PROGRAM DELA ZA LETO 2019

 Dodana: 2019-01-24

 

Predlog -   PROGRAM   DELA   PZDU   POSAVJE    

 

 

Zap.

štev.:

V s e b i n a :

Datum

1.

Redni letni zbor članov PZDU

 Četrtek, 14. 3. 2019  

2.

Udeležba na letnih zborih članov po DU-jih

Glej prilogo

3.

Regijsko srečanje upokojencev Posavja  -     DU RADEČE

 sobota, 22. 6. 2019

4.

Izvajanje športnih dejavnosti in v ta namen organizirana tekmovanja v vseh panogah ter udeležba tekmovanj na državnem nivoju:

 

 

4. 1    Šah

DU Sevnica

Četrtek, 18. 4. 2019

 

4.2     Streljanje z zračno puško

DU Senovo

Četrtek, 25. 4. 2019

 

4.3     Balinanje

DU Krško

Četrtek,   9. 5. 2019

 

4.4     Kartanje

DU Raka

Četrtek, 16. 5. 2019

 

4.5     Kegljanje na vrvici

DU Brežice

Četrtek, 23. 5. 2019

 

4.6     Pikado

DU Dobova Kapele

Četrtek, 11. 4. 2019

 

4.7     Pohodništvo

DU BREŽICE

Torek, 21. 5. 2019

 

4.8    Šola zdravja -  1000 gibov

DU Brežice, DU Dobova, DU Brestanica, DU Senovo, DU Krško-2 ekipi

Vsak dan ob lepem in slabem vremenu

 

4.9    Zmagovalne ekipe

se udeležijo državnih prvenstev

 

5.

Izleti, letovanja

 

 

5.1     Organizirane skupine za Izolo, povezovanje med društvi

 

 

          DELFIN IZOLA: - Raka, Brestanica, Senovo, Radeče, Tržišče

1.2.2019  do  8.2.2019

 

                               - Sevnica

15. 3. 2019  do 22. 3. 2019

 

                              - Brežice, Bizeljsko, Dobova, Kostanjevica

22. 3. 2019  do 29. 3. 2019

 

                              - Brežice, Raka, Brestanica      

28. 6. 2019  do 5. 7. 2019

 

                              - Krško

5. 7. 2019  do 12. 7. 2019

 

                            - Brestanica, Radeče- (ker ima Brestanica premalo prijav)

6. 11. 2019  do 13. 11. 2019

 

                           - Sevnica, Krško

13. 11.  do 20. 11. 2019

 

5.2     Izlet:    Rezija Italija)                                  Prijave do .......   ?

12. 9. 2019  

 

5.3     Letovanje Dugi otok, LUKA                                                    

                                                           Akontacija 50 EUR   do  28. 2. 2019                 

12. 6.    do 19. 6. 2019

                 Cena 319 €

 

 

5.4     Letovanje:   Zdravilišče REUMAL v Fojnici (8 dni)         Prijave do 26. 6. 2019

                                                                                                       Z akontacijo 70 €  (2x35,- €)

          Zdraviliško sprostitveni oddih terme Iliđa (8 dni)              Prijave do  4. 3.

                                                                                                       Z akontacijo 70 €

8 dni, cena 310,  20. - 29. september

 

8 dni, cena 335,   28. 3 - 5. 4.

  

 

5.5    Obisk Evropskega Parlamenta v Strasbourgu

Po dogovoru s poslanci

6.

Izvajanje kulturne dejavnosti:

 

 

6.1     Sodelovanje na reviji pevskih zborov v zasavski in posavski  regiji

Maj 2019

 

6.2     Organizacija regijske razstave ročnih del DU-jev, organizator DU Brestanica

                  Tema    »IZDELKI IZ KORENIN MLADOSTI« 

                  Razstava bo v veliki dvorani Mestnega muzeja v Krškem

 Otvoritev v petek, 24. 5. 2019

Ob

postavitev v četrtek, 23. 5. 2019

 ob 10.00

 

6.3     Spodbujanje drugih dejavnosti v društvih (ročna, likovna dela,...)

 

 

6.4     Sodelovanje v projektu mednarodnega sodelovanja  DU Dobova z DU Brdovec

Junij 2019

Organizator DU Dobova

 

6.5     Regijski kulturni večer »Vesela Jesen« ,   DU Sevnica

11. oktober 2019

7.

Sodelovanje v projektih, ki jih organizira in/ali finančno podpira ZDUS :

 

 

7.1     Obisk festivala DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA

Četrtek, 14. 5. 2019 do 16. 5. 2019, 

na Gospodarskem razstavišču v LJ

 

7.2     Spremljanje projekta: »Starejši za višjo kakovost življenja doma«

 

 

7.3     Aktivno sodelovanje pri nastajanju nove zakonodaje, ki se nanaša na starejšo  

          populacijo

 

 

7.4     Predavanja, ki jih nudi in organizira ZDUS s področja ohranjanja zdravja

 

 

7.5     Srečanje prostovoljcev program SzS    (Idrija, Most na Soči)

28. 5. 2019

8.

Aktivnosti za pridobitev novih DU (glede na razvojni status posavske regije)

 

9.

Organizacija izobraževanj

 

 

9.1     Organizacija izobraževanj v sodelovanju z ZDUS in samostojno

 

 

9.2     Strokovna ekskurzija za vodstvo in prostovoljce v DU-jih

 

 

 

9.3     Izobraževanje  prostovoljcev Posavja -  Program SzS - Teme izobraževanj:

                    IZGORELOST – preveč zadolžitev, premalo časa – kje sem pa jaz, PROSTOVOLJEC?

-          Kako se pogovarjamo z žalujočimi

 

Spomladi in jeseni

 

9.4       Stiki z mediji, promocija aktivnosti članstva PZDU in projekta SzS

 

 

9.5       Usklajevanje z uredbo EU  in novo zakonodajo na področju  Varovanja osebnih   

            podatkov

 

10.

 Povezovanje z ostalimi organizacijami in društvi, ki skrbijo za starejšo populacijo

 

11.

Aktivnosti za pridobivanje sredstev za delovanje PZDU z DU:

PZDU in posamezna DU

 

11.1     Prijavljanje na  javne razpise na lokalnem in državnem nivoju

PZDU in posamezna DU

 

11.2     Iskanje donatorjev za finančno podporo zastavljenim programom

PZDU in posamezna DU, oz. sekcije

 

11.3     Pomoč pri iskanju najugodnejših ponudnikov opreme in

            materiala za DU in PZDU

 

 

12.

Strokovna pomoč in svetovanje pri poslovanju društev

 

 

 

12.1    Usposabljanje prostovoljcev v DU za uporabo sodobne informacijske  

            tehnologije in računalniških programov (ORPO, BOPRO,  splet,…)

 

     

 

                        Osnutek programa obravnavan na seji UO PZDU dne, 7. 11. 2018 in dopolnjen   5. 12. 2018;

                          sprejet na rednem  letnem Zboru članov PZDU Posavje,  dne 14. 3. 2019                                                                                      

 

Predsednik PZDU: Jožef Žnidarič

VABILA

 Dodana: 2018-02-03

 

 

 

 

MEDIJI O NAS

 Dodana: 2017-06-08

 

 

 

 

SLIKOVNI UTRINKI PZDU IN DU POSAVJA

 Dodana: 2017-06-08

 V Google DRIVE bomo ustvarili nabor različnih fotografij. Lahko si jih boste ogledovali, pa tudi sneli za svojo uporabo kar boste potrebovali. Navodilo in nadaljevanje sledi .... kmalu ...

Ugotavljamo, da FACEBOOK ni dosegljiv vsem, zato si bomo pomagali z GOOGLE DRIVE, pa tudi vam v društvih bomo tako pomagali.

 

POROČILO O DELU PZDU POSAVJE

 Dodana: 2017-05-09

Poslovno poročilo PZDU Posavje za leto 2018

 

Kratek povzetek   

 

 • redni Zbor članov je bil izveden 20. 3. 2018
 • udeležba predsednika, podpredsednice in blagajničarke na posameznih DU – zborih
 • udeležba na dogodku – Okrogla miza dr. Igorja Šoltes, v Krškem
 • na športnem področju so bile organizirane tekme v disciplinah: balinanje, streljanje z zračno puško, pikado, kegljanje na vrvici, šah, igranje kart,
 • širitev gibalne kulture 1000 gibov – Šola zdravja
 • pohodništvo 1. 6. 2018, DU Raka
 • dvodnevna delavnica ročnih del v sklopu PZDU, izvedena v aprilu, organizator DU
 • Brežice
 • sodelovanje v Projektu hobotnica, UKC Ljubljana (kvačkanje 80 hobotnic)
 • razstava ročnih del osmih DU Posavja z naslovom »Moje sanje, moja domišljija«,  otvoritev,  25. 5. 2018, v Domu krajanov v Tržišču, organizator DU  Tržišče
 • posavski pohod je bil 1 .6. 2018, organizator DU Raka
 • organizirano letovanje v hotelu Delfin -  8 krat
 • letovanje na Dugem otoku, 13. 6. do 20. 6. 2018
 • regijsko srečanje upokojencev, 25. 8. 2018, Brežice. Pokrovitelj Občina Brežice,  izvedba DU Brežice
 • strokovna ekskurzija v Straβburg, v okviru programa SzS, septembra 2018
 • obisk zdravilišča v Fojnici, 20. 9. do 28. 9. 2018
 • izlet Pula, Brioni, 13. 9. 2018
 • MePZ Senovo in Pevski zbor iz Sevnice sta se udeležila Zasavsko-posavske revije
 • srečanje v Brdovcu (CRO)- DU Dobova soorganizator projekta v čezmejnem sodelovanju
 • VESELA JESEN, kulturna prireditev drugi četrtek v oktobru 2018, organizator DU Brežice
 • v septembru SREČANJE PROSTOVOLJCEV SzS - Lendava
 • udeležba na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani
 • udeležba na prireditvi Dan ZDUS, 28. 11. 2018
 • aktivno delovanje vseh DU-jev v projektu »STA za STA«
 • sodelovanje PZDU z ZDUS-om na področju športa, kulture in izobraževanja
 • uspela priključitev DU Radeče, sedaj ima PZDU Posavje  14  društev
 • povezovanje z ostalimi org., ki skrbijo za starejšo populacijo (RK, v DSO)
 • pridobivanje sredstev iz razpisov, prošnje za finančno pomoč
 • strokovna pomoč in svetovanje pri poslovanju društev
 • sodelovanje s predlogi za pripravo Statuta ZDUS in DU
 • udeležba rokodelskih delavnic v Delfinu v decembru