Društvo upokojencev Šentilj pri Velenju je bilo ustanovljeno in potrjeno z odločbo upravne enote  v Velenju dne, 13.11.2007.

Ustnovljeno je bilo predvsem z namenom boljšega povezovanja in obveščanja med člani društva. Pred ustanovitvijo društva, so bili upokojenci krajevne skupnosti Šentilj, povezani v pododbor društva upokojencev Velenje. Veliko število takratnih članov ni našlo prave povezave v tako velikem društvu, kot je bilo Društvo upokojencev Velenje, zato so se odločili za samostojno društvo v katerem bodo lahko aktivno sodelovali in odločali pri dejavnostih, ki jih društvo v svojem programu delovanja izvaja in uresničuje.

Delovanje društva, cilji in namen delovanja

V društvu se prizadevamo predvsem za druženje med člani, gibanje in rekreativno dejavnost, kulturna dejavnost, izletništvo, pomoč pri starejših. Posebna dejavnost je šport v katerem največ zadovoljstva najdejo igralci/ke v kegljanje s kroglo na vrvici.

Pevski zbor

Društvo premore tudi manjši mešani pevski zbor, ki deluje za potrebe društva in krajevne skupnosti.

Starejši za starejše

Društvo je vključeno v projekt Starejši za starejše in deluje na območju KS Šentilj.

Terminske dejavnosti

 

Rekreacija: torek, četrtek

Ročna dela: četrtek

Pevske vaje: sreda

Društveni šah: ponedeljek

Uradne ure: torek 17 - 19 ure