Pokojnine ostajajo enake

Le kateri upokojenec ne pričakuje novembrskih usklajevanj pokojnin s plačami z upanjem  na zvišanje? Glede na siceršnje...» več

petek 27. november 2009

Pravica do letnega dodatka

Letni dodatek se določi v dveh različnih višinah tako, da prejmejo: - višji znesek uživalci pokojnin, katerih pokojnina je...» več

sreda 11. november 2009

Državna pokojnina

Državna pokojnina ne predstavlja pravice iz obveznega zavarovanja zavarovanca, ampak gre tukaj za prejemek, ki se ob...» več

petek 20. februar 2009

Varstveni dodatek

Kot določa Zakon o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/2008; ZVarDod;...» več

četrtek 19. februar 2009

Vdovska pokojnina

Vdovska pokojnina predstavlja pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju. Ob izpolnjevanju določenih...» več

četrtek 16. oktober 2008

Odstotek za odmero

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v odstotkih, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, in sicer za...» več

torek 17. junij 2008

Višina pokojninske osnove

Najnižjo pokojninsko osnovo objavi zavod. Višina najnižje pokojninske osnove, se spreminja v višini in zakonskih rokih, v...» več

ponedeljek 16. junij 2008

Pokojninska osnova

Osnovno načelo: Pokojninsko osnovo, po kateri se odmeri starostna pokojnina, predstavlja mesečno povprečje plač, ki jih je...» več

ponedeljek 16. junij 2008

Pokojninska reforma

Nova zakonodaja s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja je začela veljati 1. januarja 2000, ko je Zakon o...» več

sreda 23. april 2008

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega: - obvezno pokojninsko in invalidsko...» več

ponedeljek 24. marec 2008
49 do 58 od skupno 58
Prva >> < Prejšnja 1-12 13-24 25-36 37-48 49-58 Naslednja > Zadnja >>