SREČANJE UPOKOJENCEV POMURJA

 Dodana: 2017-05-24

Spoštovani predsedniki-ce DU Pomurja

 

Zopet se bliža čas, ko se bomo zbrali na že 15. letnem srečanju upokojencev Pomurja, kjer se bomo družili ob kulturnem programu, nagovori organizatorjev in gostov ter dobri glasbi in hrani.

 

Srečanje upokojencev bo 6. julija 2017 v Moravskih Toplicah – športni park v TERMAH 3000 (pod šotori):

  • od 9.00 do 10.00 ure – prihod udeležencev srečanja
 •           od 10.00 do 12.00 urekulturni program
 •           od 12.00 do 12.30 ure – postrežba malice in naprej druženje z glasbeno skupino Horizont.

 

Cena za organizacijo in pogostitev z izbranim menijem je 8,00 EUR na udeleženca. Prijave se zbirajo od 15. junija do 3. julija 2017 na recepciji hotela Ajda.   Ob prireditvenem prostoru je poskrbljeno za parkiranje osebnih vozil in avtobusov. Organizacijo in plačilo avtobusov uredijo posamezna društva sama.  

PRODAJA BONOV ZA MALICO   

 • Boni za malico bodo na prodaj na recepciji v hotelu Ajda, od 15. 6. 2017 do 3.7.2017. Boni se lahko plačajo v gotovini in se na dan plačila takoj prevzamejo. Če pa DU želi bone plačati preko TRR ( št tekočega računa TERM 3000: 0700 0000 0004 455 ) pa lahko na podlagi naročilnice naroči bone in ko bodo boni plačani, se lahko dvignejo na recepciji hotela Ajda. Vsi naročeni in kupljeni boni morajo biti plačani pred 6. julijem 2017. V primeru izrednih prihodov bo možen nakup bonov tudi na sami prireditvi. Društvo lahko rezervira bone, sedežni red pa se določi ob vplačilu bonov ( tisti, ki bodo prvi rezervirali in plačali bodo sedeli bližje odru in temu bodo sledili vsi ostali ). Naročila se sprejemajo na telefonski številki 02 512 21 00, (recepcija hotela Ajda).

 

POSEBNE UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE SREČANJA

 

- Popust v slaščičarni Cafe Praline  

- Popust v Wellness centru Thermalium

 - Popust v bazenskem kompleksu TERME 3000

 

Lep pozdrav in nasvidenje na srečanju Pomurskih upokojencev v Moravskih Toplicah – TERME 3000

PREDSEDNICA PPZDUMS

Vijola Bertalanič

 

Silva

SESTANEK DRUŠTVENIH KOORDINATORJEV IZ POMURJA

 Dodana: 2017-04-26

V A B I L O 

Sklicujem sestanek društvenih koordinatorjev iz Pomurja Projekta Starejši za starejše, ki bo

V petek 5. maja ob 10. uri v prostorih

Pomurske pokrajinske zveze Društev upokojencev Murska Sobota, Kocljeva 4

 

Za sestanek predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 • Dokumenti potrebni v društvih za program Starejši za starejše
 • Izobraževanje prostovoljcev v letu 2016 in 2017
 • Delo na projektu v letu 2017, seznanitev s stališči iz sestanka pokrajinskih koordinatorjev in programskega sveta projekta
 • Tekoča problematika
 • Razno     

 

    Predsednica PPZDUMS

    Vijola Bertalanič

                                                                                   

 Sestanka se bo udeležila tudi g. Rožca Šonc, vodja programa pri ZDUS

Prosim vse pokrajinske koordinatorice, da se sestanka zagotovo udeležite. V slučaju odsotnosti pošljite namestnika.

Vabljeni

 • Društvene koordinatorke
 • G. Rožca Šonc
 • ZDUS, Irena Zajec in Janja Česnik

Silva

PRIJAVA NA REVIJO UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV POMU

 Dodana: 2017-04-26

DU POMURJA IN NJIHOVIM PEVSKIM ZBOROM

 

V A B I L O

NA POKRAJINSKO REVIJO UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV

 

Vse pevske zbore, ki delujejo v DU, vljudno vabimo, da se prijavijo na Pokrajinsko revijo upokojenskih pevskih zborov, ki bo

 

dne 27.5.2017 ob 17.00 uri v telovadnici OSNOVNE ŠOLE KROG

v soorganizaciji DU KROG-SATAHOVCI

 

Vaše prijave pričakujemo do 8.5.2017 na PPZDU M. Sobota.

 

Zbor mora šteti vsaj 12 pevcev.

Zbori, ki bodo imeli glasbeno spremljavo, se ne morejo uvrstiti v ocenjevanje.

Prilagamo PRIJAVNICO, ki naj vsebuje potrebne podatke.

Predsednike prosimo da PRIJAVNICO in VABILO ČIMPREJ IZROČIJO pevskemu zboru.

Voščimo pevsko obarvan pomladni pozdrav.

 

Predsednica                                                                                            Predsednica

Komisije za kulturo in izobraževanje                                              PPZDU Murska Sobota

Danica Kocet l.r.                                                                                     Vijola Bertalanič l.r.

PREDSTAVITEV PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU IN ZDR. ZAV

 Dodana: 2017-03-28

Vljudno vabljeni na predstavitev predloga Zakona o varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predstavitev ZDUS-ovih pripomb na zakon,

 

ki bo v torek, 11. 4. 2017 ob 10.uri

v prostorih Hotela Diana Murska Sobota, Slovenska ulica 52

 

Spoštovani predsedniki društev upokojencev, koordinatorji programa »Starejši za starejše«, vsi člani društev upokojencev ter zainteresirana javnost!

 

PPZDU Murska Sobota v sodelovanju z ZDUS organizira posvet o predstavitvi predloga Zakona o varstvu in zdravstvenem zavarovanju. ZDUS-ove pripombe in predloge bo predstavil(a) strokovnjak(inja) s področja ZDUS-ove Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje oz. Ekspertne skupine za zdravje.

 

Na predlog članov komisije ZDUS smatramo, da je najbolj učinkovit pritisk na Ministrstvo za zdravje, Vlado RS, in poslance, s strani medijev, zainteresirane javnosti, zdravstvenih strokovnjakov ter sindikatov, da jih obvestimo o naših pripombah, saj je pritisk iz lokalne ravni nujen in odločilen.

 

S tem, ko podajamo pripombe, ne nasprotujemo predlagateljem, temveč se dobronamerno vključujemo v javno razpravo z željo, da prispevamo možne izboljšave. Gre namreč za zdravje, ki je v interesu vsakega posameznika kot tudi države, zato je potrebno jasno opredeliti, kaj je odgovornost posameznih deležnikov v družbeni skrbi za zdravje.

 

Prosimo, da k omenjenemu srečanju pristopite z vso resnostjo, kajti to pot gre na naše zdravje, organizacijo, zdravstveno zaščito za vse nas in prihodnje generacije.

 

 

S spoštovanjem,

Vijola Bertalanič                                                                                      Janez Sušnik, l.r.

predsednica PPZDU Murska Sobota                                                            predsednik ZDUS

 

 

 

Vabljeni:

 • ZDUS Ljubljana,
 • DU v pokrajini (predsedniki, koordinatorji projekta starejši za starejše, ostali člani društev)
 • Člani UO PPZDU, člane komisije za socialna vprašanja,
 • Člani komisij ZDUS (Danica Mörec, Andrej Gerenčer, Milan Osterc
 • Sredstva javnega obveščanja: Murski val, Vestnik, Večer, Sobota info, pomurec.com,
 • Bojan Rajk, srebrne niti
 • Ostala zainteresirana javnost

Silva

ZBOR ČLANOV PPZDU

 Dodana: 2017-03-10

Na podlagi 11. člena Statuta PPZDU Murska Sobota in sklepa

 1. redne seje Upravnega odbora z dne 27.02.2017

 

S K L I C U J E M

 

ZBOR ČLANOV PPZDU Murska Sobota

v torek, dne 28.3.2017 ob 10. uri

v hotelu Diana Slovenska ulica 52 Murska Sobota

 

DNEVNI RED:

 

Otvoritev zbora članov in pozdrav navzočih gostov ter sprejem dnevnega reda

Izvolitev organov zbora članov:

        Predsednika in dveh članov delovnega predsedstva

        Dveh overovateljev zapisnika

        Tričlansko verifikacijsko komisijo

Poročilo verifikacijske komisije

Razprava in sprejem poslovnika o delu zbora

Poročilo o delu PPZDU v letu 2016

Finančno poročilo za leto 2016

Poročilo nadzornega odbora

Razprava in potrditev podanih poročil

Razprava in sprejem smernic za delo PPZDU za leto 2017 in finančnega načrta

Beseda gostov

Tekoče zadeve

Razno

 

Vse delegate zbora članov in ostale vabljene prosim, da se zbora zanesljivo udeležijo.

                                                                                                                                                   

                                                                                       Predsednica  PPZDU M. Sobota

                                                                                               Vijola Bertalanič I.r

 

Vabljeni:

 

 • Delegati društev (37, od tega 35 društev po enega delegata in Ljutomer, ki ima 1000 članov pa 2 delegata)
 • Dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota
 • Danica Kocet, predsednica komisije za kulturo
 • Erika Hertl, predsednica komisije za šport
 • Marija Kočar, predsednica NO
 • Tajnica PPZDU
 • G. Janez Sušnik, predsednik ZDUS, G. Pečnik Vera, podpredsednica ZDUS Ljubljana
 • Gerenčer Andrej, član strokovnega sveta ZDUS
 • Daniela Mörec, članica komisije za zdravstvo pri ZDUS
 • Milan Osterc, član komisije za izobraževanje pri ZDUS
 • Jožef Tivadar, član komisije za socialo pri ZDUS
 • Udruga umirovljenika medžimurske županije Čakovec
 • PZDU Zgornje Podravje
 • PZDU Spodnje Podravje
 • Hiša sadeži družbe, Murska Sobota
 • Andreja Bukovec, ZPIZ Enota Murska Sobota
 • Ivan Tibaut, Zavod za zdravstveno zavarovanje Murska Sobota
 • Mediji (Bojan Rajk-Murski val, Vestnik, ČZP Večer, TV AS, Jože Žerdin)                                                                              

 

Silva

NEKAJ SLIK Z ZBORA ČLANOV drive.google.com/drive/folders/0BwPlHYAIp1wucWhHTVNuRWF5Nm8

 

largeporntubepornrowsmaturevideopornnaughtysextales