O DRUŠTVU

DU Šentjernej je bilo ustanovljeno leta 1954 in deluje že 65 let.  Društvo šteje cca 650 članov, katerega uspešno vodi predsednik DU Marjan Bratkovič. V društvu deluje 6 sekcij, katere uspešno vodi g. Jože Smrekar. Največja med njimi je pohodništvo in rekreacija pod vodstvom Jožice Kodelič in Anice Škedelj. Ostale sekcije so: šah, balinanje moški in ženske, pikado moški in ženske, kegljanje s kroglo na vrvici M in Ž, ter ribolov. Društvo ima tudi novoustanovljeni pevski zbor. Predsednik zbora je g. Jože Strojin. Od leta 2006 društvo izvaja program »Starejši za starejše«, ki ga vodi koordinatorka Minka Cvelbar. Društvo obiskuje svoje člane tudi ob jubilejih in pred novim letom s skromnim darilom, ob slovesu pa jim podari sveče.  

 

 

 

FUNKCIONARJI DRUŠTVA

 

 

Predsednik
Marjan Bratkovič
040 553 303

 

Podpredsednik
Karol Piletič
041 493 100

 

Tajnica
Minka Cvelbar
051 660 812

 

Blagajničarka
Silva Strajnar
040 866 702

 

Odbor za šport
Jože Smrekar - referent za šport
031 222 461
Jožica Kodelič - vodja pohoda
041 548 964
Anica Škedelj - vodja rekreacije
041 813 345
Meta Grabnar - vodja rekreacije
041 311 238
Nace Črtalič - vodja šaha
041 637 064
Zvonka Žnidaršič - vodja sekcije pikada - Ž
031 820 640
Marko Borsan - vodja sek. pikado - M
031 563 423
Tone Dragan - vodja sek. Balinanje - M
051 740 200
Meta Grabnar - vodja sek. Balinanje - Ž
041 311 238
Tatjana Kuhar - kegljanje s kr. na vrvici - Ž
031 878 427
Radovan Cotič - kegljanje s kr. na vrvici - M
040 451 055
Jože Jordan - vodja ribolova
041 732 988  
Janez Hosta - vodja komisije za izlete
041 709 060

 

Društveni prapor nosita
Stane Luzar  
031 479 603
Martin Lužar 
041 914 296

 

Jubilante obiskujeta
Marija Grubar   
031 615 566
Fani Luzar  
040 588 630

 

Člani upravnega odbora
Marjan Bratkovič – predsednik
Jože Smrekar
Marko Borsan
Jožica Kodelič
Ignac Črtalič
Janez Hosta
Minka Cvelbar
Silva Strajnar
Karol Piletič
Anton Dragan
Martina Lekše
Marjan Tomič
Slavica Tomše

 

 

 

 

 

 
 

 

Člani nadzornega odbora
Zvonka Žnidaršič – predsednica
Jože Strojin
Marjetka Dragan

 

Namestniki nadzornega odbora
Franc Barič
Tatjana Kuhar
Martina Vidrih

 

Člani častnega razsodišča
Nada Penca
Slavko Frančič
Jože Vene

 

Nadomestno razsodišče
Stanka Cvelbar
Radovan Cotič
Marianne Pelko

 

Odbor za priznanja
Minka Cvelbar
Zvonka Žnidaršič
Karol Piletič
Marjan Tomič
Jožica Kodelič
 

 

Odbor za socialne zadeve
Minka Cvelbar
Fani Luzar
Tončka Pavlič
Martina Lekše
Nace Črtalič
 

 

Komisija za izlete in druge prireditve
Janez Hosta
Silva Strajnar
Jože Smrekar
Marjan Tomič
Marjan Bratkovič
 

 

Odbor za gospodarske zadeve
Karol Piletič
Marko Borsan
Anton Dragan
Jože Smrekar
Silva Strajnar