DRUŠTVO UPOKOJENCEV KANAL

 

Društvo je ustanovljeno 16.03.1952 leta in deluje na podlagi Zakona o društvih in statuta, kjer so opredeljena vsa zakonska določila za uspešno delo.

Najvišji izvršilni organ društva je izvršni odbor, ki šteje 14 članov in sicer:

Komac Franc, predsednik društva

Kralj Sonja, podpredsednik

Dolenc Klelija, podpredsednik

Blažič Erna, tajnik

Samec Anuška, blagajnik

Člani izvršnega odbora so še: Bernik Zdenko,  Bizjak Marica, Colavini Bruno, Falatov Nada, Simčič Kazimira, Šavli Marica, Vodičar Marija, Vidič Vanda in Marinič Marija.

 

Po statutu mora društvo imeti tudi častno razsodišče in nadzorni odbor.

Častno razsodišče sestavljajo: predsednik Brezavšček Slavko, člana Pičulin Radko in Žabota Jože.

Nadzorni odbor sestavljajo: predsednik Mencin Ivan, članici Boltar Ljubomira in Pavlin Milenka, namestnici Levpušček Lidija in Murovec Marta.

 

V društvu deluje več komisij:

Dobrodelna in humanitarna dejavnost: predsednica Vidič Vanda, člani Komac Franc, Valentina Dugar, Gabrijelčič Ivica in Šavli Marica.

 Kulturna dejavnost: predsednica Dolenc Klelija, članici Brezavšček Irma in Montini vanja.

 Športno- rekreativna dejavnost: predsednik Gabrijelčič Iztok, člani Simčič Kazimira, Djurić Risto in Bukovec Franc.

 Organiziranje in izvedba praznovanj in družabnih dogodkov: predsednik Brezavšček Slavko, člani Blažič Erna, Vidič Darko in Bernik Zdenko.

 Organiziranje izletov in pohodništva: predsednica Falatov Nada, člani Kralj Sonja, Dolenc Klelija in Vidič Cvetka.

 Podelitev nagrad in priznanj: predsedca Marinič Marija, člana Gabrijelčič Boris in Pičulin Radko.

 Izobraževalna dejavnost: predsednica Samec Anuška, Marinič Marija in Kralj Sonja.

 

Praporščak društva je Gerbec Jože.

 

V društvo upokojencev Kanal so včlanjeni upokojenci iz krajevnih skupnostih Kanal, Avče, Levpa, Kal nad Kanalom, Ročinj – Doblar, Lig in Kambreško. Glede na velikost in število  članov v posameznih krajih  delujejo poverjeniki, ki skrbijo za prenos informacij in aktivnosti društva.

 

Poverjeniki so: Bernik Zdenko (Kambreško), Boltar Ljubomira (Avče), Brezavšček Mara (Kanal), Bucik Vera (Bodrež), Djurič Risto (Ajba), Ipavec Anica (Levpa), Jereb Cvetka (Kanal), Turchetto Lucijan (Kal nad Kanalom), Kovačič Željko (Levpa), Kralj Sonja (Gorenja vas), Markič Slavica (Lig, Markiči), Maver Marko (Lig), Levpušček Marta (Seniški Breg), Rolih Dragica (Doblar), Šavli Marica (Kanal), Blažič Erna (Kanal), Vidič Cvetka (Morsko), Vodičar Marija (Ročinj) in Žabota Jožef (Kanalski Vrh).

 

Društvo sodeluje pri projektu »Starejši za starejše«, ki se odvija pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije. Namen projekta je obiskati vsaj enkrat letno osebe, starejše nad 69 let in z osebnimi stiki ugotoviti  ali kdo potrebuje kakršnokoli pomoč in mu pri tem pomagati.

Prostovoljci  so: vodja projekta Vidič Vanda, Bizjak Marica (Levpa), Blažič Erna (Kanal), Boltar Ljubomira (Avče), Brezavšček Irma (Levpa), Bucik Vera (Bodrež), Dugar Valentina (Kanal), Falatov Nada (Kanal), Gabrijelčič Ivica (Krstenice), Jereb Cvetka (Kanal), Kralj Sonja (Gorenja vas), Markič Slavica (Markiči), Maver Marko (Lig), Melink Majda (Ročinj), Murovec Marta (Kal nad Kanalom), Rolih Dragica (Doblar), Šavli Marica (Kanal), Vidič Cvetka (Morsko) in Vodičar Marija (Ročinj).

 

V društvu posvečamo skrb tudi starejšim in bolnim. Posebej se jih še spomnimo z obiskom in simboličnim darilcem ob njihovem osebnem jubileju, ob dnevu žena in dnevu starejših. Obiščemo jih na domu ali v domu upokojencev. Vsem članom, starejšim od 80 let ob njihovem rojstnem dnevu pošljemo voščilnico. Enkrat letno pa pripravimo tudi srečanje z jubilanti, ki v tekočem letu dopolnijo 80, 85, 90, 95 … let ali pa praznujejo zlato ali diamantno poroko.

Enkrat mesečno lahko člani na sedežu društva opravijo brezplačno meritev krvnega pritiska in sladkorja.

Vsako leto obeležimo 1. oktober – dan starejših z razstavo ročnih del v gostišču Križnič in krajšim kulturnim programom v sodelovanju z osnovno šolo in vrtcem. Predstavljeni so izdelki članov društva.

Skrbimo tudi za ohranjanje spominov iz naše pretekle in polpretekle zgodovine. Vsako leto organiziramo Pohod miru v kraje, kjer se potekali boji v prvi svetovni vojni in kjer so postavljena obeležja, ki spominjajo na boje naših prednikov. Ponosni smo nanje ponosni in hvaležni, da lahko delamo in ustvarjamo na svojih tleh in v materinem jeziku.

Naši člani so zelo uspešni tudi na športnem področju. Že vrsto let sta neprekinjeno dejavni balinarska ženska in moška ekipa. Zelo aktivni sta tudi ženska in moška ekipa v pikadu. Vse ekipe se redno udeležujejo turnirjev, ki jih prirejajo razna društva upokojencev. Enkrat letno se posameznega turnirja udeležijo tudi strelci z zračno puško in igralci briškole.

Vsako leto se naši športniki udeležujejo tudi športnih iger upokojencev severnoprimorske regije.

V letu 2011  in 2012 smo si z odličnimi nastopi priborili naslov najuspešnejšega društva – bili smo zmagovalci iger.

Naše društvo je organizator tradicionalnega mednarodnega ženskega in moškega turnirja v balinanju. Prav tako pa je že postal tradicionalen turnir v pikadu za moške in ženske ekipe, ki ga organiziramo v mesecu novembru.

Vsako leto organiziramo tudi eden do dva  enodnevna izleta za naše člane, kjer spoznavamo naše kraje in znamenitosti.

V društvu skrbimo tudi za plavanje. V poletnih mesecih večkrat, odvisno od želja članov, organiziramo enodnevna kopanja v Izoli. Ustaljena pa je tudi že organizacija plavanja enkrat tedensko v bazenu v Novi Gorici.

V društvu so organizirana stalna srečanje članic, ki se ukvarjajo s klekljanjem in kvačkanjem. Srečujejo se enkrat tedensko pod vodstvom mentoric.

Organiziramo tudi razna predavanja s področja zdravja in prometa. Tvorno smo se vključili tudi v projekt „Več zdravja v občini Kanal ob Soči“, ki ga ta tudi sofinancira. Z odgovornimi se dogovarjamo za teme, ki so najbolj aktualne za naše območje in zdravstveno stanje prebivalstva in sodelujemo pri organizaciji. Predavanja se odvijajo v našem večnamenskem prostoru.

Poleti organiziramo piknik v kampu v Kanalu.

Veliko naših članov je včlanjenih tudi v ostalih društvih. Z veseljem ugotavljamo, da je večina od njih zelo aktivna v posameznih društvih. Naši člani radi priskočijo na pomoč ob prireditvah, ki jih organizirajo druga društva v občini, čeprav niso člani konkretnega društva. To kaže na veliko zavednost in pripravljenost storiti nekaj v dobrobit našega kraja.

 

Predsednik društva

Franc Komac