Invalidska pokojnina

Invalidska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti, če izpolnjuje zakonsko...» več

četrtek 29. september 2011

Družinska pokojnina

Družinska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali zavarovanca, ki je dopolnil...» več

nedelja 14. marec 2010

Starostna pokojnina

Starostna pokojnina predstavlja pokojninski prejemek in pripada tistemu upravičencu oziroma zavarovancu, ki dosega zakonsko...» več

ponedeljek 11. januar 2010

Državna pokojnina

Državna pokojnina ne predstavlja pravice iz obveznega zavarovanja zavarovanca, ampak gre tukaj za prejemek, ki se ob...» več

petek 20. februar 2009

Varstveni dodatek

Kot določa Zakon o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/2008; ZVarDod;...» več

četrtek 19. februar 2009

Vdovska pokojnina

Vdovska pokojnina predstavlja pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju. Ob izpolnjevanju določenih...» več

četrtek 16. oktober 2008