MPZ DU PAKA PRI VELENJU

 Dodana: 2019-05-15

 

 MPZ DU Paka pri Velenju smo 14.4.2017 ustanovili v prostorih DU Paka pri Velenju. 17.1.2017 smo imeli v prostorih DU  Paka pri Velenju prve pevske vaje. Vaje je vodila pevovodkinja mag. Anita Plazl. Vaje so se udeležili pevci:

Franc in Marija Vetrih, Jožica Kumer,Dragica Povh,Ivica Janežič, Drev Darinka, Resman Alenka,Vladimira Tisnikar, Niegelhel Boris. 25.10.2017 sta se pridružila Valentina in Oto Perbil, pozneje se je pridružil še Rajmund Kumer, aprila 2018 sta prišla Dominik Češek in Jože Lenart in 12.3.2019 Branko Krajnc.

Naš prvi nastop je bil 27.10.2017 na komemoraciji ob kurirčkovem grobu v Paki pri Velenju. Peli smo dve pesmi: Šivala je deklica zvezdo in Na oknu glej obrazek bled ( ljudski pesmi).

Drugi nastop smo imeli 23.2.2017 na spominskem obeležju ob grobu XIV. divizije v Paki pri Velenju. Peli smo ljudske pesmi ob spremljavi harmonikarja  Draga Zabukovnik ljudske pesmi : Na oknu glej obrazek bled in  Zaplovi pesem XIV.div. 

 

Tretji nastop smo imeli v večnamenski dvorani KS Paka, kjer je imela DU Paka pri Velenju letno skupščino. Peli smo tri pesmi: Pozimi pa rožice ne cveto, Ko so fantje proti vasi šli ( ljudski) in Mamici ( Lojze Slak). Alenka Resman in Jožica Kumer sta  uspešno odigrali skeč.

Četrti nastop smo imeli 29.5.2018 na 9. reviji pevskih zborov ŠPZDU v Domu Kulture Velenje. Peli smo dve pesmi: Ko so fanje proti vasi šli in Pri farni cerkvici ( ljudski). Spremljala nas je pevovodkinja mag. Anita Plazl.  Izbrani smo bili, da ŠPZDU Velenje predstavljamo na 43. državnem srečanju pevskih zborov DU Slovenije - na 18.festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Peti nastop smo imeli 16.6.2018 v prostorih KS Paka pri Velenju, kjer je DU Paka pri Velenju imela srečanje upokojencev. Peli smo pesmi:Ko so fantje proti vasi šli, Pri farni cerkvici (ljudski) in venček narodnih, ob spremljavi harmonike Franca Vetriha.

Šesti nastop smo imeli za praznik KS Paka 9.9.2018. K sodelovanju nas je povabil predsednik KS Paka g. Srečko Avberšek. Bili smo osrednji gostje. Zapeli smo šest pesmi. prvi sklop: Ena ptička, Rastejo v strmi gori bele planike tri in Francelj polka ob spremljavi harmonike, ki jo je igral g. Franc Vetrih. V drugem sklopu smo peli : V dolini tihi ( Lojze Slak), En hribček bom kupil in venček narodnih. Na harmoniki nas je spremljal g. Jože Lenart. Na prireditvi so sodelovali tudi družina Pečko( ki je uspešno sodelovala tudi na odaji Družine pojejo), Trijo adijo pod vodstvom Buca, in g. Vlado Mešl iz Doberne, ki je tudi sodeloval v oddaji družine pojejo. 

Sedmi nastop smo imeli na 43. državnem srečanju pevskih zborov DU Slovenije v torek 2.10.2018 ob 16.uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Zboru so se pridružili še pevci Sevčnikar Franc, Sušek Maksimiljan,Leopold Avberšek in Anica Sešel. Poželi smo veliko aplavza. Bili smo ponosni, da stojimo na tem odru.  Pod vodstvom pevovodkinje mag. Anite Plazl smo zapeli pesmi: Ko so fantje proti vasi šli in Pri farni cerkvici (ljudski). o nas so pisali v časopisu Naš čas , Vzajemnost in  Zdus plus.

 Deveti nastop je bil 20.11.2018 na pobudo predsednice DPM ga. Ljube Blažič, ki nas je povabila, da sodelujemo na prireditvi v mali dvorani Doma kulture v Velenju. Medobčinska zveza mladine Velenje je praznovala 65 let pomladi.  Zapeli smo pesmi: Ko so fantje proti vasi šli in Rastejo v strmi gori bele planike tri (ljudski). Na harmoniki nas je spremljal g. Jože Lenart. Spremljala nas je nova pevovodkinja Barbara Rošer. Prireditev je bila vidna na VTV televiziji.

Deseti nastop smo  imeli 1.12.2018 na zaključku ZB Paka pri Velenju. Peli smo tri ljudski pesmi: Rastejo v strmi gori bele planike tri, Dekle je zajemalo z vedrom vodo in Ena ptička . Na harmoniki nas je spremljal g. Jože Lenart.

Enajsti nastop smo imeli na skupščini DU Paka pri Velenju dne 16.2.2019. Zapeli smo pesmi Mini in Maksi( Bele Vrane)  in Ljubezen Mamina ( Franc Ferle) ob spremljavi harmonike g. Jože Lenart in pevovodkinje ga. Barbare Rošer. Ga. Resman Alenka in Jožica Kumer sta uspešno izvedli dva skeča.

Dvanajsti nastop  dne 22.2.2019 smo imeli ob spomeniku XIV. divizije.  Slavnostni govorec je bila Ministrica za pravosodje ga. Andreja Katič. Prireditev so sprenljali tudi bivši župan g. Srečko Meh in sedanji župan g. Bojan Kontič. Peli smo dve ljudski pesmi: Počivaj jezero v tihoti in Za vasjo je čredu pasla.  O prireditvi, kjer je viden tudi naš zbor  so pisali v časupisu Naš čas in prireditev predvajali na lokalni televiziji VTV.

 Trinajsti nastop je bil dne 24.3.3019 organiziral DPM Paka pri Velenju po vodstvom ga. Lube Blažič - Materinski dan za krajane Pake pri Velenju. Peli smo tri pesmi: Ljubezen Mamina ( Franc Ferle), Mamici( Lojze Slak) in Mamica je kakor Zarja ( Ljudska). Na harmoniki nas je spremljal g. Jože lenart.

 

Štirinajsti nastop smo imeli 10.5.2019. Ga. Jelka Rek predsednica RK nas je povabila , da sodelujemo na srečanju starostnikov 69+ Pake pri Velenju. Prireditev je bila v dvorani KS Paka. Peli smo pesmi: Studenček, Dekle je na pragu stalo (ljudski) in So še rožce u hartlnu žavovale ( koroška ljudska). Na Harmoniki nas je spremljal g. Jože Lenart. Peli smo pod vodstvom pevovodkinje Brigite Rošer.

SODELOVANJE DU PAKA PRI VELENJU NA DNEVIH MEDGENER

 Dodana: 2019-05-15

Od 14.5.2019 DO 16.5.2019 so v Gospodarskem zastavišču potekali dnevi megeneracijskega sožitja. Na teh dnevih je sodelovala tudi DU Paka pri Velenju.

14.5.2019 smo v gospodarskem razstavišču sodelovali pri razstavi naših rokodelsikih del. Ga. Vladimira Tisnikar je razstavila nekaj svojih izdelkov( rože iz krep papirja in rože iz najlonk),prav tako smo razstavljali izdelke našega člana Ota Gradišnik. Ta je izdelal lepe metuljčke za okrog vratu iz lignita, ki jih je zapakiral v lepo leseno embalažo z verzom.  Naša razstavna miza je imela veliko obiska in požela veliko pohval. Pri nas so se ustavili tudi predsednik ZDUS-a g. Janez Sušnik, predsednik ŠPZDU g. Franc Vedenik in politik SLS Marjan Podobnik in g. Branko Suhadolnik.

15.5.2019 bo pesmi, ki jih je napisal naš član g. Oto Gradišnik  bral v Gospodarskem razstavišču g. Drago Seme.

Ponosni smo na naše člane, ki na takšen način predstavljajo naše društvo.

SREČANJE UPOKOJENCEV V SOBOTO 16.6.2018 V PROSTORI

 Dodana: 2018-07-18

V PROSTORIH KS PAKA JE V SOBOTO 16.6.2018 POTEKALO SREČANJE UPOKOJENCEV PAKA PRI VELENJU

UDELEŽBA JE BILA PRIČAKOVANA. TUDI GOSTJE SO SE VSI ODZVALI VABILU.

VESELI SMO BILI, DA SE JE SREČANJA UDELEŽIL PODŽUPAN MESTNE OBČINE VELENJE G. PETER DERMOL IN PREDSEDNIK KS PAKA G. AUBERŠEK SREČKO Z ŽENO NADO.

ZA DOBRODOŠLICO JE ZAPEL TRI PESMI  MEŠANI PEVSKI ZBOR DU PAKA PRI VELENJU, OB SPREMLJAVI HARMONIKE.

POZDRAVIL NAS JE PREDSEDNIK DU PAKA PRI VELENJU G. FRANC VODONČNIK. PODPREDSEDNIK MOV G. PETER DERMOL IN PREDSEDNIK KS G. SREČKO AUBERŠEK.

NA SREČANJU JE POTEKALA ZELIŠČNA DELAVNICA, KI JO JE IZVEDEL PREDSEDNIK ZELIŠČARJEV VELENJE G. ZVONKO SKRT. SPOZNALI SMO NOVE ZDRAVILNE RASTLINE IN IZDELALI  OGNJIČEVO MAZILO.

GOBARSKO DRUŠTVO MARAUH IZ VELENJA JE LETOS PRVIČ IZVEDEL GOBARSKO DELAVNICO. DELAVNICO STA IZVEDLA PREDSEDNIK DRUŠTVA G. MATEJ JELENKO IN G. JOŽE LEKŠKE. GA. VODONČNIK MAJDA SE JE POTRUDILA IN NABRALA NEKAJ GOB , KI RASTEJO V KS PAKA.

NA DVORIŠČU SO POTEKALE ŠPORTNE IGRE. PRVA TRI MESTA SO BILA NAGRAJENA. ZA NAGRADE SE ZAHVALJUJEMO TRGOVSKEMU CENTRU INTERSPAR ŠALEK.

NA KONCU SMO IMELI POGOSTITEV, PEVSKI ZBOR JE PREPEVAL OB SPREMLJAVI HARMONIKE, KI JO JE IGRAL G. FRANC VETRIH IN DRUŽENJE....

UDELEŽENKE DELAVNIC ROČNIH DEL SO PRIKAZALE KAJ SO SE MED LETOM VSE NAUČILE.

MO VELENJE SE ZAHVALJUJEMO ZA ODOBRENO DOTACIJO. Z VAŠO POMOČJO SMO LAHKO SREČANJE IZPELJALI TAKO KOT SMO ŽELELI.