SESTANEK PROSTOVOLJK PROGRAMA STAREJŠI ZA STAREJŠE

 Dodana: 2020-05-26

Torek 26. maj 2020!

Zbrali smo se prostovoljci in prostovoljke programa starejši za starejše na Prevalja. Ocenili smo delo med korona virusom in naredili plan dela za prihodnje trimesečje letošnjega leta.

Splošna ugotovitev je, da nismo zaznali kakšnih bistvenih odstopanj od obdobja pred epidemijo. Potek dela ni bil toliko v fizičnem kontaktu z našimi varovanci ves čas pa smo ostali v navezi preko telefonov in tudi naključnih srečanj.

Zadali smo si nalogo, da do konca meseca julija naredimo vse obiske, ki nam jih narekuje plan dela. V mesecu avgustu se ponovno srečamo in se ocenimo.

Dodatek sestanku je bil obisk gospe Ane Pavše z namenom, da nas soidbudi k ustvarjanju spominske knjige za kar ni bilo nobenih pripomb. Padla je obljuba, da nalogo izvršimo in jo zaključimo na praznovanju 70 obletnice društva..

Podana je bila tudi informacija o poteku uresničevanja projekta brezplačnih prevozov za starejše osebe, ki rabijo prevoze za dostop do zdravnikov in mogoče za kakšen nujni nakup v trgovini.

 

Koordinator programa SzS

Alojz Ovnič

STAREJŠI ZA STAREJŠE IN KORONAVIRUS NA PREVALJAH

 Dodana: 2020-04-28

Že v drugi polovici meseca februarja se je začelo bolj na glas razpravljati o epidemiji koronavirusa, ki se je kasnej sprevrgla kar v pandemijo. Naj priznam, da sem sam pri sebi nekako upal in vem , da nisem bil osamljen pri takšnem razmišljanju, da se bo le nekako potuhnilo in končalo brez kakšnih hujših posledic. Toda kaj hitro je vrag odnesel šalo in vse skupaj se je zaostrovalo do te mere, da smo pristali v karantenah in hišnih priporih. Vse več se je pojavljalo okužb in v sorazmernem številu tudi smrtnih primerov. 

Naj poudarim, da smo starejši in stari ljudje pač skupina ljudi, ki smo močneje podvrženi okužbam in obolenjem. Kot obvestilo naj dodam, da smo v sredini meseca marca odpovedali obiskovanje starostnikov na domovih, priporočili pa smo vzpostavljanje kontaktov preko telefonov in v nekaterih primerih tudi preko elektronske pošte. Prepričan sem, da so vsi prostovoljci in prostovoljke vzdrževale kontakte s svojimi "varovanci" in poznali situacije na terenu. Pohvalimo se lahko, da smo sorazmerno trdoživa nacija, ne jamramo kot je nekoč izjavil nek predsednik vlade, sami iščemo rešitve, če prav s skromnimi penzijami. Dragi moji, ta naša zapora se nam še kar naprej obeta, nobenih izgledov ni, da bi se kaj izboljševalo. V veselje pa mi je, da srečujem ljudi na pohodih okrog po gozdovih v naši bližini. Lepo je srečati parček ali prijatelje, ki se z nasmejanim obrazom potijo po stezicah, ki se skrivajo v naših gozdovih. Malo pokramljaš, rečeš tudi kakšno neumno, pa kaj saj je celo naše bitje neka neumna odisejada po okolici občine. Okolici občine zato, ker pač k sosedom v Ravne ali Mežico niti ne smemo - no včasih se že ma lo spozabimo pa kaj. Do sedaj je bilo vse še v redu in upam, da tako tudi ostane. 

Svojim pridnim puncam - prostovoljkam iz programa Starejši za starejše naj iskreno čestitam, zaželim jim in polagam na srce, da bi še v bodoče tako zavzeto romale med našimi starostniki od Prevalj do Strojne, Lokovice, Holmeca, Belšaka preko Leš in Kota pod Uršljo goro, na Breznico in Stražišče pa še kam drugam.

V tem času smo tudi dodobra spoznali okolico naših domovanj, kako lepa je, saj se tega sploh nismo zavedali. Če bi bil zloben bi rekel : "Hvala ti korona virus, spoznal sem občino Prevalje in njeno lepo okolico".

Moje drage prostovoljke, hvala vam za opravljeno delo, prosim vas, dajte še naprej opravljajte poslanstvo, ki ga udejanjate s svojimi obiski naših preko  tisoč dušic, ki težko čakajo našega prihoda in lepe tolažilne besede, ki smo je vsi, tudi mi potrebni. 

Ko bomo dočakali besede našega vladnega govorca gospoda Jelka Kacina, da se je vlada odločila sprostiti prepoved druženja in nam dovolila prijatelju pošteno pogledati v oči brez tiste zoprne maske čez nos in usta bomo zopet šli na teren in slišali na kupe lepih doživetij in zgodbic, ki so jih doživljali naši varovanci. 

Do takrat pa, ostanimo doma, bodimo zdravi, imejmo se lepo in na svidenje v času po karanteni in pandedmiji.

Lepo vas pozdravljam in želim vse lepo !                                                                                                                                                    Ovnič

STAREJŠI ZA STAREJŠE!

 Dodana: 2019-12-26

V četrtek 5. decembra smo se zbrali prostovoljci programa starejši za starejše, da psno pregledali delo za obdobje 2018 /19. Takoj na začetku naj povdarim, da nisem bil zadovoljen z udeležbo, saj se nas je zbralo malo več kot polovica prostovoljk in prostovoljcev. Pohvaliti pa moram interes s strani občine Prevalje saj se nam je pridružil župan  gospod Matic Tasič.

Ob pregledu dela smo ugotavljali, da je bila sama "realizacija" plana zadovoljiva saj je naš odstotek obiskanih oseb v letu 2019 kar 130 odstoten. Da smo lahko dosegli takšen odstotek je zasluga naših prostovoljk v tem, da smo pristopili k obislu tudi tistih ljudi, ki jih naša evidenca ne zajema. Naj povem, da imamo popolno evidenco starostnikov od rojstne letnice 1942 dalje. Pred tem pa je bilo vključevanje nesistematsko in nepopolno. Da se nam je pojavljala ta nedoslednost je predvsem v tem, da pred tem ni bilo možno pridobivati potrebnih podatkov za obiske starejših oseb.

V letu 2015 sem pristopil k zakonsko urejenem načinu pridobivanja osebnih podatkov na način, da smo z občino sklenili pogodbo o načinu varovanja osebnih podatkov s čimer je bilo možno dosledno pridobivati podatke preko Centralnega registra podatkov vsako leto posebej za vse starostnike starejše od 69 let.

Nekaj razprave se je odvijačo tudi o smiselnosti anketiranja, če pa pridobljeni podatki samevajo v evidencah programa BOPRO, ker jih enostavno ni možno plasirati do institucij mkot je naprimer občinska komisija za socialo, centri za socialno delo itd. V zaključku je prišlo dp dogovora, da se sestanemo predstavniki programa starejši za starejše in ostali deležniki, ki so jim pridobljeni podatki namenjeni. Namen podatkov je vsekakor izboljševanje statusa upokojencev tudi s pomočjo pridobljenih in evidentiranih stanj na terenu.

Zaključili pa smo ob skromni malici in z lepimi željami po veselem druženju in srečavanju s starostniki ob obiskih na terenu.

 

A. Ovnič

Č E S T I T K A

 Dodana: 2019-12-09

 NAJ BO LETO 2020 PREŽETO Z ZDRAVJEM, SREČO, OPTIMIZMOM

IN SODELOVANJEM!

S R E Č N O    2020!

 

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREVALJE

 

STAREJŠI PEŠCI VARNI V PROMETU

 Dodana: 2019-10-17

Četrtek 17 oktober 2019 ob 10.00. Zanimivo, na izobešenih več kot deset plakatov, objavljanja dogodka po kabelski tV Uršlja in preko 10 nslovov elektronske pošte je bila udeležba hudičevo skromna saj se je preventivne delavnice udeležilo približno 20 udeležencev. Ne vem ali resnično poznamo vse pasti, ki nam jih postavlja prometna situacija v našem kraju. Pohvalno je to, da smo imeli prisotne udeležence iz Žerjava, Mežice in tudi nekaj iz spodnjega dela Koroške se pravi iz Dravske doline.

Ravno o teh pasteh smo danes razpravljali in iskali rešitve.

Posveta in delavnice so se udeležili: Predstavnik oz. predsednik komisije za tehnično kulturo pri ZDUS (Zveze društev upokojencev Slovenije) gospod Branko Suhadolnik, Članica sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Prevalje gospa Lavra Borovnik, Vodja policijsko varnostnega okoliša za občino Prevalje gospod Zoran Kralj, Župan občine Prevalje gospod Matija Tasič, Predsednik PZDU za Koroško gospod Željko Kljajič in seveda dvajset članov DU Prevalje.Moderator delavnice pa sem bil kar jaz sam.

Začeli smo s kratkim filmom s pomenljivim naslovom, ki ga je izdala AVP (Agencija za varnost v prometu), po tem ogledu je nadaljeval predstavnik ZDUS s predstavitvijo nalog in vloge zveze vza skrb nas starejših v prometu s poudarkom na pešcih in njihovem obnašanju v prometu.

Zanimivo in vspodbudno je bilo izvajanje gospe Lavre Borovnik s temeljto razlago dela in planov v smislu varovanja najbolj ogrožene skupine prebivalstva na področju občine in tudi širše s povezavami na širšo okolico in vlogo direkcije za ceste v pogledu urejanja našega mestnega središča in stiskanja peščev za vogale ob cestmem področju.

Ob poslušanju planov razvoja cestnega prometa pri nas smo slišali kar nekaj spodbudnih idej. Toda eno so ideje drugo pa je uresničevanje le teh. Lahko pa rečem, da smo bili zadovoljni in smo ji verjeli.

V zadnjem delu pod streho pa je nastopil naš vodja varnostnega okoliša gospod Zoran. Najprej naj poudarim, da ima kvalitete kar se tiče podajanja materije. Šel je skozi vse vidike problematike s prikazom statističnih podatkov kar se tiče prometnih težav v občini in s primerjavo podatkov na področju Slovenije. Dotaknili smo se tudi kar nekaj čisto praktičnih tehničnih težav, ki se nanašajo na nas pešce in tudi voznike, ki se težje znajdejo predvsem v krožiščih. Lahko samo rečem: Gospod Kralj hvala za nam podarjen čas in dobro voljo. Padla je ideja za pogostejše srečevanje, moja obljuba pa je, da bomo to izkoristili.

Kot sem že dejal, smo se v zadnjem delu odpravili na krajši sprehod po Prevaljah. Seveda je tudi v tem delu imel glavno besedo gospod Zoran. Odpravili smo se do trgovine SPAR, med tem smo dvakrat prečkali cesto pod vodstvom našega Policista. Težav seveda ni bilo, kajti, ko vozniki vidijo policista pritisnejo na zavor tudi takrat, ko ne bi bilo potrebno.

 

Zapisal: Alojz Ovnič