Invalidska pokojnina

Invalidska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti, če izpolnjuje zakonsko...» več

Thursday 29. September 2011

Družinska pokojnina

Družinska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali zavarovanca, ki je dopolnil...» več

Sunday 14. March 2010

Starostna pokojnina

Starostna pokojnina predstavlja pokojninski prejemek in pripada tistemu upravičencu oziroma zavarovancu, ki dosega zakonsko...» več

Monday 11. January 2010

Državna pokojnina

Državna pokojnina ne predstavlja pravice iz obveznega zavarovanja zavarovanca, ampak gre tukaj za prejemek, ki se ob...» več

Friday 20. February 2009

Varstveni dodatek

Kot določa Zakon o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/2008; ZVarDod;...» več

Thursday 19. February 2009

Vdovska pokojnina

Vdovska pokojnina predstavlja pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju. Ob izpolnjevanju določenih...» več

Thursday 16. October 2008