezana letnica 1812, stavba je kamnita, osrednji bivalni prostor (hiša) ima lesene kladne stene. Njen lastnik sicer živi v sosednji sodobni hiši in vzorno skrbi za njo. Z veseljem jo razkaže obiskovalcem. Skupaj z gospo Kristino so nam v dnevnem prostoru cimprače pripravili bogat narezek iz domačih kolin in kruha iz krušne peči ter odličnega domačega jabolčnika.

Sledil je obisk farne cerkve, ki je grajena v romanskem slogu. Da je območje, na katerem še danes stoji cerkev svetega Martina, nekaj izjemnega, so začutili že Rimljani. Ti so točno na tem mestu postavili rimsko svetišče, srednjeveški predniki pa so na ostankih svetišča zgradili cerkev. V listinah  je omenjena že leta 1252, odkritja v njej pa so leta 2000 začela na novo pisati učbenike o zgodovini slovenske slikarske umetnosti. Našli so ene najstarejših romanskih fresk na Slovenskem iz začetka 13. stoletja, ki so prava redkost tudi v srednjeevropskem prostoru. Vse to nam je predstavila Kristina Čavničar.

Iz cerkve smo se odpravili do bližnjega spomenika NOB, ki so ga leta 1967 postavili krajani Šmartnega. Spomenik sestavljajo tri metre visok granitni steber in dve spominski plošči. Na eni so imena padlih borcev, na drugi pa imena žrtev, ki so preminule v koncentracijskih taboriščih ali bile ubite doma, na stebru je verz. V okolici Šmartnega je več partizanskih grobov. Spomenik NOB je predstavil predsednik krajevnega odbora združenja borcev za vrednote NOB Franc Brezovšek.

Ogledali smo si še gasilski dom s sodobno opremo. Predstavil nam ga je podpredsednik Rudi Strehar. Imajo ogromno število – preko 1000 – osvojenih pokalov in štiri olimpijske medalje. Sledilo je skromno kosilo v gostišču Dovnik ter ogled Šetorovega mlina na vodi, kjer še vedno meljejo na star način. Konec 19. stoletja je na Pohorju imela vsaka kmetija svoj mlin. Na pohorskih potokih so bili mlini postavljeni na vsakih sto metrov.

Izlet po obronkih Pohorja smo zaključili na domačiji v kraju Bojtina, kjer smo okusili še nekaj domačih pohorskih dobrot in še bolje spoznali težko življenje pohorskega kmeta. Domačija je na višini skoraj 900m.

V domače Šmartno smo se, kljub lažji okvari avtobusa, polni prijetnih vtisov o prijaznih in gostoljubnih Pohorcih srečno vrnili ob pol osmih zvečer domov. Za konec moramo ponovno zapisati, da je bil izlet odlično organiziran in vsebinsko bogat, za kar se moramo zahvaliti šmarškemu društvu upokojencev, predsedniku Avgustu Reberšaku in seveda organizatorju izleta Marjanu Knezu, ki je neumorno skrbel za brezhibni potek izleta.

 

Fotografije z izleta si lahko ogledate v Galeriji.

 

Konrad Steblovnik

 

*****************************************************************************************************************************************************