DRUŠTVO UPOKOJENCEV PREČNA

 

   


Društvo upokojencev Prečna je bilo ustanovljeno 3.2.2011. Društvo je na dan ustanovitve štelo 128 članov. Od 2007 do 2011 je bilo poverjeništvo DU Novo mesto.

Društvo upokojencev Prečna  je imelo dne, 16.03.2015, izredni občni zbor, na katerem  se je volilo novo vodstvo za organe društva in sicer je bil izvoljen 7 članski upravni odbor društva.

Na občnem zboru so člani društva za predsednika  društva  izvolili Draga Sikoška, za podpredsednika  Draga Šulca, za tajnika društva je bil izvoljen Ivan Dežan, za blagajničarko so izvolili Mileno Iskra. Prav tako pa so izvolili še tri člane upravnega odbora in sicer je bila izvoljena Ana Marija Kozlevčar, Rudi Vidmar in Alojz Živko.

 

 

 

KONTAKTI VODSTVA DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREČNA:

Predsednik: Drago Sikošek - email: maryllis.precna@siol.net        -tel: 041 685-145

Podpredsednik: Drago Šulc - email: drago.sulc@gmail.com tel.:   -tel: 041/811-120

Tajnik društva: Ivan Dežan - email: ivan.dezan@gmail.com         - tel.: 041/478-543

Blagajnik: Milena Iskra - email:  milena.iskra@gmail.com           - tel.: 040/ 900-968

- Čalni UO pri DU Prečna:

Cirila Kostrevc – email: marc.becele@gmail.com                       - tel. 040/605-743

Rudi Vidmar - email: rudi.vidmar12@gmail.com                         - tel.: 040/625-471

Alojz Živko   - email: alojz.zivko@gmail.com,                        - tel.: 041/385-551

NADZORNI ODBOR:

Alojzij Novak – predsednik, Slavka Hočevar,  Anica Cesar, članici

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Kristina Petrič – predsednica, Alojzija Drčar, Leopold Kolenc, člana

POSAMEZNE SEKCIJE DU PREČNA:

   

 • Referent za šport============ Rudi Vidmar,                    tel:. 040/625-471
 •  
 • Streljanje z zračno puško (moški) -  vodja - Rudi Vidmar,     tel.: 040/625-471
 • Pikado (ženske) - vodja - Milena Iskra,============    tel.:  040/900-968 
 • Pikado (moški) - vodja -  Drago Šulc, =============   tel.: 041/811-120
 • Petanka – vodja – Milena Iskra,=================   tel.: 040/900-968
 • Pohodništvo - vodja -    Rudi Vidmar, ==============tel.:  041/625-471
 • Pogostitve na prireditvah - vodja - Marjan Becele,====== tel.: 040/605-743  
 • Kegljanje na vrvici – moški vodja – Marjan Becele,===== tel.: 040/605-743
 • Kegljanje na vrvici –ženske – Cirila Kostrevc,========  tel.: 040/605-743
 • Balinanje moški- vodja  Alojz Petrič-=============   tel.: 031/562-771
 • Balinanje ženske- vodja – Nada Vidmar, =========== tel.: 040/625-472
 • Telovadba  - vodja -     Nada Vidmar, =============tel.: 040/625-472
 • Sekcija peke peciva -  vodja , Anica Gobec ==========tel.: 041/769-609
 • Zimske urice -----------------------------------------------------------------------------
 • Društvena knjižnica --------------------------------------------------------------------
 • Kulturne dejavnosti- vodja - _______________________________________
 •  

 

   

 • Medijsko obveščanje: Drago Šulc,================ tel.: 041/811-120
 •  

   

NAMEN DELOVANJA DRUŠTVA JE:

 

OBVEŠČANJE ČLANOV:

-Obvestila in razna vabila bodo poverjeniki raznesli v nabiralnike članov in tudi posredovali razne informacije o dogodkih. Posebna obvestila se tekoče beležijo na spletno stran DU Prečna, kjer ima vsak član možnost vpogleda.