Kaj prinaša pokojninska reforma

V zadnjem času je precej aktualno vprašanje možnosti, pogojev in predvsem napovedanega dviga starosti upokojevanja. Še...» več

Monday 30. August 2010

Nov predlog pokojninske reforme

Predlog pokojninske reforme, ki je bil javnosti predstavljeno že jeseni 2009, so predstavniki ministrstva v prenovljeni...» več

Thursday 01. April 2010

Predlog dolgotrajne oskrbe

Potrebe po dolgotrajni oskrbi s starostjo hitro naraščajo. V razvitih državah naj bi v povprečju okoli trije odstotki vsega...» več

Monday 15. March 2010

Pokojnine v 2010

V Uradnem listu (Ur. l. RS, št. 13/2010 z dne 22.02.2010) so bili objavljeni Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja...» več

Thursday 04. March 2010

Stebri pokojninskega sistema

Sistem treh stebrov zagotavljanja prihodkov po upokojitvi je sestavljen iz obveznega in dodatnega pokojninskega in...» več

Monday 11. January 2010

Vpliv krize na pokojnine

Interventni ukrepi vlade, ki jih ta sprejema zaradi gospodarske krize, se odražajo tudi na področju pokojnin. Vlada je...» več

Monday 28. December 2009

Pokojnine ostajajo enake

Le kateri upokojenec ne pričakuje novembrskih usklajevanj pokojnin s plačami z upanjem  na zvišanje? Glede na siceršnje...» več

Friday 27. November 2009

Odstotek za odmero

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v odstotkih, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, in sicer za...» več

Tuesday 17. June 2008

Višina pokojninske osnove

Najnižjo pokojninsko osnovo objavi zavod. Višina najnižje pokojninske osnove, se spreminja v višini in zakonskih rokih, v...» več

Monday 16. June 2008

Pokojninska osnova

Osnovno načelo: Pokojninsko osnovo, po kateri se odmeri starostna pokojnina, predstavlja mesečno povprečje plač, ki jih je...» več

Monday 16. June 2008

Pokojninska reforma

Nova zakonodaja s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja je začela veljati 1. januarja 2000, ko je Zakon o...» več

Wednesday 23. April 2008

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega: - obvezno pokojninsko in invalidsko...» več

Monday 24. March 2008