KOMISIJA ZA BIVANJSKI STANDARD

 Dodana: 2018-02-14

Komisija za bivanjski standard razpolaga in dodeljuje stanovanja, ki so last Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ljubljana.


Pogoje za dodelitev in najem stanovanja določajo Pravila za oddajanje namenskihnajemnih stanovanj v najem. Obrazec - Vlogo za najem namenskega najemnegastanovanja za upokojence in druge starejše osebe, lahko prosilci vložijo v času uradnih ur na sedežu ŠPZDU Velenje.


Na območju Velenja in Šoštanja je v lasti Nepremičninskega sklada 90 stanovanj. Občasno pa nam v najem ponudijo tudi stanovanja v drugih občinah.


V letu 2018 bomo do konca meseca aprila izdelali novo prednostno listo na osnovi prejetih  in pregledanih vlog. Lista bo objavljena na oglasni deski ŠPZDU Velenje.


Upokojenci, ki iz kakršnega koli razloga nimajo rešenega stanovanjskega problema, se lahko oglasijo na sedežu ŠPZDU v Velenju, kjer ima Komisija za bivanjski standard uradne ure vsako drugo sredo v mesecu,  od 9. do 11. ure.  Dobili bodo vse potrebne informacije in pomoč v zvezi z najemom stanovanja.  Radi jim bomo prisluhnili in jim pomagali k rešitvi tako perečega problema.

                                                                                      

                                                                                        Predsednica KBS
                                                                                        Slavica Cankar

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Veseli avtobus 2018

 Dodana: 2018-01-17

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Srečno in zdravo novo leto 2018

 Dodana: 2018-01-03

Vsem upokojencem ter drugim prebivalcem Šaleške doline želimo
srečno in zdravo novo leto 2018.

                                                                                           Urednik spletne strani

                                                                                           Konrad Steblovnik

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

Šport v letu 2017 v ŠPZDU Velenje

 Dodana: 2017-12-23

Objavljamo poročilo o športnih dejavnostih v ŠPZDU Velenje v letu 2017.
Kliknite na: KOMISIJA ZA ŠPORT – POROČILO ZA L. 2017

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Upokojenec 2018

 Dodana: 2017-12-23

Objavljamo bilten ŠPZDU Velenje Upokojenec 2018. Preberete ga lahko

s klikom na spodnjo povezavo: 

drive.google.com/drive/folders/1Jr7AcBU3p-ygO6Nj6ecNyDF0dSPPHXp8

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥