krka.biz/sl

************************************************************************************

PODATKI O PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

 

Ime društva : Pokrajinska zveza društev upokojencev ( PZDU ) Dolenjske in Bele krajine

Sedež društva: Čitalniška 1, 8000 Novo mesto

TR: 0297-0025-3535-079

DŠ:SI59927534

pzdu-dolenjske@t-2.net

tel: 07-337-74–51

facebook.com/pzdu.dolenjske

Predsednik: Dušan Kraševec

041 792 878, dusan.krasevec@siol.net

Podpredsednica: Milica Korošec

041 455 033, milicakorosec@gmail.com

tajnica: Majda Škof

041 929 079, majda.skof@amis.net

UPRAVNI ODBOR:

Rožca Šonc, 051-642 053, upokojenci1@t-2.net

Marija Turk, 070 298 750,  marijaturk130@gmail.com

Franci Dragan, 051 322 206, dragan.franci@gmail.com

Jože Kozina, 051 301 903, joze.kocevje@gmail.com

Dušan Mikec, 070 778 062, s53fi.dusan@gmail.com

Štefan Misja, 041 463 368, stefan.misja@siol.net

Anton Mojstrovič, 031 312 595, tonimojstrovic@gmail.com

Karol Zagorc, 041 683 755, karol.zagorc@gmail.com

Franc Renko, 031 604 410

 

Ustanovitelj: PZDU Dolenjske in Bele krajine so ustanovila društva upokojencev Dolenjske in Belokranjske regije 20. 11. 2002.

 

Dejavnost: PZDU Dolenjske in Bele krajine opravlja naloge kot so opredeljene v statutu in sicer:

 

Povezovanje in sodelovanje z društvi upokojencev naše regije in usklajevanje skupnih interesov. 

Organizacija in izvedba športnih tekmovanj upokojencev

Izvajanje dogovorjenih kulturnih programov in srečanj upokojenskih organizacij PZDU.

Skrb za socialno vzdržnost naših upokojencev

Zavzemanje za kakovostno oskrbo upokojencev v domovih za starejše in nege na domu.

Izboljšanje medgeneracijskega sožitja

Razvijanje mreže starejši za starejše

Prizadevanje za zastopanost upokojencev v organih odločanja itd.

Sodelovanje z župani in organizacijami v regiji, ki delajo na področju starejše generacije   

   

STATUT

PRAVILA ŠIU

 

E NASLOVI  DRUŠTEV:

  

DU BELA CERKEV <metka.kovai@gmail.com>;

DU BRUSNICE <stanko.jaklic@gmail.com>;

DU Črnomelj <du-crnomelj@siol.net>;

DU Dol. Toplice <dudtoplice@gmail.com>;

DU DRAGA mirko.pantar@gmail.com;

DU DVOR <upokojenci.dvor@gmail.com>;

DU Gabrje <kandija@siol.com>;

DU KOČEVJE <duk@telemach.net>;

DU KOSTEL <milojkamalnar@gmail.com>;

DU Loški Potok <duloskipotok@gmail.com>;

DU Mali Slatnilk <dragan.franci@gmail.com>;

DU Metlika <du.metlika@amis.net>;

DU Mirna <du.mirna@gmail.com>;

DU Mirna Peč <majda.zagorc@gmail.com>;

DU Mokronog <mokronogtreb@gmail.com>;

DU Novo mesto <upokojenci@t-2.net>;

DU OTOČEC <loniotocec@siol.net>;

DU Podgorje Stopiče dupodgorjestopice@gmail.com;

DU Prečna - SIKOŠEK DRAGO <amaryllis.precna@siol.net>;

DU Ribnica <drustvo.upokojencev.ribnica@siol.net>;

DU Semič <dusemic@amis.net>;

DU Sodražica <du.sodrazica@gmail.com>;

DU Straža <drustvoupokojencevstraza@gmail.com>;

DU Suhor zitnik.eli@gmail.com;

DU Šentjernej <dusentjernej@siol.net>;

DU Šentrupert peter.pavlin777@gmail.com

DU ŠKOCJAN <drustvoupokojencev.skocjan@gmail.com>;

DU Šmarjeta <du.smarjeta@gmail.com>;

DU TREBNJE darinka.krevs@gmail.com;

DU TRIMO TREBNJE dutt.trimo@gmail.com;

DU Uršna sela <du.ursnasela@gmail.com>;

DU VELIKA LOKA <marjan.rozman@gmail.com>;

DU Veliki Gaber <jozi.strempfelj@gmail.com>;

DU VINICA ana.miksic1@gmail.com

DU Žužemberk <du.zuzemberk@gmail.com>;

SLAVKO STANIŠA <slavko.stanisa@gmail.com>

 

SPLETNE STRANI DRUŠTEV NAŠE PZDU