VEČER LJUDSKE PESMI IN PLESA - ETNO VEČER

 Dodana: 2018-07-27

 

POMURSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV

UPOKOJENCEV

Kocljeva ulica 4, p.p. 133, 9000 Murska Sobota

davčna št: 96595884;  matična št.: 1394193

IBAN: SI56 6100 0000 8645 084  

' (02) 524 14 42

e-mail: ppzdums@t-2.si

 

Komisija za kulturo in izobraževanje

Murska Sobota

 

Številka: 409/2017

Datum:  12.07.2017

 

VEČER LJUDSKE PESMI IN PLESA – ETNO VEČER

Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev Murska Sobota in DU BAKOVCI pripravljata

 

VEČER LJUDSKE PESMI IN PLESA – ETNO VEČER, KI BO

 

 1. SEPTEMBRA 2018 OB 18 URI

V VAŠKO GASILSKI DVORANI V BAKOVCIH

 

K sodelovanju v kulturnem programu vabimo ljudske pevke, ljudske pevce, ljudske godce in folklorne skupine.

 

Vaše prijave pričakujemo do 20.08.2018.

 

Prilagamo prijavnico, ki naj vsebuje potrebne podatke.

 

Lepo pozdravljeni!

 

Komisija za kulturo in izobraževanje                                           PPZDU M. Sobota

Predsednica                                                                                            Predsednica

Danica Kocet l.r.                                                                                    Vijola Bertalanič l.r.

Jasna

MILAN OSTERC, naj prostovoljec 2017 v Republiki Sl

 Dodana: 2018-06-19

SREČANJE UPOKOJENCEV POMURJA 2018

 Dodana: 2018-06-19

16 Pomursko srečanje upokojencev v Banovcih smo dobro organizirali in smo bili počaščeni z izredno veliko udeležbo saj se nam je na prireditvenem prostoru pod šotorom pridružilo 1300 upokojenk in upokojencev iz vseh Pomurskih društev.

Posebna zahvala velja vsem soorganizatorjem, vsem govornikom in nastopajočim.

Zahvala godbi iz Ljutomera, tamburašem iz Ljutomera in Ženskemu pevskemu zbori iz DU Krog - Satahovci.

Zahvala voditelju celotnega programa gospodu Bojanu Rajku.

Jasna

LINK do FOTOGRAFIJ 16. SREČANJA POMURSKIH UPOKOJENCEV

 

drive.google.com/drive/folders/1QDdkSV4S7ha1ZNwQb72PsF6faPCHKy0k

Fotografiral in uredil: Milan Osterc

 

 PPZDU M. Sobota

 Predsednica 

Vijola Bertalanič I.r    

 

POMURSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV

UPOKOJENCEV

Kocljeva ulica 4, p.p. 133, 9000 Murska Sobota 

davčna št:  96595884;  matična št.: 1394193

IBAN: SI56 6100 0000 8645 084  

' (02) 524 14 42

e-mail: ppzdums@t-2.si">ppzdums@t-2.si" target="_blank">ppzdums@t-2.si

 

Številka:  288/2018                                                       

Datum:     14.5.2018

 

Spoštovani predsedniki-ce DU Pomurja

 

Zopet se bliža čas, ko se bomo  zbrali na že 16. letnem srečanju upokojencev Pomurja, kjer se bomo družili ob kulturnem programu, nagovori organizatorjev in gostov ter dobri  glasbi in hrani.

 

Srečanje upokojencev bo 5. julija 2018

v TERMAH BANOVCI –  (pod šotori)

 

 • od 9.00 do 10.00 ure – prihod udeležencev srečanja
 • od 10.00 do 12.00 ure – kulturni program
 • od 12.00 do 12.30 ure – postrežba malice in naprej druženje z glasbeno skupino

 

Cena za organizacijo in pogostitev z izbranim menijem je 8,00 EUR na udeleženca. Prijave se zbirajo od 15. junija do 4. julija 2018 na recepciji  Hotela ZELENI GAJ BANOVCI.

Ob prireditvenem prostoru je poskrbljeno za parkiranje osebnih vozil in avtobusov. Organizacijo in plačilo avtobusov uredijo posamezna društva sama.

 

PRODAJA BONOV ZA MALICO

 

Boni za malico bodo na prodaj na recepciji v hotelu Zeleni gaj Banovci, od 15. 6. 2018 do 4.7.2018. Boni se lahko plačajo v gotovini in se na dan plačila takoj prevzamejo. Če pa DU želi bone plačati preko TRR ( št  računa TERM BANOVCI:  SI56 0234 2001 4809 954) pa lahko na podlagi naročilnice naroči bone in ko bodo boni plačani,  se lahko dvignejo na recepciji hotela Ajda. Vsi naročeni in kupljeni boni morajo biti plačani pred 5. julijem 2018. V primeru izrednih prihodov bo možen nakup bonov tudi na sami prireditvi. Društvo lahko rezervira bone, sedežni red pa se določi ob vplačilu bonov ( tisti, ki bodo prvi rezervirali in plačali bodo sedeli bližje odru in temu bodo sledili vsi ostali ). Naročila se sprejemajo na telefonski številki 02 513 14 00, (recepcija hotela Zeleni gaj)

 

 

POSEBNE UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE SREČANJA

 

Vsi upokojenci, ki bodo prišli na srečanje bodo dobili poseben letak, kjer bodo deležni treh različnih ugodnosti  Term BANOVCI:

 

- 35 % popust za celodnevno karto (velja do 30.9. 2018 s kuponom)

- 20 % popust na masažo celega telesa (kupon vnovčljiv do 31. 8. 2018)

- 20 % popust na nedeljska kosila ( kupon vnovčljiv do 30.9. 2018)

 

Lep pozdrav in nasvidenje na srečanju Pomurskih upokojencev v TERMAH BANOVCI.

 

 

 

 

                                                                                  PPZDU M. Sobota

                                                                                  Predsednica

                                                                                     Vijola Bertalanič I.r                                                                                  

ZBOR ČLANOV PPZDU M.SOBOTA-28.3.2018 ob 9

 Dodana: 2018-03-13

 

 

 

 

POMURSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV

UPOKOJENCEV Murska Sobota

Kocljeva ulica 4, p.p. 133, 9000 Murska Sobota

davčna št: 96595884; matična št.: 1394193

IBAN: SI56 6100 0000 8645 084

' (02) 524 14 42

e-mail: ppzdums@t-2.si

 

Št.: 133/2018

                          Datum:  5.3.2018

 

Na podlagi 11. člena Statuta PPZDU Murska Sobota in sklepa

 1. redne seje Upravnega odbora z dne 2.03.2018 sklicujem

 

ZBOR ČLANOV PPZDU Murska Sobota,

ki bo v sredo, dne 28.3.2018 ob 9. uri

v hotelu Diana Slovenska ulica 52 Murska Sobota

 

                                                                                              

Tako je pravilni predlagani naslednji

 

DNEVNI RED:

 

 1. Otvoritev zbora članov in pozdrav navzočih gostov ter sprejem dnevnega reda
 2. Izvolitev organov zbora članov:
 • Predsednika in dveh članov delovnega predsedstva
 • Dveh overovateljev zapisnika
 • Tričlansko verifikacijsko komisijo
 1. Poročilo verifikacijske komisije
 2. Razprava in sprejem poslovnika o delu zbora
 3. Poročilo o delu PPZDU v letu 2017
 4. Finančno poročilo za leto 2017
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Razprava in potrditev podanih poročil
 7. Razprava in sprejem smernic za delo PPZDU za leto 2017 in finančnega načrta
 8. Sprejem Statuta Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Murska Sobota
 9. Beseda gostov
 10. Tekoče zadeve
 11. RaznoPrilagamo material k 4., 5., 6., 9. in 10. točki dnevnega reda Vse delegate zbora članov in ostale vabljene prosim, da se zbora zanesljivo udeležijo.                                                                                                                                                                                                                                                    Vijola Bertalanič I.r.  Vabljeni:
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.                                                                                          Predsednica PPZDU M. Sobota
 17.  
 18.  
 19.  
 • Delegati društev-vsako društvo ima enega delegata
 • Dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota
 • Danica Kocet, predsednica komisije za kulturo
 • Erika Hertl, predsednica komisije za šport
 • Marija Kočar, predsednica NO
 • Tajnica PPZDU
 • G. Janez Sušnik, predsednik ZDUS, Ga. Pečnik Vera, podpredsednica ZDUS Ljubljana. Ga.Marija Pukl, podpredsednica ZDUS
 • Gerenčer Andrej, član strokovnega sveta ZDUS
 • Daniela Mörec, članica komisije za zdravstvo pri ZDUS
 • Milan Osterc, član komisije za izobraževanje pri ZDUS
 • Jožef Tivadar, član komisije za socialo pri ZDUS, predsednik komisije za socialna in zdravstvena vprašanja pri PPZDU
 • Udruga umirovljenika medžimurske županije Čakovec
 • PZDU Zgornje Podravje
 • PZDU Spodnje Podravje
 • Hiša sadeži družbe, Murska Sobota
 • Andreja Bukovec, ZPIZ Enota Murska Sobota
 • Ivan Tibaut, Zavod za zdravstveno zavarovanje Murska Sobota
 • Mediji (Bojan Rajk-Murski val, Vestnik, ČZP Večer, TV AS, Jože Žerdin)                                                                              
 •  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE KOORDINATORK SzS V IZOLI

 Dodana: 2018-02-26

 

 

 

Spoštovane koordinatoke!

V času od 21.3. do vključno 23. 3. 2018 bo v Hotelu Delfin izobraževanje za koordinatorke v projektu SZS po društvih in vnašalke v program Bopro.

Prosim, da se prijavite za izobraževanje (praviloma eden iz vsakega društva) razen  v primerih, ko je kkordinatorka in vnašalka različna oseba. Prosim, da mi najkasneje do petka 2. 3. 2018 sporočite te podatke o osebah, ki se bodo izobraževanja udeležile. V hotelu so dvoposteljne sobe in same se zmenite, katera bo s kom. Če ima kdo željo po enosposteljni sobi, se razlika plača s strani posameznika. Če bi želel z nami vaš svojec, ki ne bo udeleženec izobraževanj, lahko koristi avtobus, če bo prostor. Bivanje si plača sam.

Prav tako posebej navedite, kje  boste prišle na avtobus, ker moram to sporočiti  v Ljubljano, da obvestijo prevoznika.

 

Prilagam:

- vozni red

- vsebino izobraževanja

 

PROSIM ZA HITRI ODGOVOR

Vijola BERTALANIČ, pokrajinska koordinatorka