SPREHOD SKOZI ČAS V BESEDI IN SLIKI

 

 

 Posamezna obdobja človekovega življenja

so kot poglavja v obsežnem romanu,

skoraj neopazno se prelivajo iz enega

v drugo in tako snujejo zgodbe neprecenljive vrednosti.

Te misli je izrekel župan občine Idrija Bojan Sever

 

       Društvo upokojencev Idrija je bilo ustanovljeno leta 1974 čeprav so rudarji rudnika živega srebra takoj po drugi svetovni vojni ustanovili društvo rudarskih upokojencev in njihovih vdov to društvo je štelo okoli 900 članov.

Pravo spremembo pa predstavlja šele ustanovitev Društva upokojencev Slovenije leta 1946. Leto pozneje po priključitvi Primorske k matični domovini  je  društvo upokojenih rudarjev postalo  član  Društva upokojencev Slovenije in se preimenovalo v Društvo upokojencev Idrija.

V tistem obdobju so bili člani društva pretežno upokojeni rudarji, saj so bila ostala podjetja šele v razvojnem obdobju.

Velik poudarek so v tem času namenili organiziranosti obliki aktivnosti, reševanju stanovanjskih stisk upokojencev predvsem zaradi vse večjega priliva novih rudarjev, kar je bila posledica veliko pomankanje stanovanj zato se je društvo zavzemalo, za gradnjo čim več novih stanovanj tudi za upokojence.

V začetku sedemdeset let so se upokojenci razveselili novih drušvenih prostorov saj so izkupiček od prodanega prostora društva v bivši gostilni Nebesa namenili novim društvenim prostorom v stanovanjskem objektu v Rožni ulici 2. namenjenemu predvsem upokojencem.

Sodelovanje, srečanja in izmenjava mnenj med sosednjimi društvi je pomembno, zato se je društvo prizadevalo navezati stike z sosednjimi društvi upokojencev.

Plod tega prizadevanja je kmalo naletel na plodna tla saj društvo je navezalo stike z društvi upokojencev Žiri, Gorenja vas, Sovodenj in Cerkno  kaj kmalo je prišlo do podpisa listine o trajnem prijateljstvu,  kot pa je povdaril  pokojni predsednik društva upokojencev Žiri v svojem pozdravnem nagovoru na srečanju na Vojskem ni dolgo tisti dan ko bodo društva podpisala listino o pobratenju.

Dandanes se društva srečujejo na vsakoletnih  srečanjih ćlanov društev, letna srečanja predsednikov društev in na vsakoletnemu turnirju v balinanju skupaj z društvi invalidov Žiri in Idrija-Cerkno za pokal upokojenca.

Leta so tekla društvo je dobivalo vse večji pomen in naloge še posebno v današnjem obdobju na socialnem in stanovanjskem področju, organiziranju rekreativne vadbe, izobraževanju svojih članov, skrbi za starejše in bolne člane, kulturni dejavnosti, organiziranju družabnih srečanj, izletov in organiziciji letovanj.

 Sodelovanje z domovih upokojencev z obiski naših članov, ki prebivajo v domovih je ena izmed naših nalog, zato sodelujemo z domom upokojencev  Idrija, z njhovo enoto Marof, VITA domom upokojencev Črni vrh nad Idrijo in z domi upokojencev Logatec in Vrhnika

 

Srečanje z gojenci doma upokojencev Črni vrh nad Idrijo

 

 

 

Srečanje z gojenci enote Marof doma upokojencev Idrija

 

 

 Srečanje starejših krajanov nad 80 let in več, prostovoljcev projekta "Starejši za starejše"

v večnamenski dvorani osnovne šole

 

  

 V letu 2007 je pričela z delom univerza za "Tretje življenjsko obdobje" z namenom učenja tujih jezikov, v krožkih ročnih del,risanja in slikanja, tečaju računalništva, ustvarjalne delavnice za keramiko, peko peciva izdelava mazil in tinkturi iz domačih zeliščin športne vadbe za starejše.

                                                

                                       Krožek risanja                                     Krožek priprave raznoraznega peciva                                                       

                            

                                                                     

                                                       To so izdelki članic krožka  namenjani za sladokusce

 

                                                           

                                     

         Projekt » Starejši za starejše« bo potekal v Društvu upokojencev Idrija letos že 10. leto. V njem sodeluje 24. prostovoljk in prostovoljcev med njimi pa so nekateri zaradi zdravstvenih in drugih težav aktivni le občasno. Vsako leto opravimo več kot 600 obiskov in trudili se bomo, da bo tudi letos tako. Najbolj nam manjkajo prostovoljci v mestu Idrija, da bi lahko obiske opravljali na celotnem območju mesta. Zato bi radi letos v Idriji privabili k sodelovanju tudi nove, predvsem mlajše prostovoljce, tudi tiste, ki še niso upokojenci. Poleg rednih obiskov starejših naši prostovoljci sodelujejo vsa leta pri srečanju starejših krajanov nad 80 let v Idriji, Sp. Idriji in Črnem Vrhu ter opravijo novoletne obiske pri tistih starejših in bolnih, ki se teh skupnih srečanj ne morejo udeležiti.

Prostovoljke in prostovoljci se vsako leto udeležejo srečanj s prostovoljci Severne primorske.

Vodstvo "Projekta starejši za starejše" je v letu 2011 uspešno organiziralo srečanje prostovoljcev

Dolenjske, Bele krajine in Severno primorske.

                                                                                                           Idrija 2011

 

                                    

                                                                                         

                                    Veliko let je zbor deloval kot ženski pevski zbor zadnjih pet let pa mešani pevski zbor.

 

                                                          Ženski pevski zbor                                                            Mešani pevski zbor

 

 

 

Sekcija za družabna srečanja, izlete in letovanja

 

 

 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

Šah

Namizni tenis

Streljanje z zračno puško

                                                                                                                Balinanje

                                                                                        Rekreacijska telovadba športni center Idrija

Pikado

 

                                                                   

 

Športni ribolov

 

 

 

 Sekcija upokojencev Sp.Idrija rekreacijska telovadba