Dodana: 2013-04-07

Društvo upokojencev Krog-Satahovci je bilo ustanovljeno 06.02.1986 leta.Takrat se je včlanilo 217 članov obeh krajevnih skupnostih. Društvo upokojencev Krog združuje dve vasi oziroma krajevni skupnosti in sicer Krajevno skupnost Krog in Krajevno skupnost Satahovci s katerima dobro sodelujemo in sta nam v veliko pomoč pri reševanju raznih skupnih nalog.Članstvo se iz leta v leto spreminja, tako, da bi lahko rekli, da je včlanjenih nekje okrog 220 članov.Seveda je upokojencev veliko več, ki pa se iz raznoraznih osebnih odločitev odločajo po svoji volji.Škoda, da niso včlanjeni vsi upokojenci, kajti društvo se izredno trudi in želi pomagati vsem, ki želijo pomoči, tako na socialnem področju, kot solidarnostnem, seveda vse v mejah, ki jo lahko neprofitno društvo nudi s pomočjo raznoraznih sponzorjev, ki jih je žal vse manj.Prijavljamo se na razne razpise, ki so v našem področju in skušamo pridobiti dodatna sredstva za boljše in kakovostnejše delovanje našega društva.V društvo so včlanjeni starostni, invalidski in kmečki upokojenci, nekaj pa je tudi podpornih članov.Glavni vir prihodkov društva je članarina, donacija Mestne občine M. Sobota na osnovi razpisov in prispevki donatorjev.Dejavnosti društva so usmerjena v bogatitev kvalitete življenja starejših, vzdrževanje telesnega in duševnega zdravja.Vključili smo se tudi v program "Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma" s katerim želimo opozoriti našo lokalno in širšo skupnost na probleme in težave naših starostnikov ter jim skušamo pomagati, da bi jesen svojega življenja čim dalj preživeli na svojem domu, v svojem gnezdu, kjer se najlepše počutijo. Seveda bo to tudi odvisno od lokalne skupnosti in razumevanja za naše napore, kjer pa ni nujno, da so iskalci pomoči tudi naši člani.Pri tem projektu, ki ga peljemo skupaj z ZDUSom obiskujemo in pomagamo po svojih močeh vsem, ki dopolnijo v tekočem letu 69 let.Sevada se s pomočjo morajo strinjati obiskani in izraziti željo za pomoč.V društvo upokojencev Krog-Satahovci se ukvarjamo s programi, ki so dostopni čim večjemu številu naših članov:-socialni program-program za zdravje-športno rekreativne dejavnosti(pohodništvo, kolesarjenje, ribištvo, pikado, streljanje, vrtno keglanje in še..)-izletništvo na poudarku izobraževanja-družabna srečanja(piknik, ples, smeh, zabava)-pohodništvo-kulturna dejavnost(ženski pevski zbor PUNGRAD, ki je bil ustanovljen leta 2003)-projekt starejši za starejše za višjo kakovost življenja domaOb koncu leta obiskujemo bolne in starejše, ki so gibalno omejeni, ter jih obdarimo s skromnim darilom, ki pa je postranskega pomena.  Pomembnejši je stisk roke in pogovor, katerega ob obiskih opazimo, da primankuje našim starejšim in se ga bolj razveselijo kot pa skromnega darila.S tem smo kot prostovoljci poplačani za naš trud in delo, ki ga vlagamo skozi leto, kajti ni večjega plačila, kot je solza sreče obiskanega.Letno organiziramo po dva izleta z ogledom znamenitosti in kulturne dediščine obiskanega kraja, družabna srečanja z glasbo in plesom.Še posebej smo ponosni na našo častno članico DU Krog-Satahovci ga. Matildo Serec iz Satahovec, ki je najstarejša občanka MOMS , ki je dopolnila 103 leta in je še vedno dobra plesalka.

 Dodana: 2009-08-23

Tukaj lahko društvo samostojno in brezplačno vpisuje novice, zanimivosti in podatke o svojem delovanju.
Kako? Informacije na pisarna@posrcumlad.si.