PROGRAM DELA ZA LETO 2019

 Dodana: 2016-01-08

Program dela za leto 2019 je bil sprejet na UPRAVNEM ODBORU, 21. 12. 2018 in dokočno sprejet na Zboru članov, 15. 2. 2019.

V pisni obliki ga prejme vsak član/ica društva ob vplačilu članarine za leto 2019.

 

LETNI ZBOR ČLANOV

 

15.  februar2019, ob 10. uri,

v avli Doma XIV. divizije na Senovem. 

                                             dodano 1.1.2019

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI:

V šport so vključene panoge: balinanje, šah, streljanje z zračno puško, kartanje, pikado in rusko kegljanje.

Pikado, šah, balinanje in kartanje treniramo v prostorih društva, streljanje v najetem prostoru.

V teh panogah tekmujemo znotraj PZDU Posavje, zmagovalne ekipe nato na nivoju Zveze upokojencev.

Vsako jutro pa izvajamo med 7.30 in 8. uro telovadbo 1000 gibov po metodi dr. N. Grishina (najdete nas poleg sedeža DU)

 

POHODNIŠTVO:

 

 

 Posavski pohod bo v organizaciji DU Brežice, 21. maja 2019.

Na splošno je čedalje več pohodništva: nekateri bolj sposobni hodijo vsako drugo sredo nekam dlje; vsi ostali pa se sprehajamo dnevno v bližnjo okolico svojih domov.

 

KULTURA IN KULTURNA DEDIŠČINA

a) MEŠANI PEVSKI ZBOR

vodja sekcije Vida Grilc, tel. 051 354 126,

pevovodja Anton Gorenc,tel. 031 492 778.

Vaje ob torkih in sredah med 17. in 19. uro.

<> 24. marca 2019 - Letni koncert v

 

     Domu XIV. divizije ob 10.obletnici zbora

<> Nastop na GZS na prireditvi ZDUS- Dnevi

      medgeneracijskega sožitja

<> Koncert prijatelji ostanimo prijatelji bo

     oktobra oz novembra

<> Pokrajinski kulturni večer v Sevnici

 

b) ROČNODELSKA SEKCIJA

Vodja sekcije in mentorica je Jovanka Radič, tel. 040 358 400. Delovna srečanja so ob torkih v sejni sobi DU med 16. in 18. uro. Sekcija bo  v letu 2019 razstavljala v Krškem in na Senovem.

c) Bralni krožek in raziskovanje

Vsak ponedeljek ob 10. uri v Knjižnici na Senovem. Sodelujemo tudi z OŠ Senovo. Vodja sekcije Milki Butkovič, strokkovno vodi Boža Ojstršek.

d) sekcija Teater po srcu mlad

Se zbere po potrebi in jo vodi Boža Ojstršek. Gospa Boža je naša predstavnica tudi v komisiji za kulturo pri PZDU Posavje.

SOCIALNI PROGRAM:

Koordinatorka projekta Starejši za starejše je Irena Gmajnar, tel. 041 587 034

Sekcija šteje 10 prostovoljk in obiskujejo na terenu starejše od 69 let. Ob novem letu obiski na domovih in v DSO ter obiski vseh, ki dopolnijo 90 let in več.

Pošiljanje čestitk jubilantom.

> 16. april 2019 > srečanje starejših članov         75+ v Gasilskem domu na Velikem Kamnu.

 

DRUŽABNE AKTIVNOSTI:

16. april - srečanje star.občanov 75+

september - piknik v bližini DU

SREČANJA:

> 22. junij - Srečanje upokojencev  Posavja - organizatorji iz Občine Radeče

> 4. junij ob 15. uri - dan odprtih vrat DU ob občinskem prazniku in prikaz vseh aktivnosti

 

 

 

 

 

IZLETI, POTOVANJA:

> maj:   izlet v Jurklošter in okolico

> avgust: Izlet na Grossglockner

> september: izlet v Rezijo s PZDU

> ostali meseci: izleti s turističnimi agencijami za upokojence in v sodelovanju s sosednjimi DU

              

 

 

Vsi razpisi bodo objavljeni v oglasnih omaricah, po e-pošti in SMS sporočilih

inf. pri poverjenikih in  pisarni DU.

Ob vpisu vplačate akontacijo.

 ODDIHI IN LETOVANJA:

> HOTEL DELFIN, z DU Brestanica, avtobus

   vpis v DU Brestanica januar 2019

   > 1. 2. do 8. februar 2019,

   > 28.6. do 5. 7. 2019

   > 6. 11. do 13.. 11. 2019. 

 

Zdravilišče REUMAL Fojnica v BIH med 20. in 28.9.2019.

 

 

>  Zdravilišče Terme ilidža v BIH med 28. 3. in 5. 4. 2019.

 

> Hotel DONAT*** - Zadar, Hrvaška, avtobus,  med 11. in 18. junijem, prijave ob sredah v DU Brestanica

 

> Kopanje v Šmarj. Toplicah - zadnji teden junija in prvi teden julija,  vsak dan prevoz z Društvom invalidov Krško

 

 

KORISTNE SPLETNE STRANI ZA UPOKOJENCE

 Dodana: 2014-11-18
VOZNI REDI VLAKOVslo-zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi
VOZNI RED AVTOBUSOVvozni-red.si
  
VREMEpro-vreme.net
POKRAJINSKA ZVEZA DU POSAVJEposrcumlad.si/pokrajinska-zveza-du-posavje/novice.html
OBČINA KRŠKOkrsko.si
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJEzdus-zveza.si
POSAVJE - INFOposavje.info
LOKALNO.SIlokalno.si/si
NAJDI.SInajdi.si
MOJA LETA.SImojaleta.si/O-portalu
PO SRCU MLAD.SIposrcumlad.si
SENIORJI INFOseniorji.info
  
VIZITA.SI-Poskrbite za svoje zdravjevizita.si
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KAKO DO NAŠIH SEKCIJ

 Dodana: 2010-01-18

V okviru društva deluje mešani pevski zbor, ki mu predseduje Vida Grilc, pevovodja pa je Anton Gorenc. Zbor nastopa že od leta 2008 tako za DU kot na prireditvah za krajevno skupnost, za druga društva, regijska srečanja društev upokojencev in drugje. Vaje imajo ob torkih in sredah v glasbeni sobi DKD Svoboda Senovo in jih lahko obiščete pri njihovih vajah.

 

Ženske,  združene v sekciji ročnih del, ki ji predseduje in jo vodi Jovanka Radič, se srečajo vsak torek ob 16. uri v društvenih prostorih, kjer imajo dveurno delavnico ročnih del. Pri tem se ukvarjajo predvsem z vezilstvom, odprte pa so tudi za druge vrste ročnih del. Pridružite se, prijazno vabljene.

Bralni krožek in raziskovanja vodi Boža Ojstršek. najdete jih ob ponedeljkih ob 10. uri v Knjižnici na Senovem.

Športna sekcija ima več poddejavnosti. Komisijo za šport vodi Franc Brinovar.

Športniki tekmujejo na regijski ravni, zmagovalci pa se pomerijo tudi na državni ravni med pokrajinskimi zvezami.

Pohodniki in pohodnice, vsak torek vas vabimo na pohod. 
Dobimo se vsak torek ob 8. uri pri stavbi Društva upokojencev Senovo, kjer se dogovorimo za smer in čas pohoda.

Strelci - strelske vaje imamo v najeti dvorani zraven DU Senovo. Inf. pri Brinovar Francu.

Balinarji - pridružite se nam na našem balin "placu", inf. o vadbi pri Miru Četrtiču.

Šahisti se srečajo vsako nedeljo ob 8. uri in igrajo šah najmanj 2 uri. Inf. Salih Tubeishat.

Pikado - igralce vodi Ivan (Janko) Lubi.

Kegljanje na vrvici - igralce vodi Ivan (Janko) Lubi.

Telovadba po metodi 1000 gibov (avtor Nikolay Grishin) - vse dni v tednu razen vikendov in praznikov, od 7:30 do 8. ure