ROKODELSKE DELAVNICE DELFIN 2019

 Dodana: 2020-01-24

Od 18.12.2019 do 22.12.2019 so v hotelu Delfin potekale rokodelske delavnice.

Iz Šaleške PZDU so se prijavila društva:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DU

Priimek udeleženke

Ime

 

Šoštanj

Bahun

Marija

 

Šalek

Hrustel

Leopoldina

 

 

Štalekar

Marija

 

Velenje

Mijoč

Slavka

 

 

Sušec

Marija

 

Vinska Gora

Oštir

Mihaela

 

 

Tisnikar

Danica

Vodja delavnice

Šentilj pri Velenju

Laubenstein

Mira

 

 

Tepež

Hilda

 

Paka pri Velenju

Tisnikar

Vladimira

 

Gorenje

Bračič

Olga

 

 

10 udeleženk

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizirane so bile naslednje delavnice:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv delavnice

Udeleženke

Kaligrafija

Vladimira Tisnikar

Vezenje

Mira Laubenstain

Kvačkanje

/

Polstenje

/

Rože iz vrvice

/

Voščilnice

Bahun Marija, Sušec Marina

Nakit iz CD plošč

Bračič Olga, Tepež Hilda

Kulinarika

/

Jaslice

Štalekar Marija

Pletarstvo

Hrustel Leopoldina

Fotografija

 

Nakit  iz perlic

Oštir Hela

Košarice ( Tisnikar Danica)

/

Klekljanje

/

Uporaba mobilnika

Mijoč Slavka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delavnice so potekale dopoldan od 9 – 12:15 ure.

Tisnikar Danica je  vodila delavnico , izdelava košaric .

Od 15 ure pa so vsak dan  bila razna predavanja, napr.: o cestno prometnih predpisih, oživljanje ponesrečenca in kulturni program, kjer so se predstavila društva iz primorske.

Zadnji dan je bila razstava izdelkov, kjer se je izkazala naša rokodelka Bahun Marija, ki je pripravila razstavni prostor. Imela je tudi zelo dober  humoristični program.

Tudi Sušec Marina je pripravila zanimiv humoristični program ( pele so  celo Sestre , ki so nastopale na Evroviziji) .

Imeli smo tudi obdaritev, pokušanje pekovskih izdelkov in zaključek. Obiskali so nas  predsednik ZDUS-a g. Sušnik, Jožko Čuk…. in predsednik Šaleške PZDU g. Franc Vedenik.

Zadnji dan nam je predsednik KTK ZDUS g. Branko Suhadolnik dal potrdilo o udeležbi na delavnicah 2019.

Bilo je zelo dobro organizirano in nekaj novega smo se naučili. Hvala  za zanimive in lepe dneve, ki smo jih preživele v Delfinu.

 

V Galeriji si lahko ogledate slike z delavnice.

 

Zapisala :

Vladimira Tisnikar

********************************************************************************

MEDGENERACIJSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 2019

 Dodana: 2019-12-23

 

Prvič od kar obstaja Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev smo, v okviru prireditev Medgeneracijsko sožitje 2019, organizirali tudi medgeneracijsko srečanje v športu. Tekmovali smo v šestih panogah: pikadu, balinanju, namiznem tenisu, kegljanju s kroglo na vrvici, streljanju z zračno puško in šahu. V balinanju smo tekmovali ekipno, v ostalih panogah pa posamezno. Sodelovala so vsa društva upokojencev in en klub upokojencev, članov ŠPZDU.

 

Tekmovanje v pikadu je 23. oktobra organiziralo DU Šmartno ob Paki. Tekmovalo je 70 tekmovalce, moških in žensk. Rezultati tekmovanja so naslednji:
Moški:                                                                              Ženske:
1. STROPNIK BRANKO (DU VELENJE)                        1. ČAS MIHAELA (DU PAKA PRI VELENJU)
2. ŠIRNIK FRANC (DU PAKA PRI VELENJU)                2. BRAČIČ OLGA (DU VELENJE)
3. ŠIMEK JOŽE (DU VELENJE)                                     3. MAJHENIČ MIRICA (DUDO)

 

Klub upokojencev je organiziral tekmovanje v balinanju. Na tekmi, ki je bila 24. oktobra, je sodelovalo 50 članov in članic društev upokojencev in kluba upokojencev. Rezultati so naslednji:
Moški:                                                                             Ženske:
1. DU PREMOGOVNIK                                                  1. DU ŠOŠTANJ
2. DU VELENJE                                                             2. DU VELENJE
3. DU ŠOŠTANJ                                                             3. KU GORENJE
4. PODODBOR DU VELENJE STARA VAS                   4. DU PESJE
5. DU VINSKA GORA
6. KU GORENJE

 

Namizni tenis je organiziralo DU Ravne pri Šoštanju. Tekmovanje je bilo 25. oktobra. Sodelovalo je 26 tekmovalcev in tekmovalk. Rezultati so naslednji:
Moški:                                                                             Ženske:
1. KOVAČ SLAVKO                                                        1. STANKOVIĆ NADA
2. TEŠANOVIĆ SPASOJE                                              2. KLOSTERNIK IRENA
3. JAVORNIK JOŽE                                                        3. JAN MILENA

 

Kegljanje s kroglo na vrvici je bilo, 28. oktobra, v Šentilju v oganizaciji DE Šentilj pri Velenju. Sodelovalo je 105 tekmovalcv in tekmovalk. Rezultati:
Moški:                                                                             Ženske:
1. LESKOŠEK ALOJZ (DU ŠENTILJ)                           1. PODBORNIK MAJDA (DU ŠENTILJ)
2. GRABNER JOŽE (DU ŠOŠTANJ)                             2. ŠOŠTERIČ NADA (DU VELENJE)
3. GRUBER MARJAN (DU ŠKALE                                3. PAJENK MARIJA (DU ŠENTILJ)

 

29. oktobra smo v Pesju tekmovali v streljanju z zračno puško. Tekmo je organiziralo DU Pesje. Sodelovalo je 38 strelk in strelcev. Rezultati:
Moški:                                                                            Ženske:
1. SUŠEC TOMISLAV (DU VELENJE)                         1. SUŠEC MARIJA (DU VELENJE)
2. MEH JOŽE (DU PESJE)                                           2. MAJHENIČ MIRICA (DUDO)
3. HUDALES MARTIN (DU VELENJE)                         3. ARISTOVNIK CVETKA (KU GORENJE)

 

30. oktobra smo tekmovanja zaključili s šahom v organizaciji DU Šentilj pri Velenju. Šahiralo je 38 šahistk in šahistov.
Do zaključka redakcije nismo prejeli rezultatov.


                                                                         PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ŠRGK-ŠPZDU

                                                                                                  BORIS ZAJC

 

********************************************************************************

MEDGENERACIJSKO SOŽITJE, ZAKLJUČNA PRIREDITEV 2019

 Dodana: 2019-12-09

Zaključna prireditev dnevi  Medgeneracijskega sožitja  je bila 29.10.2019 v Domu kulture v Velenju. Prireditev je snemala VTV Velenje. Prisotna je bila tudi novinarka Andreja Petrovič, ki  je naredila intervju z udeleženci prireditve.

To je bil praznik upokojencev Šaleške doline. Tukaj smo se zbrali  ljudje, ki smo bili željni takšnih prireditev, ki jo je Šaleška PZDU organizirala v Kulturnem domu.

Prireditev sta vodila Sandi Volk in Silva Rednak kot Jaka Šraufnciger in Marica Hrdalo. Delo sta dobro opravila, saj je po dvorani odmeval smeh.

Prvi nastopajoči so bili Konovski Štrajharji, ki so lani praznovali 25. obletnico obstoja. S svojo glasbo so dobro ogreli občinstvo.

Ker je ta prireditev medgeneracijska, so se vabilu ŠPZDU odzvali tudi otroci DPM Paka pri Velenju. Mija Blažič in Maruša  Martinc Rednjak sta zapeli, Andraž Jelen je zaigral na harmoniko pesem: Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Zaplesali so pari: Maša-Luka, Ajda-Aleks,Anže-Julija in Teja-Patrik . Njihovega nastopa smo bili zelo veseli, saj so dobro popestrili dogajanje na prireditvi. Nastopal je tudi ansambel 'Marjan s prijatelji' iz Paškega Kozjaka. V ansamblu nastopajo kar štirje družinski člani igrajo na porokah, proslavah. G. Glažar je tudi organizator revije ljudskih pesmi, ki se odvija v dvorani Lopan v Mislinju. Priredil je že 33. Revijo ljudske pesmi.

Pel je ženski zbor Lastovke  iz Univerze za tretje življenjsko obdobje. Pojejo zimzelene melodije in narodno zabavne pesmi. Lastovke uspešno vodi Prof. Tadeja Cigale. Na kitari jih je spremljal Franjo Jurjevič, na klavirju ga. Fija Selič.

Povabilu Šaleške pokrajine se je odzvala tudi  Glasbena šola Fran Korun Koželjski iz Velenja.  Nastopil je Trobilni kvartet.  Veseli smo nastopa Podkrajskih Fantov s citrarko Urško.  Pod mentorstvom g. Tozona pojejo že 38 let. Ves čas delovanja gojijo fantovsko petje in vključujejo veliko ljudskih pesmi. Zadnji dve leti nastopajo le še v vokalni zasedbi ob spremljavi citrarke ga. Urške Vedenik. Posneli so 8 samostojnih kaset in plošč ter bili stalni gostje festivalov narodno zabavne glasbe: Ptuj, Števerjan, Vurberk.  Nastopali so tudi izven meja: Nizozemska, Nemčija, Avstrija, Makedonija in Hrvaška. Leta 2011 so prejeli GRB Mestne občine Velenje.

Zapele so ljudske pevke Gaberški cvet, ki delujejo pod okriljem kulturno turističnega društva KULTURNICA Gaberke.  Pojejo pesmi, rade imajo narodno zabavne pesmi, na harmoniki jih je spremljal Jože Šumah. Skupaj pojejo že 21 let.

Zadnji so nastopili Vingosi iz Vinske gore. Umetniški vodja je g. Franc Žerdoner. Predsednik Rudi Lemež. Igrajo pesmi Alpskega sloga, ljudske pesmi, narodno zabavne, imajo pa tudi lastne skladbe. Izdali so zgoščenko z naslovom 'Za to družbo' in posneli 11 spotov. Za sabo imajo že 120 nastopov v treh letih njihovega delovanja.

Na povabilo Predsednika Šaleške PZDU so se odzvali ga. Darinka Mravljak podžupanja MO Velenje, župan  občine Šmartno ob Paki g. Janko Kopušar, podpredsednica ZDUS-a  ga. Vera Pečnik in drugi vabljeni gostje. Župan občine Šoštanj g. Darko Menih  se je zaradi drugih obveznosti opravičil.

Slavnostni govorec je bil g. Franc Vedenik, ki je poudaril, da Šaleška PZDU želi biti pomemben člen lokalne skupnosti. Predvsem želi spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje, saj naše znanje in izkušnje prepleteno z zagnanostjo in svežim znanjem mladih, lahko obrodi zelo dobre sadove. Čas je za novo zgodbo, čas je da udejanjimo poslanstvo, ki ga vidimo v izmenjavi mnenj, stališč, idej, znanj in izkušenj.  

Slavnostni govornici sta bili tudi podpredsednica ZDUS-a ga. Vera Pečnik in podžupanja MO Velenje  ga. Darinka Mravljak.

Čas je kar prehitro minil. Ljudje so iz dvorane odšli zadovoljni  in govorili: «Takšnih prireditev si še želimo«.

Takšne prireditve bomo še organizirali in se potrudili, da bodo še boljše.

Zadovoljni smo, saj je tudi ta prireditev uspela.

Nasvidenje v letu 2020.    

 

V GALERIJI pod MEDGENERACIJSKO SOŽITJE, ZAKLJUČNA PRIREDITEV 2019 si lahko ogledate nekaj posnetkov s prireditve.

 

                                                                                                                   Podpredsednica Šaleške PZDU

                                                                                                                          Vladimira Tisnikar

 

********************************************************************************

PEVSKI ZBORI - ŠOŠTANJ 2019

 Dodana: 2019-12-04

Zadnjo prireditev »10.REVIJA PEVSKIH ZBOROV ŠPZDU«, ki je bila v sklopu »TEDNA MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA«, smo izpeljali v Kulturnem domu Šoštanj. Spoznali smo, da živimo za lepe trenutke, da se veselimo dni, ko si jih polepšamo z našimi druženji. Saj v tem obdobju spet iščemo nove poti, učimo se novih stvari, razvijajo se prijateljstva,  poznanstva in celo ljubezni. Radi smo veseli, saj se radost in dobra volja prenašata med ljudmi, da skupaj dihamo in se veselimo. Sedaj je čas, da svoje dneve preživljamo zase, da končno počnemo stvari, ki nas veselijo, osrečujejo, dopolnjujejo, da zaživimo v svoji notranji lepoti. Ne glede na to, kaj človek počenja, je zelo pomembno, da dela to za svojo dušo, za svoje srce in za dobro počutje, da je srečen, saj sreča veliko pripomore k trdnemu zdravju. Namen današnjega druženja je bilo, da so pevci predstavili rezultate trdega dela. Na današnji prireditvi so sodelovali pevski zbori: MePZ DU Šoštanj, ŽePZ DU in MDI Velenje, MePZ DU Paka pri Velenju in MoPZ DU Velenje. Gosti večera so bili: Tjaša in Ema Lesjak – naši mladi junakinji, ki sta pokazali, da sta glasbenici s srcem in dušo, Lovski pevski zbor Lovske družine Škale, Oktet Zavodnje, Gaberški cvet, Podkrajski fantje in Vingosi, ki so poskrbeli za nepozaben konec večera. Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je prireditev uspela v luči, ki še danes žari v naših očeh. Hvala organizatorjem DU Šoštanj in Občini Šoštanj, da so nam omogočili nepozaben večer. Hvala povezovalki programa ga. Anici Drev za lepo predstavitev skupin. Tudi v bodoče si želimo takšnega sodelovanja, želimo, da pokažemo kaj znamo, kaj zmoremo in, da se pokažemo kako smo aktivni v našem upokojenskem življenju.

 

V GALERIJI pod PEVSKI ZBORI - ŠOŠTANJ 2019 si lahko ogledate slike s prireditve. 

 

                                                                                               Bernarda Kočevar

                                                                                   predsednica za kulturo pri ŠPZDU

 

********************************************************************************

POHOD NA LUBELO 2019

 Dodana: 2019-12-03

Po programu ŠPZDU z naslovom Dnevi medgeneracijskega sožitja je bilo DU Škale zadolženo za organizacijo izvedbe pohoda na Lubelo.

Pohod je bil izveden v nedeljo, 27.10.2019 s startom ob 9.00 uri pri sončni uri v Sončnem parku v Velenju.

Od sončne ure je ob 9.15 uri krenilo na pot 94 pohodnikov, katerim se je med potjo priključilo še 10 pohodnikov iz Konovega in 28 pohodnikov iz Škal, Hrastovca, Plešivca in Cirkovc, na Lubeli pa je za postrežbo skrbelo še 9 članov DU Škale in LD Škale, torej skupaj 141 ljudi.

Vreme je bilo idealno za tak pohod, član DU Škale in Društva za oživitev in promocijo vasi Škale REVIVAS, pa je med vodeno potjo poskrbel še za predstavitev zgodovine potopljenih Škal in na ugrezninah najdenih ostankov okostja mastodonta.

Prav tako smo poskrbeli za vmesni postanek na kmetiji Gerbinšek, kjer so se pohodniki lahko malo odpočili in okrepčali ter odžejali, ter nato krenili navkreber po lažji poti na Lubelo, kamor so prispeli okrog 12. ure.

Poskrbeli smo tudi za tiste, kateri so malce precenili zahtevnost pohoda in jih naložili in pripeljali na cilj, ter kasneje tudi domov.

Na Lubeli smo pohodnike pričakali s tradicionalno dobrodošlico s kruhom in soljo, pecivom  ter žganico in čajem, pečen pa je bil tudi že kostanj.

Tako so se pohodniki po prvem okrepčilu posedli za mize na prelepem in sončnem prostoru ob Lovskem domu LD Škale na Lubeli, še prej pa občudovali prelep razgled na velenjsko kotlino in jezera v njej.

Člani DU Škale smo poskrbeli za organizacijo in vodenje pohoda, pecivo, pijačo in sendviči.

Smatram da je tudi ta pohod, podobno kot tudi vse ostale prireditve, bil zadetek v polno in da mora ta prireditev postati tradicionalna, razmisliti je potrebno le glede časa prireditve.

                                     

V GALERIJI pod POHOD NA LUBELO 2019 si lahko ogledate nekaj posnetkov s pohoda.             

 

MilanTepej – preds. DU Škale

 

********************************************************************************