Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje (ŠPZDU Velenje)

Cesta bratov Mravljakov 1
3320 Velenje
 
Uradne ure:  ponedeljek in sreda od 8. – 11. ure
Telefonska številka:  03/ 5874 660
Tajnica: Stanislava Koren, 031 421 955
Elektronski naslov:  spzdu.velenje@gmail.com
Internetna stran: posrcumlad.si/saleska-pzdu-velenje
Predsednik:   Franc Vedenik 041 670 807

Elektronski naslov: vedenik@siol.net

Podpredsednica: Vladimira Tisnikar

Podpredsednik:   Milan Tepej

Delovne komisije in njihovi predsedniki: 

Komisija za kadrovsko, organizacijske in statutarne zadeve zadeve, Cvetka Vrabič

                              - ČLANI KOMISIJE

                              - NALOGE KOMISIJE

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo, Boris Zajc

Komisija za bivanjski standard, Slavica Cankar

Komisija za turizem, Jožef Kandolf

Komisije za kulturo, Bernarda Kočevar.

Projekt Starejši za starejše: Slavka Mijoč

Nadzorni odbor: predsednik Marko Bauman

Častno razsodišče: Viktor Slatinek

 


——————————————————————-

Kratka zgodovina in poslanstvo Šaleške PZDU sta predstavljena v dokumentu na spodnji povezavi:

Zgodovina in poslanstvo ŠPZDU

 

Šaleška PZDU Velenje povezuje 11 društev in Klub upokojencev Gorenje:
1. Društvo upokojencev Velenje
2. Društvo upokojencev Šoštanj
3. Društvo upokojencev Šmartno ob Paki
4. Društvo upokojencev Pesje
5. Društvo upokojencev Škale
6. Društvo upokojencev Vinska Gora
7. Klub upokojencev Gorenje
8. Društvo upokojencev Šalek
9. Društvo upokojencev Šentilj pri Velenju
10. Društvo upokojencev Paka pri Velenju
11. Društvo upokojencev državnih in občinskih organov – Občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in MO Velenje
12. Društvo upokojencev Ravne pri Šoštanju

Kontaktni podatki društev in kluba, članov Šaleške PZDU Velenje: 

1. Društvo upokojencev Velenje
Kidričeva cesta 9 a
3320 Velenje
Uradne ure:  November – maj: ponedeljek, sreda, četrtek  od 8. do 11. ure
                     Junij – oktober:  ponedeljek in sreda od 8. do 11. ure
Telefonska številka:  03/ 5871 258 (pisarna)
Elektronski naslov: du.velenje@velenje.com

Internetna stran: du-velenje.com 

Predsednik:  Franc Vedenik   041 670 807
—————————————————————————————— 
2. Društvo upokojencev Šoštanj
Trg bratov Mravljakov 9
3325 Šoštanj
Uradne ure:  torek in petek  od 8. – 11. ure, razen ob praznikih
Telefonska številka:  03/ 5881 036
Elektronski naslov: du.sostanj@siol.net

Predsednik:   Janko Zelcer   041 776 258
—————————————————————————————— 
3. Društvo upokojencev  Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 37
3327 Šmartno ob Paki
Uradne ure:  sreda od 8.  – 11.  ure. Ob praznikih ni uradnih ur.
Prostori društva so odprti vsak dan od 8. – 11. ure, od torka do petka.
Telefonska številka društva: 03/5885 275      
Elektronski naslov: du.smartnoobpaki@gmail.com
Internetna stran: posrcumlad.si/smartno-ob-paki

Predsednik:   Avgust Reberšak   051 318 802 
—————————————————————————————— 
4. Društvo upokojencev Pesje
Podgorska cesta 1
3320 Velenje
Uradne ure: januar, februar, marec: torek in petek od 9. do 11. ure
                    april – december: torek od 9. do 11. ure
Telefonska številka:  03/5866 332
Elektronski naslov: dupesje@gmail.com

Predsednik:   Štefan Matvoz  031 490 114
—————————————————————————————— 
5. Društvo upokojencev Škale
Škale 85 b
3320 Velenje
Uradne ure:  januar,  februar in marec vsako sredo od 8.  – 11.  ure
Elektronski naslov: milan.tepej@gmail.com

Predsednik: Milan Tepej, 031 308 190        

—————————————————————————————— 
6. Društvo upokojencev Vinska Gora
Vinska Gora 31 b
3320 Velenje
Uradne ure:  sreda od 9. – 12. ure.
Telefonska številka:  03/ 5890 160
Elektronski naslov: du.vinskagora@gmail.com

Predsednica:  Anica Lamot   041 997 538
—————————————————————————————— 
7. Klub upokojencev Gorenje
Prešernova 8
3320 Velenje
Uradne ure:  ponedeljek in sreda od 9. – 12. ure – izjema so prazniki  in dopusti
Telefonska številka:  059 112 778
Elektronski naslov: ku.gorenje@gmail.com 
Internetna stran:   klub-upokojencev.gorenje.com

Kontaktna oseba:  tajnik kluba  Dušan Jeriha   041 738 104
——————————————————————————————  
8. Društvo upokojencev Šalek
Kardeljev trg 5
3320 Velenje
Uradne ure:   torek  od 17. –  19. ure 
četrtek od 9. –  11. ure
Telefonske številke: 059 010 989 – pisarna društva                             
Elektronski naslov:dusalek@gmail.com
Internetna stran:  d-u.si/SALEK

Predsednik:   Barbara Tori 031753 433
—————————————————————————————— 
9. Društvo upokojencev Šentilj pri Velenju
Arnače 1
3320 Velenje
Uradne ure:  torek od 17. – 19.  ure
Elektronski naslov:  du.sentilj@gmail.com

Predsednik: Alojz Leskovšek, 031 655 290
—————————————————————————————— 
10. Društvo upokojencev Paka pri Velenju
Paka pri Velenju 68
3320 Velenje
Uradne ure:  torek od 16. – 18. ure                                                                                         
Elektronski naslov:  du.pakaprivelenju@gmail.com

Predsednica: Vladimira Tisnikar, 041 627 113 
—————————————————————————————— 
11. Društvo  upokojencev državnih in občinskih organov
Občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mestne občine Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Uradne ure:   vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10. – 12. ure
v društvenih prostorih, Šaleška 20/f, Velenje ( podhod na otroško igrišče)
Elektronski naslov:  vrabic@gmail.com

Predsednik:  Cvetka Vrabič, 040 554 741
—————————————————————————————— 

12. Društvo upokojencevRavne pri Šoštanju Društvi upokojencev Ravne pri Šoštanju
Ravne 195
3325 Šoštanj
Uradne ure:   torek od 9. – 11. ure (do 30.aprila
Elektronski naslov: duravne.drevbrane@gmail.com

Predsednik:  Brane Drev,  041 316 977