Logotip DU Mokronog-Trebelno

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

O Društvu upokojencev Mokronog - Trebelno

 

Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno je prostovoljna, nepridobitna, samostojna, stanovsko-interesna, humanitarna in dobrodelna organizacija, v katero se z namenom medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov združujemo upokojenke, upokojenci in druge starejše osebe.

 Ima dolgoletno tradicijo. Deluje na območju Občine Mokronog-Trebelno, v kateri predstavlja največje društvo.

Dejavnosti društva je veliko:

- odkriva , spremlja in lajša socialne stiske in socialni položaj starejših ljudi ter s tem seznanja lokalne oblasti in ustanove, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva;

- organizira obiske starejših na domu in nudi raznovrstne pomoči vsem starejšim občanom, ki jo sprejemajo in potrebujejo pomoč na domu, z namenom čimbolj humanega preživljanja starosti in čim daljšega preživljanja starosti v domačem okolju;

- seznanjanje o socialni, zdravstveni in drugi problematiki, ki zanimajo upokojence;

- organiziranje in izvajanje športnih in športno - rekreativnih dejavnosti;

- organiziranje prireditev, srečanj in izletov;

- upravljanje in vzdrževanje objektov, premičnega in nepremičnega premoženja za potrebe upokojencev;

- organizira razne oblike druženja starejših z namenom preprečevanja in lajšanja posledic osamljenosti;

- izvaja druge naloge in programe za ohranitev in izboljšanje socialnega položaja in zdravja starejših ljudi ter preprečevanje izključenosti starejših ljudi.

Namen in naloge društva so, da:

       - vzpodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih in kulturnih lepot in znamenitosti in k športno-rekreativni ter kulturno umetniški dejavnosti,

- s svojo dejavnostjo vzpodbuja člane k skromnosti, samostojnosti,disciplini, vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnemu spoštovanju,

- opravlja še druge djavnosti, ki so v skladu z zdravo, smotrno in aktivano uporabo prostega časa upokojencev

 

Pri doseganju ciljev društvo sodeluje z mnogimi drugimi društvi, organizacijami in institucijami: občinskimi in drugimi organi lokalne samouprave, Rdečim križem, Karitas, Centrom za socialno delo, Domom starejših občanov, Univerzo za tretje življenjsko obdobje in drugimi društvi v regiji.

Društvo je organizacijsko vključeno v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine ter v Zvezo društev upokojencev Slovenije.

 Društvo poskrbi za prisotnost prapora na pogrebu umrlega člana, seveda, če tako želijo svojci in to sporočijo na društvo.

Člani društva se lahko vključijo in sodelujejo v vseh dejavnostih društva. S plačano članarino so članom zagotovljene tudi nekatere ugodnosti:

- na področju kulture,

- na področju športa in rekreacije,

- na področju izkletništva in letovanja,

- na družabnem področju.