ZBOR ČLANOV, 22. 7. 2021

 Dodana: 2021-07-27

(KLIK) VEČ FOTOGRAFIJ

V četrtek, 22. julija, je Društvo upokojencev Otočec, ki trenutno šteje 219 članov, izvedlo občni zbor z volitvami pri ribniku Jerman v Dolenjem Grčevju. Zbora se je udeležilo okoli sto članov in gost, g. Dušan Kraševec, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Navzoče je pozdravila predsednica Društva upokojencev Otočec Nina Presekar, jih seznanila z dnevnim redom in po izvolitvi delovnega predsedstva podala poročilo za delo društva v letih 2019 in 2020, saj jim v preteklem letu ni uspelo izvesti občnega zbora zaradi epidemije.

Do razglasitve epidemije so vadili pikado, hodili na pohode, streljali z zračno puško, telovadili, imeli sestanke upravnega odbora, se pripravljali na volitve in zbor članov ter meddruštveno sodelovali. V preteklem letu niso bile izvedene dejavnosti zaradi korone, od junija do septembra so vadili na prostem kegljanje in petanko v dovoljenem številu v skladu z navodili NIJZ ter izvedli ekskurzijo na Bloško planoto. Obiskali so tudi jubilante z okroglimi obletnicami ter ob koncu leta obiskali člane, ki imajo 80 let in več, ter bolne in invalide.

Poročilo je podal tudi referent za šport Ivan Travnikar, kjer je bolj ali manj aktivnih okoli 25 članov, predstavil je sodelovanje na tekmovanjih in uspehe. Plan za leto 2020 se prenese v leto 2021. Sodelujejo s Krajevno skupnostjo Otočec in s šolo. Aktivni so na športnih področjih in tekmujejo, ni pa aktivnosti na kulturnem področju.

Besedo je imel tudi gost, g. Dušan Kraševec, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki je dejal, da nas je lepo videti zbrane v takem številu. Predstavil je delo pokrajinske zveze, v kateri deluje 36 društev v 21 občinah, kjer je vključenih od 13.000 do 14.000 članov. Dejal je tudi, da je delovanje društva druženje, solidarnost, prijateljstvo. Tudi tekmovanje je druženje, tam najdemo prijatelje. Na spletni strani si lahko ogledamo vse razpise in dogodke.

Na zboru so razrešili dosedanji odbor in izvolili novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Anton Turk, za tajnico Danica Rangus ter za blagajnika Jože Tori. Izvolili smo tudi člane upravnega in nadzornega odbora.

Presekarjeva je vsem novoizvoljenim članom zaželela uspešno delo ter složne in korektne odnose.

Pozdravil je tudi novoizvoljeni predsednik Anton Turk. Dejal je, da brez sodelovanja ni rezultata, zato je potrebna pomoč vsakega člana.

Tončka Tori se je zahvalila dosedanji predsednici, le-ta pa se je zahvalila zaslužnim članom društva za dolgoletno aktivno in prizadevno delo in jim izročila majhno pozornost.

Druženje so otoški upokojenci nadaljevali s piknikom in prijetnim klepetom.

Helena Murgel

 

 

 

 

 

 

 

 Dodana: 2021-01-28

 Dodana: 2021-01-28

POGLEJTE NA SPLETNO STRAN

  

  (klik) pzdudolenjskeinbelekrajine.si