Dodana: 2017-12-10

POROČEVALEC št. 3/2017

 Dodana: 2017-11-24

NOVOMEŠKI VEČER V HOTELU DELFIN

 Dodana: 2017-11-24

 

Naša Slavka Antić nam je tako kot že vrsto let, organizirala novembrsko dopustovanje v Hotelu Delfin v Izoli. Tudi »Novomeški večer«, ki ga v tem terminu pripravi Društvo upokojencev Novo mesto je postal že tradicionalen. Vodstvo hotela in zaposleni dogodku namenijo veliko pozornosti. Tudi zaradi tega in še posebej zaradi velikega števila gostov od vsepovsod, smo člani društva, ki smo v tem času dopustovali, želeli, da prireditev uspe. Pričakovanja so se uresničila. Tako sta prireditev ocenili direktorica hotela gospa Nina Golob in predsednica našega društva Rožca Šonc.

 

Pevski zbor nas je z ubranim petjem popeljal v prijeten večer, ki ga je obogatil s predstavitvijo svoje pesmi Moj vinograd, naš Ivan Hrovatič. Društvo je s seboj pripeljalo tudi goste. Veteranska skupina folklornega društva Kres je predstavila splet dolenjskih plesov, ki jih je pripravila Branka Moškon. Tako kot vedno, so tudi tokrat, člani Društva harmonikarjev iz Mirne Peči, dvignili temperaturo v prostoru in bili nagrajeni z aplavzi. Za salve smeha je poskrbelo ljubiteljsko gledališče Dober dan, teater iz Prečne. Jana Zorko in Franc Plut sta predstavila nam že sicer znano tematiko ljubezni do vinske trte, hrama ….

 

Pevski zbor je z izvedbo pesmi Slavka Avsenika Naj bo pomlad in izjemno učinkovitim zborovskim nastopom (zbor sužnjev) iz tretjega dejanja opere Nabucco zaključil prireditev in pokazal, da lahko vedno znova prijetno preseneti.

 

Čestitke vsem izvajalcem, še posebej podpredsednici Društva upokojencev Majdi Škof, ki je suvereno povezovala prireditev.

 

Ana Bilbija,

Častna predsednica DU Novo mesto

 

Več fotografij v galeriji pod NOVOMEŠKI VEČER V HOTELU DELFIN

Razpis za izvedbo 43. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele k

 Dodana: 2017-11-22

43.  ŠIU Dolenjske in Bele krajine

 

Razpis za izvedbo 43. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine

 Dodana: 2017-11-15

 

Programa dela za leto 2018

 

- Sreda,  4. 4. 2018 – zbor članov na Prepihu, 

- sreda,  11 .4. 2018 - srečanje literatov naše regije na Prepihu,

- četrtek, 10. 5. 2018 - revija pevskih zborov v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju,   

- sobota, 4. 8. 2018 – letno srečanje upokojencev v Dolenjskih Toplicah

 

43. ŠIU bodo potekale v spomladanskem času (april – junij) v 9 športnih panogah. Sprememba pa je v tem, da v letu 2018 ne bo več tekmovanj v smučanju, ki smo ga zaradi drage izvedbe in pomanjkanja snega črtali iz seznama, dodali pa smo igro »Petanka«.

 

V letu 2018 bodo naša prizadevanja tudi, da se kulturna dejavnost na vseh področjih in v vseh društvih čim bolj krepi in da smo prisotni pri vseh kulturnih dogodkih v svojem kraju.

 

Sociala – z ozirom na to, da je vsako DU najbolj seznanjeno s socialnim stanjem svojih članov, je prav, da v teh sredinah te težave tudi sami razrešujejo. V veliko pomoč so jim lahko tudi prostovoljci, ki na terenu skrbijo za vse člane, ki so potrebni pomoči.

 

PZDU bo tudi v letu 2018 aktivno sodelovala v vseh dogodkih in akcijah na nivoju ZDUS-a.

 

To je okvirni program za leto 2018, veliko aktivnosti pa bo tudi med letom tako na ravni ZDUS, PZDU in DU.

                           

                                              Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine

                                                                    Jože Jazbec l.r.