Dodana: 2019-02-11

                                                           

 

Datum: 11. 2. 2019

 

Na podlagi Programa dela PZDU Dolenjske in Bele krajine za leto 2019 objavljamo

 

                                          R   A   Z   P   I  S

 

                        za sodelovanje na srečanju literatov.

 

Organizator srečanja literatov je Pokrajinska zveza DU Dolenjske in Bele krajine.

 

   Srečanje bo v četrtek, 28. marca 2019, ob 10. uri na »Prepih-u«.

 

 

Vljudno vabimo vsa društva upokojencev z območja PZDU Dolenjske in Bele krajine, v katerih delujejo ustvarjalci poezije in proze, da se prijavijo na razpis

 

do 15. marca 2019 na naslov:

 

  • PZDU Novo mesto, Čitalniška 1, 8000 Novo mesto
  • GSM: 041-929-079 (Majda)           
  • e-pošta: pzdu-dolenjske@t-2.net.

 

Prijava naj vsebuje:

  • ime in priimek sodelujočega,
  • ime društva, v katerem deluje,
  • eno pesem (po možnosti tudi naslov),
  • prozno delo (največ ena tipkana stran).

 

Poslani prispevki naj bodo novejšega datuma.

 

Za predstavitev v napovedi prosimo, če nam lahko pošljete par stavkov o delovanju vaše literarne sekcije, številu njenih članov, koliko časa sekcija deluje, o morebitni izdaji pesniške zbirke oziroma proze vaših literatov …

 

Sodelujočim ni potrebno predhodno pošiljati svojih del, ampak naj sekcija v domačem okolju oceni kvaliteto posameznega dela, primernega za predstavitev na srečanju.

 

Posamezno društvo bo lahko nastopilo z največ  6 nastopajočimi člani. Na prireditev bodo vabljeni tudi člani Komisije za kulturo in izobraževanje PZDU-a.

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju in lep pozdrav.

 

Predsednik komisije za kulturo in izobražev.:       Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine:

Anton Kotar l.r.                                                                    Jože Jazbec l.r.

 Dodana: 2019-02-05

 Dodana: 2018-12-28

 

Datumi tradicionalnih dogodkov v letu 2019:

 

- 28. 3. 2019 (četrtek) – srečanje literatov,

- 3. 4. 2019 (sreda) - zbor članov PZDU Dolenjske in Bele krajine,

- 25. 4. 2019 (četrtek)   -  revija pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele krajine,

- 3. 8. 2019 (sobota)   -  srečanje upokojencev naše regije na Jasi v Dolenjskih Toplicah.

 

 

Načrtovani termini za izvedbo kulturnih projektov in aktivnosti ZDUS v letu 2019

 

-      Likovna kolonija Izola: 11. 4. do 14. 4. 2019 (Hotel Delfin Izola)

-      Dnevi medgeneracijskega sožitja: 14. – 16. 5. 2019

(Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

      11. Večer pesmi in plesa: 14. 5. 2019 na Dnevih medgeneracijskega sožitja

      44. srečanje pevskih zborov DU: 15. 5. 2019 na Dnevih medgeneracijskega sožitja

      »Urice poezije«, srečanje literatov DU: na Dnevih medgeneracijskega sožitja,

-      Likovna kolonija Rogaška Slatina: 3. 10. do 6. 10. 2019

(Vila Ana, Rogaška Slatina),

-      Dramske delavnice ZDUS: 27. 9. do 30. 9. 2019 (Hotel Delfin Izola),

-      Rokodelske delavnice ZDUS. december 2019

 

O posameznem projektu boste pravočasno obveščeni.

Komisija za kulturo ZDUS

 

Na spodnjih povezavah so smernice in prijavnice za srečanja pevskih zborov:

Obvestilo o 44. srečanju PZ ZDUS

Prijavnica za nastop na 11. večeru pesmi in plesa

Obvestilo organizatorjem pokrajinskih srečanj PZ

Smernice za pokrajinska srečanja

Prijava koncerta

Spored izvedenih del

Poročanje ZDUS-u

 Dodana: 2018-12-19

Delegacija naše PZDU na zboru članov v Ljubljani, dne 18. 12. 2018 s podpredsednico ZDUS Vero Pečnik. Na mizi je pokal za osvojeno tretje mesto na letošnjih državnih športnih igrah.