SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – Klubska trgovina Po srcu mlad


I. Ponudnik
Klub PO SRCU MLAD
Zanj:
Me skupina d.o.o.
Kamniški breg 2
2351 Kamnica
ID za DDV: SI62912739
office@mediaevent.si

II. Splošne določbe
Splošni pogoji poslovanja spletne prodajalne PO SRCU MLAD so sestavljeni v skladu s področno zakonodajo. PO SRCU MLAD je spletna prodajalna, katere lastnik in upravitelj je podjetje Mediaevent, ponudnik storitev spletne prodajalne, v nadaljnjem besedilu ponudnik. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne prodajalne PO SRCU MLAD, pravice kupca (v nadaljevanju naročnika) ter poslovni odnos med ponudnikom in naročnikom. Pričujoči splošni pogoji poslovanja so del vsakokratne pogodbe, ki jo skleneta ponudnik in naročnik. Vse storitve in dobava se vršijo zgolj na osnovi teh pogojev. Izven teh pogojev so možni posebni dogovori, ki pa morajo biti sklenjeni v pisni obliki.

III. Cene izdelkov in ažurnost podatkov
Naročanje v spletni prodajalni PO SRCU MLAD poteka v slovenskem jeziku preko spletnih strani 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Ponudnik skuša čim bolje skrbeti in po svojih najboljših močeh upravljati s spletno prodajalno PO SRCU MLAD ter zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletnih straneh. Kljub temu se lastnosti izdelkov, dobavni rok in cena lahko spreminjajo. Tako obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno in hkrati s samo spremembo popraviti tudi podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se naročnika obvesti o spremembah ter se mu omogoči preklic ali zamenjava naročenega izdelka ali izdelkov. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo veljavnosti določene v naprej. Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenim načinom plačila in pod pogoji navedenimi v pričujočih splošnih pogojih poslovanja. Vse cene na straneh so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost. Cene pa ne vsebujejo stroškov poštnine, prav tako pa tudi ne plačila poštne storitve po povzetju. V primeru da se cena izdelka med postopkom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik naročnika o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru naročniku zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Vse fotografije izdelkov na spletnih straneh so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

IV. Predmet pogodbe
Naročnik lahko izbira ali naroča izdelke, ki so na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na teh spletnih straneh, so na voljo do odprodaje zalog.

Predmet pogodbe je izbrani izdelek oz. so izbrani izdelki, ki ga/jih naročnik izbere z dodajanjem v t. i. voziček, še pred tem pa naročnik izbere med razpoložljivimi lastnostmi izdelka, ki ga želi naročiti, tiste želene lastnosti, ki ustrezajo njegovi volji – kot so na primer barva, velikost, količina izdelka ipd.

V. Naročanje in postopek nakupa
Predmet naročila oz. pogodbe lahko naročnik pred oddajo in dokončno potrditvijo samega naročila vedno preveri v t. i. rubriki voziček, kjer se nahajajo vsi podatki o izbranih izdelkih, tako naziv artikla, količina in cena posameznega artikla, skupna cena naročenih artiklov po posameznem izdelku ter nenazadnje skupen cenovni znesek celotnega naročila (ki pa še ne zajema že zgoraj omenjenega stroška poštnine, prav tako tudi ne stroška poštne storitve po povzetju). Na tem mestu pred oddajo naročila ima naročnik vedno možnost odstraniti kakšen izdelek, ki ga ne želi v svojem nakupovalnem vozičku, ali dodati kakšnega novega, prav tako pa ima tudi možnost spremeniti količino posameznega izdelka.
Naročilo se lahko opravi oz. naslovi na ponudnika samo v elektronski obliki preko spletne aplikacije na spletnih straneh ponudnika.

Po oddaji naročila ponudnik naročniku pošlje obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto, hkrati pa v sporočilo napiše s strani naročnika navedene kontaktne podatke, kamor bo naročeno blago tudi odposlano, ter seznam naročenih izdelkov s cenami in končno skupno ceno (ta vključuje že tudi poštnino). Tako je s poslanim obvestilom naročniku omogočen pregled nad opravljenim naročilom. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med naročnikom in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Ponudnik si pridržuje pravico, da po pregledu sprejetega naročila po potrebi pokliče naročnika na njegovo kontaktno telefonsko številko ali mu pošlje elektronsko sporočilo z namenom preveritve istovetnosti naročnika ter dodatne potrditve naročila ali morebitne tehtne zavrnitve naročila. Ponudnik v navedenem roku blago zapakira in odpošlje.

VI. Sklenitev pogodbe
Pogodba med ponudnikom in naročnikom je sklenjena v trenutku, ko ponudnik naročniku pošlje obvestilo o prejetem naročilu ter s tem potrdi naročnikovo naročilo.

VII. Plačilni pogoji
Naročnik svoje obveznosti iz sklenjene pogodbe oz. skupen znesek naročenega blaga (skupaj s poštnino) poravna po povzetju. Naročnik se strinja z dodatnim stroškom, ki ga za svojo storitev po povzetju zaračunava ponudnik poštnih storitev in ni zajet v sami ceni.

VIII. Lastninski pridržek
Ponudnik si pridržuje lastninsko pravico nad vsemi odposlanimi izdelki vse do popolnega plačila celotnega cenovnega zneska.

IX. Dobava in prevzem blaga
Pogodba je s strani ponudnika izpolnjena, kadar preda naročene artikle na pošto ali drugemu transportnemu podjetju. Transport naročenega blaga se odvija na račun in odgovornost naročnika, pri čemer se pri pošiljanju v tujino zaračuna dodatna poštna tarifa po veljavnem poštnem ceniku ali ceniku drugega transportnega podjetja. Dostava dobavljenega blaga se izvrši na naslov, ki je naveden v naročnikovem naročilu. V primeru spremembe je naročnik dolžan sporočiti ponudniku nov naslov v najkrajšem možnem času, v nasprotnem primeru lahko ponudnik naročniku zaračuna vse dodatno nastale stroške. Dobavljivost naročenih izdelkov je do 14 delovnih dni. Podatke o naročilu (naročnikov naslov, naročene artikle s pripadajočimi cenami in skupnim zneskom plačila ter načina plačila) naročnik dobi po elektronski pošti, potem ko je naročnikovo naročilo sprejeto. Če naročenega blaga trenutno ni na zalogi bo ta podatek objavljen ob samem artiklu na spletni strani. V primeru, ko pa bi naročnik vendarle naročil blago, ki ga trenutno ni na zalogi, bo naročnik o predvidenem datumu dobave oz. dostave čim prej obveščen. Ob morebitni nedobavljivosti naročenih artiklov bo naročnik obveščen o spremembah, omogočen mu bo preklic naročila, zamenjava naročenega artikla ali kakšna druga dodatno dogovorjena možnost. Strošek dostave oz. poštnina se prišteje strošku naročila, kar je zavedeno tudi v potrditvenem obvestilu, ki ga v obliki elektronske pošte ponudnik pošlje na
naročnikov naslov.

X. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Naročnik ima pravico do odstopa. Odstopni rok začne teči od trenutka prejema naročenega blaga – pri tem šteje datum in ura prevzetja – traja pa 8 dni, kar pomeni, da mora ponudnik odstop v tem času prejeti. Odstop mora biti v obliki pravočasno poslanega pisnega odstopnega pojasnila, kateremu morajo biti priloženi tudi vsi že dostavljeni oz. prejeti naročeni izdelki, še neuporabljeni in v originalni embalaži. Odstopno pojasnilo in izdelki morajo biti poslani na sedež ponudnika. Če se odstop pošlje priporočeno po pošti, se za dan ponudnikovega prejema šteje dan oddaje na pošto. V primeru ko izdelki niso pravočasno vrnjeni, se šteje, da je rok za odstop potekel in odstop več ni možen. Enako velja v primeru, ko vrnjeni izdelki niso v originalni embalaži oz. so poškodovani. Vse stroške vrnitve naročenih artiklov v primeru odstopa ter odgovornost za škodo ob transportu nosi naročnik.

XI. Zagotovilo varovanja osebnih podatkov
Naročnik se strinja, da bodo podatki o naročniku iz pogodbe uporabljeni za potrebe nemotene izvedbe nakupov in dostavo naročenega blaga ter shranjeni in obdelani v namene knjigovodstva in vodenja evidence naročnikov. Podatki, ki so s tem znani ponudniku, se bodo uporabili samo na način, kot to dovoljuje zakon o varstvu osebnih podatkov.

XII. Reševanje sporov
Za vse morebitne nesporazume in spore v zvezi s pogodbo, ki jih stranke ne morejo rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor 10.11.2007