STAREJŠI ZA STAREJŠE!

 Dodana: 2019-12-26

V četrtek 5. decembra smo se zbrali prostovoljci programa starejši za starejše, da psno pregledali delo za obdobje 2018 /19. Takoj na začetku naj povdarim, da nisem bil zadovoljen z udeležbo, saj se nas je zbralo malo več kot polovica prostovoljk in prostovoljcev. Pohvaliti pa moram interes s strani občine Prevalje saj se nam je pridružil župan  gospod Matic Tasič.

Ob pregledu dela smo ugotavljali, da je bila sama "realizacija" plana zadovoljiva saj je naš odstotek obiskanih oseb v letu 2019 kar 130 odstoten. Da smo lahko dosegli takšen odstotek je zasluga naših prostovoljk v tem, da smo pristopili k obislu tudi tistih ljudi, ki jih naša evidenca ne zajema. Naj povem, da imamo popolno evidenco starostnikov od rojstne letnice 1942 dalje. Pred tem pa je bilo vključevanje nesistematsko in nepopolno. Da se nam je pojavljala ta nedoslednost je predvsem v tem, da pred tem ni bilo možno pridobivati potrebnih podatkov za obiske starejših oseb.

V letu 2015 sem pristopil k zakonsko urejenem načinu pridobivanja osebnih podatkov na način, da smo z občino sklenili pogodbo o načinu varovanja osebnih podatkov s čimer je bilo možno dosledno pridobivati podatke preko Centralnega registra podatkov vsako leto posebej za vse starostnike starejše od 69 let.

Nekaj razprave se je odvijačo tudi o smiselnosti anketiranja, če pa pridobljeni podatki samevajo v evidencah programa BOPRO, ker jih enostavno ni možno plasirati do institucij mkot je naprimer občinska komisija za socialo, centri za socialno delo itd. V zaključku je prišlo dp dogovora, da se sestanemo predstavniki programa starejši za starejše in ostali deležniki, ki so jim pridobljeni podatki namenjeni. Namen podatkov je vsekakor izboljševanje statusa upokojencev tudi s pomočjo pridobljenih in evidentiranih stanj na terenu.

Zaključili pa smo ob skromni malici in z lepimi željami po veselem druženju in srečavanju s starostniki ob obiskih na terenu.

 

A. Ovnič

Č E S T I T K A

 Dodana: 2019-12-09

 NAJ BO LETO 2020 PREŽETO Z ZDRAVJEM, SREČO, OPTIMIZMOM

IN SODELOVANJEM!

S R E Č N O    2020!

 

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREVALJE

 

STAREJŠI PEŠCI VARNI V PROMETU

 Dodana: 2019-10-17

Četrtek 17 oktober 2019 ob 10.00. Zanimivo, na izobešenih več kot deset plakatov, objavljanja dogodka po kabelski tV Uršlja in preko 10 nslovov elektronske pošte je bila udeležba hudičevo skromna saj se je preventivne delavnice udeležilo približno 20 udeležencev. Ne vem ali resnično poznamo vse pasti, ki nam jih postavlja prometna situacija v našem kraju. Pohvalno je to, da smo imeli prisotne udeležence iz Žerjava, Mežice in tudi nekaj iz spodnjega dela Koroške se pravi iz Dravske doline.

Ravno o teh pasteh smo danes razpravljali in iskali rešitve.

Posveta in delavnice so se udeležili: Predstavnik oz. predsednik komisije za tehnično kulturo pri ZDUS (Zveze društev upokojencev Slovenije) gospod Branko Suhadolnik, Članica sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Prevalje gospa Lavra Borovnik, Vodja policijsko varnostnega okoliša za občino Prevalje gospod Zoran Kralj, Župan občine Prevalje gospod Matija Tasič, Predsednik PZDU za Koroško gospod Željko Kljajič in seveda dvajset članov DU Prevalje.Moderator delavnice pa sem bil kar jaz sam.

Začeli smo s kratkim filmom s pomenljivim naslovom, ki ga je izdala AVP (Agencija za varnost v prometu), po tem ogledu je nadaljeval predstavnik ZDUS s predstavitvijo nalog in vloge zveze vza skrb nas starejših v prometu s poudarkom na pešcih in njihovem obnašanju v prometu.

Zanimivo in vspodbudno je bilo izvajanje gospe Lavre Borovnik s temeljto razlago dela in planov v smislu varovanja najbolj ogrožene skupine prebivalstva na področju občine in tudi širše s povezavami na širšo okolico in vlogo direkcije za ceste v pogledu urejanja našega mestnega središča in stiskanja peščev za vogale ob cestmem področju.

Ob poslušanju planov razvoja cestnega prometa pri nas smo slišali kar nekaj spodbudnih idej. Toda eno so ideje drugo pa je uresničevanje le teh. Lahko pa rečem, da smo bili zadovoljni in smo ji verjeli.

V zadnjem delu pod streho pa je nastopil naš vodja varnostnega okoliša gospod Zoran. Najprej naj poudarim, da ima kvalitete kar se tiče podajanja materije. Šel je skozi vse vidike problematike s prikazom statističnih podatkov kar se tiče prometnih težav v občini in s primerjavo podatkov na področju Slovenije. Dotaknili smo se tudi kar nekaj čisto praktičnih tehničnih težav, ki se nanašajo na nas pešce in tudi voznike, ki se težje znajdejo predvsem v krožiščih. Lahko samo rečem: Gospod Kralj hvala za nam podarjen čas in dobro voljo. Padla je ideja za pogostejše srečevanje, moja obljuba pa je, da bomo to izkoristili.

Kot sem že dejal, smo se v zadnjem delu odpravili na krajši sprehod po Prevaljah. Seveda je tudi v tem delu imel glavno besedo gospod Zoran. Odpravili smo se do trgovine SPAR, med tem smo dvakrat prečkali cesto pod vodstvom našega Policista. Težav seveda ni bilo, kajti, ko vozniki vidijo policista pritisnejo na zavor tudi takrat, ko ne bi bilo potrebno.

 

Zapisal: Alojz Ovnič

Zaključni koncert sezone 2018 - 2019, DUPrevalje

 Dodana: 2019-06-09

V soboto osmega junija je mešani pevski zbor Du Prevalje zaključil sezono z izborom prelepih pesmi v ubrani izvedbi. Pevci so pokazali vse svoje vokalne sposobnosti in navdušili sicer malo številno publiko. Naj poudarim, da zbor deluje že preko petdeset let in je sedanja zborovodkinja Jožefa Ovnič prevzela vodenje od svojega očeta. Dostojno in z zanosom dirigira pevcem, ki so, priznajmo, zelo poslušni z veliko glasbenega talenta. Zaželimo jim še veliko uspešno zapetih pesmi ob obilici zdravja in dobre volje.

 

Alojz Ovnič

STROKOVNA EKSKURZIJA PROSTOVOLJK PROGRAMA STAREJŠI

 Dodana: 2019-06-07

Kot je že tradicija organiziramo za naše prostovoljke kot oddolžitev za celoletno delo ekskurzijo v za nam neznane kraje ali vsaj manj znane. Letos smo se podali v deželo belih brez - Belo Krajino. Udeležba je bila proti pričakovanju skoraj polno številna. Ker pa zaradi nenehne odsotnosti naših punc, ki se trudijo na terenu trpijo tudi partnerji jih povabimo zraven.

V ne najbolj zgodnji uri smo se podali na pot proti naši destinaciji preko Celja , Zidanega mosta na Dolenjsko, ki smo jo samo prevozili in se podali preko Gorjancev s pogledom na Trdinov vrh. Vreme je bilo kot naročeno, sicer malo preveč toplo, pač primerno za prve poletne dni. Malo pred Metliko smo zavili levo do vasi Radovica. Kaj mislite, kaj smo tam videli? Ogledali smo si muzej slovenskega šolstva ali drugače povedano; sedli smo v šolske klopi stare osnovne šole z imenom Brhtne glave kjer nas je pričakal "ravnatelj" šole gospod Bajuk. po predstavitvi šole je stopila v razred stroga učiteljica, ki je na šaljivo strog način predstavila Belo Krajino. Vsak je bil deležen njenega poduka in končno smo tudi vsi prejeli spričevala - pač znanju primerna.

Pot nas je vodila v Metliko na ogled gasilskega muzeja, Metlika se ponaša z najstarejšo gasilno brambo na Slovenskem. Temu primerno pokažejo tudi gasilna orodja iz časov,  ki so daleč pred mašimi letnicami rojastva. Zanimivo.

Najbolj oddaljena destinacija so bili Adlešiči, kjer je bila prikazana tkalska obrt, izdelki iz lanenega platna, vezenine in vse kar temu pritiče. Manjkal ni niti prikaz izdelave belokranjskih pisanic. Možen pa je bil tudi nakup njihovih izdelkov.

Kaj mislite kaj smo najtežje pričakovali - vsekakor smo bili pošteno potrebni dobrega kosila: Postregli so nam ga na turistični kmetiji Šuklje, kjer nam je ta mlada predstavila tudi več vrst vin in načine pridelavi vrhunskih vin. Žal pa nam je zmanjkovalo časa, tako, da nismo bili deležni pogleda v njihovo vinsko klet in prelepe sode, ki tam domujejo.

Skratka, bilo je lepo, bilo je tudi naporno, bila je predolga vožnja in je nekaterim manjkalo tudi prijetne ohladitve na kakšnem hladnem gostilniškem vrtu.

Pa drugo leto, če bomo še sposobni, na krajši in manj naporen izlet.

(nekaj posnetkov najdete v fotogaleriji)

 

Alojz Ovnič