Dodana: 2019-04-13

Prijava na e-novice ZDUS

 Dodana: 2019-04-05

 

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE  DOLENJSKA IN BELA KRAJINA V LETU 2018

Program je namenjen vsem starejšim od 69 let, ki živijo doma in ugotavljanju njihovih potreb po vseh vrstah pomoči na domu in jim to pomoč v okviru DU in ob sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami organizirati s ciljem, da bi lahko čim dlje ostali v domačem okolju.

Poleg vključitve vseh starejših od 69 let je namen programa tudi povezovanje vladnih služb z nevladnimi organizacijami in lokalno skupnostjo, s ciljem razvoja vseh oblik pomoči in storitev za čim daljše samostojno življenje starejših v domačem okolju.

 V pokrajini je v program vključenih 15 društev upokojencev. V letu 2018 je aktivno delovalo 13 društev.  Na terenu je obiske in pomoči delovalo 272 prostovoljcev, ki so opravili 7.597 obiskov. Od tega je bilo 593 prvih obiskov na katerih se občana seznani z namenom programa in izpolnjuje anketa o pristopu v program. Pri 4.462 vključenih je bilo opravljenih 6.782 ponovnih obiskov. V program je bilo vključenih 86% ciljne skupine  (starejši nad 69 let). Pomembno pri vsem je, da je bilo različnih oblik pomoči nudeno 937 osebam. Sama društva upokojencev so izvedla 2.000 različnih pomoči ( druženje, sprehodi, prevozi, pomoč pri hišnih opravilih, branje, dostava iz trgovine, dostava humanitarnih paketov, pomoč pri osnovnih osebnih opravilih.  Ugotovljena potreba po pomoči je bila v cca 100 primerih posredovana institucijam: Center za socialno delo, Rdeči križ, Karitas, patronaža, občina,..Program Starejši za starejše je postal že polnoleten, žal pa podatki in opažanja prostovoljcev na terenu ne kažejo izboljšanja in da je na žalost čedalje več takih, ki pomoči rabijo.

Rezultati o obiskih, nudenih pomočeh, kažejo, da koordinatorji  in prostovoljci dobro delajo. V tako rekoč vseh okoljih pa se srečujejo z pridobivanjem prostovoljcev. Na tem področju je najpomembnejša podpora programu v društvih, da koordinatorji skupaj s predsedniki naredijo program prepoznaven, da delo v projektu čim bolje teče in da starejši na terenu čutijo njegov obstoj.

 

                                       Pokrajinska koordinatorka za Dolenjsko in Belo krajino

  Rozina Kum 

 (klik) ZDUS starejši za starejše - video   

 

Strani ureja: Dušan Kraševec                     

 

ZBOR ČLANOV NAŠE PZDU

 Dodana: 2019-04-03

 

Volilni zbor članov na Prepihu, dne 3. 4. 2019

klik) Fotografije Božo Kodrič  in Elza Majetić

Drobtinice iz življenja ravnatelja

 

 Dodana: 2019-03-19

Poglejte tudi na

 

FACEBOOK