Društvo upokojencev Škocjan

Škocjan 35

8275 Škocjan

Predsednik Mojstrovič Anton

 

Društvo upokojencev Škocjan je bilo ustanovljeno leta 1990. Ob ustanovitvi je društvo štelo 180 članov, sedaj jih ima 375. Za delovanje društva in izvajanje aktivnosti skrbi upravni odbor, ki je bil izvoljen na občnem zboru leta 2015. O dejavnostih drušva so člani pisno obveščeni preko Obvestil, ki jih dobijo vsako leto na občnem zboru, poleg tega pa jih o dogodkih sproti obveščajo poverjeniki.

Društvo je aktivno na več področjih. Največ pozornosti se posveča socialnim dejavnostim: 

obiski in pomoč starejšim preko projekta Starejši za starejše,

 novoletni obiski in simbolična obdaritev starejših nad 75 let in bolnih,

 obiski jubilantov - 80, 85, 90 in več let,

 letovaje članov v Izoli.

Zelo dejavni in uspešni so člani na športnem področju. Vadijo in tekmujejo v pikadu, streljanju z zračno puško, kegljanju, kegljanju na vrvici športnem ribolovu in orientacijskem pohodu. Na tekmovanjih naši športniki dosegajo lepe rezultate, kar potjujejo številni pokali v naših vitrinah. 

Organizirani so društveni pohodi, telovadba Šola zdravja na prostem - vsak delovni dan, v zimskih mesecih pa je organizirana tedenska vodena telovadba v telovadnici Osnovne šole Škocjan.

Poskrbljeno je tudi za druženje. Vsako leto je organiziran piknik, martinivanje in silvestrovanje, organizirani so tudi izleti, ki se jih člani radi udeležujejo.

Društvo z organizacijo predavanj z različnih področij skrbi tudi za izobraževanje članov.

Cilj društva je skrbeti za čim boljše počutje tako članov kot ostalih starejših občanov.

 

UPRAVNI ODBOR :

 

Anton Mojstrovič   predsednik

Janko Škoporc       podpredsednik

Tončka Povše       tajnica

Marušič Minka     blagajnik

Slavko Avsec       referent za šport

Hočevar Tanja    za socialo

Čelesnik Stane   član odbora

Tončka Oberč    vodja projekta starejši za starejše

Računovodski servis PELIKAN vodi blagajniško poslovanje

 

POVERJENIKI :

imamo 21. poverjenikov ki skrbijo za dobro obveščanje članstva.

vsak poverjeik skrbi za svoje področje.

 

PROGRAM starejši za starejše :

V program je vključenih 14. prostovoljcev.

Vodja programa je Tončka Oberč.