krka.biz/sl

************************************************************************************

PODATKI O PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

 

Ime društva : Pokrajinska zveza društev upokojencev ( PZDU ) Dolenjske in Bele krajine

Sedež društva: Čitalniška 1, 8000 Novo mesto

TR: 0297-0025-3535-079

DŠ:SI59927534

pzdu-dolenjske@t-2.net

tel: 07-337-74–51

www.facebook.com/pzdu.dolenjske

 

Predsednik: Dušan Kraševec

041 792 878, dusan.krasevec@siol.net

Podpredsednica: Milica Korošec

041 455 033, milicakorosec@gmail.com

tajnica: Majda Škof

041 929 079, majda.skof@amis.net

UPRAVNI ODBOR:

Rožca Šonc, 051-642 053, upokojenci1@t-2.net

Marija Turk, 070 298 750,  marijaturk130@gmail.com

Franci Dragan, 051 322 206, dragan.franci@gmail.com

Jože Kozina, 051 301 903, joze.kocevje@gmail.com

Dušan Mikec, 070 778 062, s53fi.dusan@gmail.com

Štefan Misja, 041 463 368, stefan.misja@siol.net

Anton Mojstrovič, 031 312 595, tonimojstrovic@gmail.com

Karol Zagorc, 041 683 755, karol.zagorc@gmail.com

Franc Renko, 031 604 410

 

Ustanovitelj: PZDU Dolenjske in Bele krajine so ustanovila društva upokojencev Dolenjske in Belokranjske regije 20. 11. 2002.

 

Dejavnost: PZDU Dolenjske in Bele krajine opravlja naloge kot so opredeljene v statutu in sicer:

 

Povezovanje in sodelovanje z društvi upokojencev naše regije in usklajevanje skupnih interesov. 

Organizacija in izvedba športnih tekmovanj upokojencev

Izvajanje dogovorjenih kulturnih programov in srečanj upokojenskih organizacij PZDU.

Skrb za socialno vzdržnost naših upokojencev

Zavzemanje za kakovostno oskrbo upokojencev v domovih za starejše in nege na domu.

Izboljšanje medgeneracijskega sožitja

Razvijanje mreže starejši za starejše

Prizadevanje za zastopanost upokojencev v organih odločanja itd.

Sodelovanje z župani in organizacijami v regiji, ki delajo na področju starejše generacije   

   

STATUT

PRAVILA ŠIU

 

E NASLOVI  DRUŠTEV:

 

DU Bela Cerkev          metka.kovai@gmail.com

DU Brusnice               stanko.jaklic@gmail.com

DU Črnomelj              du-crnomelj@siol.net

DU Dol. Toplice           dudtoplice@gmail.com

DU Draga                   mirko.pantar@gmail.com

DU Dvor                     upokojenci.dvor@gmail.com

DU Gabrje                  janez.franko49@gmail.com

DU Gradac                 anica.crnic@gmail.com

DU Kočevje                duk@telemach.net

DU Kostel                   milojkamalnar@gmail.com

DU Loški Potok           duloskipotok@gmail.com

DU Mali Slatnilk          dragan.franci@gmail.com

DU Metlika                 du.metlika@amis.net

DU Mirna                   du.mirna@gmail.com

DU Mirna Peč             majda.zagorc@gmail.com

DU Mokronog Trebelno mokronogtreb@gmail.com

DU Novo mesto          upokojenci@t-2.net

DU Otočec                  loniotocec@siol.net

DU Podgorje Stopiče   dupodgorjestopice@gmail.com

DU Prečna                  amaryllis.precna@siol.net

DU Ribnica                 drustvo.upokojencev.ribnica@siol.net

DU Semič                   dusemic@amis.net

DU Sodražica              upokojenci.sodrazica@gmail.com

DU Straža                   drustvoupokojencevstraza@gmail.com

DU Suhor                    zitnik.eli@gmail.com

DU Šentjernej             dusentjernej@siol.net

DU Šentrupert             peter.pavlin777@gmail.com

DU Škocjan                 drustvoupokojencev.skocjan@gmail.com

DU Šmarjeta               du.smarjeta@gmail.com

DU Trebnje                  darinka.krevs@gmail.com

DU TRIMO Trebnje       dutt.trimo@gmail.com

DU Uršna sela             du.ursnasela@gmail.com

DU Velika Loka           marjan.rozman458@gmail.com

DU Veliki Gaber          jozi.strempfelj@gmail.com 

DU Vinica                   ana.miksic1@gmail.com

DU Žužemberk           du.zuzemberk@gmail.com

 

SPLETNE STRANI DRUŠTEV NAŠE PZDU