Obogatimo si življenje z druženjem v društvu upokojencev,

ki nam nudi obilo sprostitve z različnimi oblikami dejavnosti.

DU Semič obstaja že več kot 63 let. Število članov narašča iz leta v leto.

Vse upokojence, ki še niso naši člani, z veseljem pričakujemo.

Pridružite se nam, postanite naš član, družite se z nami.

Imate morda nove, sveže ideje? Te so vedno dobrodošle.

 

Kako se včlaniti v Društvo upokojencev Semič?

     

  • - Željo zaupate poverjeniku DU Semič v vaši vasi,
  • - v času uradnih ur (vsako sredo od 9.00 do 11.00) obiščete društvo na Vajdovi ulici 8,
  • - ali v tem času pokličete v društvo (07)30 67 678 in z nami vzpostavite stik.
  •  


Kontakti:

DU Semič   (07)30 67 678
predsednik Toni Pašič 031 265 225
tajnica Nada 031 568 054
blagajničarka Anica 031 753 925
praporščak Ivan 040 466 691
referent za šport Matija 041 372 801
referent za kulturo Sonja 040 589 417
referent za pohode Anica 031 234 835

 

 

Prireditve, praznovanja, nastopi in tekmovanja v letu 2019

 

MAREC APRIL
10. Občni zbor društva 4. Kegljanje: 44. ŠIU – Ž, Črnomelj
12. Pohod: Semič, Črešnjevec, Krupa; zbor ob 9.00 pri gasil. domu Semič 5. Kegljanje: 44. ŠIU – M, Črnomelj
28. Srečanje literatov 9. Streljanje: 44. ŠIU – Ž in M, Novo mesto
    10. Revija pevskih zborov PZDU
    17. Pikado: 44. ŠIU – Ž, Škocjan
    18. Pikado: 44. ŠIU – M, Semič
    23. Pohod: Divji potok; zbor ob 9.00 pri gasil. domu Črmošnjice

 

 

MAJ JUNIJ
7. Šah: 44. ŠIU - Mirna 6. Ribolov: 44. ŠIU, Mirna
8. Petanka: 44. ŠIU – Ž, Mali Slatnik 7. Orientacijski pohod: 44. ŠIU – ekipno, Gabrje
9. Petanka: 44. ŠIU – M, Mali Slatnik 9. Srečanje DU Semič
21. Izlet po Matijevi poti    
23. Balinanje: 44. ŠIU – Ž, Sodražica    
24. Balinanje: 44. ŠIU – M, Kočevje    
28. Kegljanje s kroglo na vrvici: 44. ŠIU – Ž, Mirna    
29. Kegljanje s kroglo na vrvici: 44. ŠIU – M, Dolenjske Toplice    

 

 

AVGUST SEPTEMBER
3. Srečanje dolenjskih in belokranjskih upokojencev, Dolenjske Toplice 5. Izlet

 

 

OKTOBER NOVEMBER
13. Kostanjev piknik   Praznovanje jeseni
31. Pohod na Gornje Laze    

 

 

DECEMBER
  Silvestrovanje

 

 

Leta hitro minevajo

Upravni odbor:

Na rednem občnem zboru 12. marca 2006 smo » pomladili« upravni odbor. Za predsedniško »krmilo« je poprijel Dušan Kočevar, za »nalivno pero« pa Mirjana Bukovec. Prejšnja predsednica Zdenka Mihelič je v štiriletnem obdobju poživila društvene dejavnosti, ustanovila Mešani upokojenski pevski zbor in vložila (seveda s pomočjo članov in Občine Semič) mnogo truda in volje, da so naši prostori svetlejši, prijaznejši…

Sodelovanje društva:

Uspešno sodelujemo z Občino Semič, z njenim županjo Polono Kambič, Osnovno šolo, KUD Jože Mihelčič, Turistično informativnim centrom, Zveza borcev, občinsko socialno službo in z drugimi semiškimi društvi, s PZDU Novo mesto, ZDUS, ZIK Črnomelj in z DU Bele krajine in Dolenjske. Že 22. leto gojimo prijateljske stike s pobratenim DU Olmo-Prisoje iz Kopra.

Šport:

Na področju športa , ki ga vodi Anton Pašič, se aktivno udeležuje veliko število upokojencev. Udeležujemo se tekmovanj, ki jih pripravlja PZDU Novo mesto in na medobčinskih turnirjih v naslednjih panogah: pikado, balinanje, streljanje, kegljanje in šah.
Anica Plut (voditeljica pohodništva) nas nekajkrat letno vodi po poteh Bele krajine, tudi skupaj s Planinskim društvom Semič.

Druženje:

Radi se družimo, spoznavamo in ogledujemo znamenitosti krajev v slovenskem prostoru in tudi izven. Marjeta Lipar poskrbi, da se imamo na izletih lepo in vidimo čim več.

Zelo pomembno področje delovanja pa je prav gotovo sociala. Starejši ljudje potrebujemo pomoč, toplo besedo, pozornost…

Poverjeniki, člani upravnega odbora, vodja programa »Starejši za starejše« Mirjana Bukovec večkrat obiščemo naše člane, ki se zaradi visoke starosti ali bolezni ne morejo udeležiti naših prireditev.

Mešani pevski zbor našega društva je lansko jesen praznoval 15. obletnico, ki jo je uspešno obeležil s slavnostnim koncertom. Pevci se udeležujejo vsakoletnih revij upokojenskih pevskih zborov Dolenjske in Bele krajine ter na prireditvah v občini Semič. Predsednica zbora je Silva Žugelj, zborovodkinja pa Ani Jankovič Šober. Ne pozabljamo pa tudi na družabna srečanja v času martinovanja, silvestrovanja, dneva žena in druženj belokranjskih, dolenjskih in slovenskih upokojencev.

Literati:

Vodilno vlogo pri pripravi kulturnih programov imata Albina Sonja Štravs in Slavko Pavlakovič.

 

 

Iz društvene kronike:

V Semiču se je pričela društvena dejavnost 1947. leta. Do leta 1953 so člani delovali kot podružnica Društva upokojencev Črnomelj.

 

2. 2. 1953 je nastala reorganizacija in semiška podružnica se je osamosvojila. V začetnih letih je kazalo društvo veliko vztrajnost in voljo do vključevanja v reševanje družbenih problemov. Svojih društvenih prostorov nismo imeli, člani upravnega odbora so se zbirali pri blagajniku društva Alojzu Bezku. Podpisovali so ljudska posojila za ceste, odstopili obveznice za obnovo ceste Semič – Vrtača. Stanovanjski problem svojih članov so reševali z najemanjem brezobrestnih posojil. Po vojni je bilo življenje trdo in težko.

 

Društvena dejavnost se je razmahnilo po letu 1964, ko je dolžnosti predsednice prevzela Neda Lah, upokojena računovodkinja Iskre Semič. Članstvo se je povečalo, pojavila se je potreba po druženju in kulturnem delovanju. Organizirali so izlete, srečanja z drugimi društvi, letovanja, družabna srečanja.

 

Leta 1974 pa je društvo dobilo svoje prostore v stanovanjskem bloku na Vajdovi ulici 8, kjer je še danes. Predsednica društva je neumorno zbirala sredstva za nakup prostorov. Največ sredstev je prispevala Iskra Semič, ZDUS in Zveza borcev. Tako je društvo dobilo nov zagon. V novih prostorih so se odvijali sestanki, proslave , druženja.

 

1975 je društvo na ustanovnem občnem zboru izvolilo organe in komisije za posamezna delovna področja . Pod okriljem poverjenikov se delo na terenu odvija še danes.

Po 30-ih letih delovanja je društvo štelo 265 članov, največ je bilo upokojenih delavcev Iskre. Tesna povezanost Iskre in DU je imela pozitivno finančno stran. Sindikalna organizacija Iskre je DU omogočila nabavo in razvitje prapora pod geslom: Z delom smo gradili boljše dni!

DU je tesno sodelovala s Krajevno skupnostjo in osnovno šolo. V 80-ih letih so se člani društva vključevali v športne panoge in so tudi danes v njih dejavni.

 

V letu 1997 je društvo podpisalo listino o pobratenju z DU Olmo – Prisoje Koper, vezi so ohranjene še danes.

 

24. avgusta 2002 je društvo dobilo novi prapor na svečanem razvitju na Smuku pod pokroviteljstvom Občine Semič.

 

Leta 2003 smo ob izdatni podpori občine Semič in s prostovoljnimi prispevki članov društva prenovili klubske prostore, v katerih se vedno srečujemo in načrtujemo nove aktivnosti. V letu 2003 je bil ustanovljen tudi mešani pevski zbor DU Semič in je imel ob 50 jubileju društva svoj krstni nastop.

 

Udeležujemo se srečanj ZDU Slovenije, organiziramo izlete, pohode in športna tekmovanja in športna srečanja DU Bela krajina.

 

 

V 50-ih letih so vodilne funkcije opravljali:

 

  predsedniki, tajniki, blagajniki
1964 do 1981 Neda Lah, Albin Novak, Alojz Bezek
1982 do 1987 Jure Vogrinc, Vida Zurc, Fani Žbogar
1987 do 1989 Matija Simonič, Škrinjar Marija
1989 do 1997 Martina Jakša, Škrinjar Marija, Matko Olga
1997 do 2002 Alojz Vidmar, Olga Matko, Zdenka Mihelič
2002 do 2006 Mihelič Zdenka, Golobič Marlena Jakša Dragica
2006 do  2010 Dušan Kočevar, Mirjana Bukovec, Dragica Jakša
2010 do  2012  Dušan Kočevar, Mira Jelenič, Dragica Jakša
2012 do  2014  Stanislav Golobič, Mira Jelenič, Anica Simonič
2014 do  2016 Stanislav Golobič, Nada Frankovič, Anica Simonič
2016 do Anton Pašič, Nada Frankovič, Anica Simonič
   

 

 

Vodje športnih sekcij

  sekcija spol ime in priimek tel. št.
1. smučanje   Edi Malnarič 041 588 551
2. kegljanje   Tine Šprajcar 051 471 386
3. kegljanje Ž Anica Plut 031 234 335
4. pikado Ž Vida Dajčman 040 732 960
5. pikado M Zvone Vidmar 040 664 991
6. šah   Edi Malnarič 041 588 551
7. balinanje Ž Anica Plut 031 234 335
8. balinanje M Milojko Pavlovič 040 531 828
9. petanka   Anton Pašič 031 265 225
10. ribolov   Mičo Didovič 041 779 441
11. kegljanje na vrvici Ž Nada Pašič 040 600 348
12. kegljanje na vrvici M Franc Staniša 040 509 732
13. pohodništvo   Anica Plut 031 234 335