OPRAVLJEN OBČNI ZBOR

 Dodana: 2017-03-12

V Društvu upokojencev Lendava imamo že vrsto let občni zbor društva prav na Dan žena - 8. marca, mednarodnega praznika dneva žena in tako je bilo tudi tokrat. Člani DU Lendava smo se v sredo, 8. marca 2017 ob 10,30 uri zbrali v hotelu LIPA, kjer smo opravili letni občni zbor, po katerem je sledilo družabno srečanje z zabavo.

Predsednik društva g. Aleksander Marič je pozdravil vse navzoče članice in člane društva ter vse prisotne goste. Vsem ženam pa je izrekel čestitke ob prazniku.

Po sprejemu dnevnega reda in izvolitvi vseh delovnih teles za vodenje občnega zbora, je sledilo poročilo o opravljenem delu v letu 2016, ki ga je podal predsednik društva, na kar je sledilo še poročilo o finančnem poslovanju in poročilo nadzornega odbora.

Iz podanih poročil je bilo razbrati, da je društvo v minulem letu bilo zelo aktivno tako na področju sociale in programa starejših za višjo kakovost življenja doma kakor tudi na kulturnem in športnem področju. Seveda pa je bilo veliko lepih druženj na različnih prireditvah in še posebej na izletih in piknikih.

Predsednik društva se je še posebej zahvalil za uspešno delo vsem vodjem komisij, vodjem posameznih panog in sekcij, vsem sodelavcem in članom UO in še posebej obema sodelavkama, ki dvakrat tedensko skrbita za nemoteno delovanje pisarne. Še posebej pa je zahvalo namenil g. Jurovič Rudiju, ki skrbi za okolico balinišča in tudi dvorano ob kartanjih in nemalokrat opravlja določena dela, za kar so zadolženi drugi. Prav tako jeizrekel posebno zahvalo ga. Matildi Karba, ki je v preteklosti skrbela za izdelavo različnih kulis ob nastopih Kofetarjev in to dela še danes s posebnim navdušenjem.

Zahvala je bila namenjena še podjetjem oz. ustanovam : Cadisu Lendava, Domu starejših Lendava, DSŠ Lendava, Sindikatu LEKA Lendava in Občini Lendava za razumevanje pri realizaciji programa društva.

Vsa podana poročila so bila sprejeta soglasno. Sprejet je bil še program dela za leto 2017 in finančni načrt, ki ostaja približno v enaki višini kot je bil v minulem letu.

Pri programu dela je bilo izpostavljeno, da bo v letošnjem letu nekoliko več aktivnosti na kulturnem področju ter da bo organiziranih nekaj zanimivih izhletov in rekreativno pohodniških potepanj.

Na občnem zboru so bila  podeljena pisna priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije za večletno aktivno delo v Društvu upokojencev Lendava, ki so jih prejeli Mira Unger, Dragica Larnsak, Katarina Bokan in Zlatko Kuk. Priznanja sta podelila predsednica PPZDU Murska Sobota ga. Violeta Bertalanič in predsednik DU Lendava g. Aleksander Marič. Da so priznanja pristala v pravih rokah je potrdil dolg spontan aplavz vseh navzočih.

Ob koncu občnega zbora so vse prisotne pozdravili gostje : ga. Violeta Bertalanič v imenu PPZDU Murska Sobota, g. Franc Špilar, direktor Doma starejših v Lendavi, ga. Zdenka Kutnjek, predstavnica Centra za socialno delo Lendava, ga. Magda Vugrinec, predsednica Medobčinskega društva invalidov Lendava in g. Stjepan Smolak, predsednik DU Mursko Središče.

Sledilo je druženje s kosilom in zabava do poznih popoldanskih ur.

SPOZNALI SMO DEL DRŽAVNE MEJE OB VASI ŽITKOVCI

 Dodana: 2017-02-22

Sreda, 22. februar 2017 je za ta čas bil prav prijeten dan za krajši pohod, ki smo ga organizirali v DU Lendava. Proti pričakovanju se je pohoda udeležilo veliko število pohodnikov, saj nas je bilo na pohodu 70 članov in članic društva. Po tem, ko nas je avtobus odložil v središču vasi Žitkovci, smo se odpravili na pohod ob meji med Slovenijo in Madžarsko. Po dobro vzdrževani makadamski cesti, smo se odpravili v smeri proti meji, kjer smo prispeli do prvih vinskih zidanic in nato po rahlem vzponu  prišli na samo mejo do zapuščenega razglednega stolpa, ki ga je nekoč uporabljala še jugoslovanska vojska.

Po meji smo nadaljevali pot in v enem trenutku  prestopili mejo tako, da smo se znašli v sosednji Madžarski. Lep občutek je, ko ni nobenega nadzora kot nekoč.Čez polja smo nato prispeli v obmejno vas na Madžarskem Bödehaza. Potem smo kmalu prišli do parka prijateljstva, ki je na meji med obema vasema, t.j. med Žitkovci in Bödenhaza. Tukaj  nas je čakala malica in okrepčilo, ki smo ga organizirali v društvu. Sledilo je prijetno druženje in pohodniki smo se kar nekaj časa zadržali tukaj ob prijetnem kramljanju. Sledila je pot skozi gozd nazaj v Žitkovce, kjer nas je čakal prevoz.

Dobro razpoloženi in ne preveč utrujeni smo se vrnili v Lendavo.

Pohod je bil dobro organiziran, za kar se zahvaljujemo vsem prisotnim in tistim, ki so poskrbeli, da smo se imeli lepo ter da nismo bili lačni in žejni.

POPOTOVANJE PO ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE

 Dodana: 2017-02-22

V ponedeljek, 20. februarja 2017 smo člani Društva upokojencev Lendava zopet doživeli lep večer tako kot že neštetokrat poprej ob potopisnih večerih. Tokrat nam je svoja doživetja s popotovanja po Združenih državah Amerike predstavil geograf in zgodovinar g. Dejan Süč. V uri in pol nam je predstavil popotovanje, ki ga je doživel skupaj s svojim bratom in prijateljem na poti, ki je bila dolga 9.000 km in je trajala mesec dni. Pripovedovanje o doživetjih in izkušnjah s potovanja so spremljale fotografije, ki so prikazovale raznolikost krajev, narave in podobe velemest Amerike. Prisotni, ki nas je bilo 25, smo lahko po slikah in pripovedanju spoznali velikost Amerike, blišč in bedo velemest ter čudovito naravo z gorami, rekami, jezeri od južne do severne obale Amerike.

KOFETARJI M RAZVESELJUJEJO NAJMLAJŠE

 Dodana: 2017-02-11

V teh dneh okrog največjega slovenskega kulturnega praznika 8. februarja, so naše članice gledališke skupine Društva upokojencev Lendava "Kofetarji M", postavile na oder igrico za najmlajše "Ne bojte so volka", avtorice g. Olge Paušič, ki igrico tudi sama režira.

oremierna uprizoritev je bila šestega februarja v Vrtcu I. -Župančičeva v Lendavi. Z omenjeno igrico bodo članice obiskale vse vrtce in osnovne šole v Občini Lendava in še nekatere izven Lendave, Dom starejših in VDC Lendava.

Tokrat v igrici nastopajo Jerica Trojak, Ana Varga, Marija Varga, Ruža Horvat, Marija Kostric in Matilda Karba, ki je poskrbela tudi za celotno scenografijo in izdelavo kostumov.

Tisti, ki so si ogledali igrico, so si enotnega mnenja, da so se nastopajoče in otroci vživeli v eno čudovito pravljico, ki razvesljuje oboje.