DELOVANJE DU V ČASU UKREPOV ZARADI EPIDEMIJE

 Dodana: 2020-03-23

Zaradi sprejetih državnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije korona virusa, so prepovedana vsa ne nujna zbiranja ljudi. Zato smo pisarno društva upokojencev zaprli do preklica. Pisarno bomo odprli, ko se bodo razmere spremenile tako, da bo država omilila sedaj veljavne ukrepe.

Izvajanje programa društva, ki je bil sprejet na občnem zboru, bomo prilagodili razmeram, oz. z zamikom. Tako vsebina ostaja, vendar pa bomo določene aktivnosti izvedli v kasnejših mesecih (izleti, pohodi, piknik ipd.). Delovanje sekcij in krožkov v zaprtih in zunanjih prostorih društva je prav tako začasno ustavljeno. To velja tudi za aktivnosti, ki jih izvajamo na projektu "Starejši za višjo kakovost življenja doma". ZDU Slovenije priporoča, da prostovoljci naj ne obiskujejo starostnikov na domu, ker vsi spadamo v bolj ogrožene skupine.

Organizacijo pomoči za najbolj ranljivo in rizično skupino občanov, ki so brez svojcev in potrebujejo pomoč na domu, je organizirala Občina Lendava in štab Civilne zaščite Občine Lendava, sodelujejo pa tudi predsedniki krajevnih skupnosti. Vsa gospodinjstva v občini so v zvezi s tem na dom prejela posebna navodila.

Pričakujemo, da se bo v nekaj naslednjih tednih situacija izboljšala, da bomo lahko z okrožnico napovedali že konkretne aktivnosti, ki jih bomo lahko izvajali.

O B V E S T I L O

 Dodana: 2020-03-14

VSE ČLANE DRUŠTVA UPOKOJENCEV LENDAVA OBVEŠČAMO, DA BO PISARNA DRUŠTVA DO NADALJNJEGA ZAPRTA ZARADI KORONA VIRUSA.

PRAV TAKO PREKLICUJEMO VSE ŠPORTNE IN KULTURNE PRIREDITVE DRUŠTVA, IZVAJANJE PROJEKTA "STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA" 

TER ŽE SKLICANO SEJO VSEH VODIJ SEKCIJ IN VODIJE ŠPORTNIH PANOG.

KOFETARJI SO NASTOPILI V GABERJU

 Dodana: 2020-03-11

Gledališka skupina "Kofetarji" Društva upokojencev Lendava je v nedeljo, 8. marca 2020, sodelovala na prireditvi, ki jo je za svoje občane organizirala Krajevna skupnost Gaberje ob praznovanju mednarodnega dneva žena.

Kofetarji so nastopili s skečem "Preljuba soseda". Gledalci so nasto naše gledališka skupine zelo lepo sprejeli.

RAZSTAVLJALI SMO V ČAKOVCU

 Dodana: 2020-03-11

V soboto, 7. marca 2020 je v Domu sindikatov v Čakovcu bila otvoritev mednarodne razstave ročnih del, ki jo vsako leto organizira sekcija "Zlate roke" DU Čakovec. Tako kot že vrsto let, so na tej razstavi sodelovale tudi članice ročnodelskega krožka DU Lendava.

Naš del razstave so pripravile naše članice ga. Marija Feher, ga. Magda Lovrak in ga. Olga Tišler.

Celotna razstava je bla zelo lepo pripravljena. Krasili so jo čudoviti izdelki obeh društev. Pred otvoritvijo je bil lep kulturni program. Ob otvoritvi razstave je naše izdelke in delo krožka predstavila vodja sekcije ga. Marija Feher. Navzoče je pozdravil še predsednik DU v odhodu  g. Aleksander Marič, ki je za društvo sprejel zahvalno listino o deseti jubilejni skupni razstavi.

Otvoritve so se udeležili še novoizvoljeni predsednik Društva upokojencev Lendava g. Aleksander Varga, predsednica kulturnih dejavnosti ga. Marija Varga in članica krožka ročnih del ga. Dragica Marič. 

Razstava je bila odprta za ogled tri dni in je bila dobro obiskana.

 

VOLILNI OBČNI ZBOR DU LENDAVA

 Dodana: 2020-03-07

V petek, 6. marca 2020 je v hotelu LIPA v Lendavi potekal volilni občni zbor članov Društva upokojencev Lendava. Člani društva so se pričeli zbirati že eno uro pred pričetkom zbora, kar je bilo opaziti pred hotelom, saj je zmanjkalo parkirnih prostorov. Zbralo se je namreč 224 članic in članov DU Lendava.

Pevski zbor DU Lendava "Nimam časa" je s petjem treh pesmi pozdravil vse člane društva. Prijetno ubrano petje je božalo čutila in pesem je donela po vsem prostoru. Obstali so tudi zaposleni in ostali gostje hotela in prisluhnili nastopu zbora. Po predstavitvi delovanja zbora je predsednica PPZDU Murska Sobota ga. Vijola Bertalanič zboru predala malo plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije kot priznanje in zahvalo za vse opravljeno delo v desetih letih delovanja.

Predsednik DU Lendava g. Aleksander Marič je uvodoma pozdravil vse navzoče, še posebej goste in predlagal v sprejem dnevni red. Izvoljeni so bili organi zbora, delovno predsedstvo je vodil g. Branko Lovrak.

Najprej so se navzoči z minuto molka poklonili vsem članom društva, ki so umrli v letu 2019.

Sledila je predstavitev vseh poročil, t.j. poročilo o delu društva med leti 2016 - 2020, finančno poslovanje za leto 2019 in poročilo nadzornega odbora. Pripomb oz. dopolnitev na poročila navzoči niso podali, zato so bila vsa poročila soglasno sprejeta. Prav tako so člani društva sprejeli sklep o razrešitvi predsednika, podpredsednika in vseh organov DU Lendava.

Ker je bil razrešen predsednik DU Lendava, je na predlog UO zbor društva g. Aleksandru Mariču podelil priznanje oz. naziv častni član DU Lendava.

Vse spoštovanje tega sveta, iskrena hvala za ves trud, delo razumevanje in požrtvovalno 12-letno delo za DU Lendava g. Aleksander Marič.

V nadaljevanju je prisotnim bila predstavljena Kandidatna lista z obrazložitvijo in zbor je pričel  z javnim glasovanjem za izvolitev :

- Za predsednika Društva upokojencev Lendava je bil soglasno izvoljen g. Aleksander Varga.

- Za podpredsednika Društva upokojencev Lendava je bil soglasno izvoljen g. Boris Ostrc.

- Za člane UO Društva upokojencev so soglasno bili izvoljeni : Rozalija Bukovec, Irena Levačič, Ana Petek, Marija Varga, Drago Nađ, Dragica Marič, Anton Lebar, Vera Ropoša in Štefan Žerdin.

- V NO Društva upokojencev Lendava so bile izvoljene : Marjeta Varga, Martjeta Jambor in Marija Gjuran, ter namestnice : Angela Karakatič, Anica Jelen in Dragica K.Ošlaj.

Zbor članov je sprejel še Program dela in finančni načrt za leto 2020. Oba dokumenta bo po potrebi UO dopolnil in skrbel za njuno izvajanje.

Za dosedanje uspešno in zavzeto delo v DU Lendava so bila podeljena priznanja in sicer :

 

- Pisno priznanje Pomurska pokrajinske zveze DU Murska Sobota sta prejela :   g. Štefan Hozjan in g. Dušan Peric.

- Pisno priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije so prejeli : ga. Marija Feher, ga. Justina Ivanuša in g. Branko Lovrak.

- Malo plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije je prejela : ga. Katarina Šomen.

Navedenim sta priznanje s cvetjem podelila ga. Vijola Bertalanič in g. Aleksander Marič.

Po končanem zboru je bilo kosilo in zabava z živo glasbo, saj so člani društva veselo proslavili mednarodni praznik Dan žena.

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi zbora članov Društva upokojencev Lendava. Čestitke tudi vsem dobitnikom priznanj in še enkrat čestitke in zahvala častnemu članu Društva upokojencev Lendava.