Skupščina Šaleške PZDU 2018

 Dodana: 2018-03-30

Dne 23. marca 2018 je bila v prostorih REKS-a v Ravnah pri Šoštanju redna letna skupščina ŠPZDU, ki se je je udeležilo 58 od 60 delegatov enajstih društev upokojencev in enega kluba upokojencev iz Šaleške doline in Šmartnega ob Paki. Gostitelj skupščine je bilo društvo upokojencev Ravne pri Šoštanju. Za prijeten pričetek skupščine so poskrbeli Podkrajski fantje z Urško Bedenik na citrah, Aktiv Kmečkih žena  iz Raven z veselim skečem in s tremi prelepimi pesmi.

 

  
    
Takoj po otvoritvi je predsednik ŠPZDU Jože Rebernak pozdravil goste: podžupana občine Velenje g. Korošca, župana občine Šoštanj g. Meniha, podžupana občine Šmartno ob Paki g. Avberška, predsednika Gorenjske PZDU g. Malnarja, predsednika, PZDU Celje g. Malgaja, direktorico hotela Delfin Izola gospo Golob, podpredsednico ZDUS gospo Pečnik, podpredsednico Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje gospo  Rakun , direktorico Zimzelena Velenje  gospo   Štefan Bukvič  in bivša predsednika Šaleške PZDU g. Semeta in g. Steblovnika.

 

Predsednik g. Rebernak je podal poročilo o delu Šaleške PZDU v letu 2017.

 


 
Pohvalil je, da je zveza vse planirane cilje preteklega leta dosegla. Zveza je uspešno organizirala pokrajinska športna srečanja, revijo pevskih zborov, srečanje upokojencev Šaleške doline in sprejem za pare, ki so praznovali zlato in diamantno poroko. Zmagovalne ekipe so se uspešno udeležile državnih športnih iger, predstavniki ŠPZDU pa so sodelovali tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje septembra v Ljubljani. Konec leta je zveza izdala tudi tradicionalni Bilten upokojencev.  Predsednik je posebej opozoril, da je zveza spremenila ime iz 'ŠPZDU Velenje' v 'Šaleško PZDU'. V ta namen je bil spremenjen statut zveze, ki ga je skupščina soglasno potrdila. Tajnica gospa Koren je podala še računovodsko in blagajniško poročilo. Podrobnejša poročila o delu zveze v letu 2017 so podali predsedniki/vodje delovnih komisij: komisije za šport g. Zajc, komisije za kulturo gospa Kočevar, komisije za organizacijske in kadrovske zadeva g. Hrovat, komisije za turizem g. Kandolf, projekta »Starejši za starejše« gospa Tisnikar (namesto odsotne gospe Mijoč), predsednica nadzornega odbora gospa Tisnikar in predsednik častnega razsodišča g. Slatinek. Njihova poročila lahko preberete na spodnjih povezavah:

 


V letošnjem letu je potekel mandat sedanjemu vodstvu Šaleške PZDU. Skupščina je zato sprejela njihovo razrešnico, hkrati pa je predsednik delovnega predsedstva g. Zelcer prebral nove kandidate: za predsednika g. Jožeta Rebernaka, za dva podpredsednika gospo Barbaro Tori in g. Franca Vedenika, za člane nadzornega odbora: gospo Tisnikar, gospo Rožič, g. Bauman, g. Ročnik, gospo Apat in gospo Fele  in za člane častnega razsodišča  g. Kumer, g. Oder in g. Kapfer. Kandidatno listo je pripravila Komisija za organizacijsko kadrovske zadeve. Skupščina je soglasno potrdila novo vodstvo Šaleške PZDU.

 

Besedo so dobili še gostje. Vsi so pohvalili uspešno delo Šaleške PZDU in novemu vodstvu zaželeli uspešno delo tudi v letošnjem letu in v naslednjem volilnem obdobju.

 

     
    
Novi Stari predsednik g. Rebernak je predstavil še program dela Šaleške PZDU za l. 2018. Skupščina ga je potrdila.


V nadaljevanju  sta ZDUS in Šaleška PZDU podelila še priznanja društvom: DU Šentilj in DU Šalek za 10-letnico delovanja, DU Šoštanj in DU Velenje za 70-letnico delovanja in posameznikom za prispevke delovanju zveze in društev: Rudiju Mehu,  Emi Kukovec, Jožetu Kandolfu, Ljubici Gregorič, Francu Blagotinšku, Francu Borovniku, Ivanu Kanduti, Ludviku Krenkerju, Danici Rožič, Slavici Cankar, Barbari Tori, Francu Tamšetu, Janezu Hrovatu, Darink Mravljak in Antonu Koširju. Komisija za tehnično kulturo pa je podelila še nagrade za najboljše fotografije: 1. nagrado – Jože Kandolf, 2. nagrado - Cvetki  Vrabič in tretjo nagrado  - Srečkotu Črepu. Vsem prejemnikom priznanj in nagrad iskreno čestitamo.

 

   
   
  
Uspešnemu zaključku skupščine je sledila pogostitev in prijetno druženje.

 

Fotografije s skupščine si lahko ogledate v Galeriji te spletne strani.

 

Avtor prispevka in fotografij: Konrad Steblovnik

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ODDIH V TERMAH LAKTAŠIH OD 22. 5. do 29. 5. 2018

 Dodana: 2018-03-25

V Termah Laktaši je bila jeseni 2017 prva skupina upokojencev Šaleške PZDU. Bili so zelo zadovoljni. 

Letos ponovno organiziramo oddih v Laktaših in sicer v obdobju od 22. 5. do 29. 5. 2018. Tudi letos bomo imeli ob prihodu sprejem, ki mu bo sledil zdravniški pregled. Po pregledu bo vsak prejel terapije, ustrezne njegovemu zdravstvenemu stanju. Vse dneve bivanja bo imel vsak predvidoma tri terapije dnevno.

Cena oddiha s prevozom znaša 270€.

Cena vključuje: 7 x polni penzion (samopostrežni zajtrk, kosilo, in večerja - oba z izborom treh menijev), prevoz z avtobusom, kopanje v bazenu, pitje minerane vode in izleti v času oddiha (Jajce, Banja luka, samostan Marija Reka, nakupovalni izlet - vstopnine in lokalni vodič se plačajo na kraju samem).

Hotelske storitve plačate na recepciji hotela SAN.

Avtobusni prevoz (50€) plačate ob prijavi.  Udeleženci vstopate v avtobus na AP: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki. 

Rok prijave do 23. aprila 2018. Prijave sprejema vaše društvo oz. klub upokojencev.

Teden dni pred potovanjem dobite vse potrebne informacije in navodila. Informacije dobite na tel.: Jože 031 449 484.

IZKORISTITE ENKRATNO PRILOŽNOST!

Komisija za turizem pri Šaleški PZDU

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

Skupščina Šaleške PZDU

 Dodana: 2018-03-16

Zasedanje skupščine Šaleške pokrajinske zveze društva upokojencev bo v petek 23.3.2018 s pričetkom ob 10. uri v prostorih REKS-a v Ravnah pri Šoštanju.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

KOMISIJA ZA BIVANJSKI STANDARD

 Dodana: 2018-02-14

Komisija za bivanjski standard razpolaga in dodeljuje stanovanja, ki so last Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ljubljana.


Pogoje za dodelitev in najem stanovanja določajo Pravila za oddajanje namenskihnajemnih stanovanj v najem. Obrazec - Vlogo za najem namenskega najemnegastanovanja za upokojence in druge starejše osebe, lahko prosilci vložijo v času uradnih ur na sedežu ŠPZDU Velenje.


Na območju Velenja in Šoštanja je v lasti Nepremičninskega sklada 90 stanovanj. Občasno pa nam v najem ponudijo tudi stanovanja v drugih občinah.


V letu 2018 bomo do konca meseca aprila izdelali novo prednostno listo na osnovi prejetih  in pregledanih vlog. Lista bo objavljena na oglasni deski ŠPZDU Velenje.


Upokojenci, ki iz kakršnega koli razloga nimajo rešenega stanovanjskega problema, se lahko oglasijo na sedežu ŠPZDU v Velenju, kjer ima Komisija za bivanjski standard uradne ure vsako drugo sredo v mesecu,  od 9. do 11. ure.  Dobili bodo vse potrebne informacije in pomoč v zvezi z najemom stanovanja.  Radi jim bomo prisluhnili in jim pomagali k rešitvi tako perečega problema.

                                                                                      

                                                                                        Predsednica KBS
                                                                                        Slavica Cankar

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Veseli avtobus 2018

 Dodana: 2018-01-17

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥