NASTANEK IN ZGODOVINA

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1952 kot Zveza sindikatov Republike Slovenije – podružnica Hajdina za krajevno skupnost Hajdina in Starše. Pobudnik za ustanovitev je bil Jakob Klemenčič.
Društvo se je ukvarjalo s članstvom, družabnimi srečanji in izleti.
Leta 1975 se je organiziranost društva uskladila z zakonom o društvih in istega leta je bilo ustanovljeno samostojno Društvo upokojencev za območje tedaj Krajevne skupnosti Hajdina, ki ima danes 514 članov. 1975 leta je začel delovati moški pevski zbor. Za uspešno delo je društvo prejelo več priznanj. Posebno priznanje pa je prejelo za 50 let uspešnega delovanja društva od Zveze društev upokojencev Slovenije. Društvo je prejelo srebrno značko Zveze društev Slovenije ob 35. letnici društva. Prejelo je znak OF KK SZDL Hajdina.


NAMEN

Spodbujati družabnost in rekreacijo, izvajati skrb za ostarele in onemogle člane društva.


AKTIVNOSTI

Društvo organizira 4 do 6 izletov po domovini in preko meja, organizira več družabnih srečanj za člane (Novo leto, Pustovanje, Dan žena in Materinski dan, Kolesarski trim, Kostanjev piknik, Martinovanje itd.).
Zadnja leta organizira tudi rekreacijski oddih na morju v hotelu DELFIN v Izoli.
V času novega leta se obiščejo tudi onemogli člani in starejši nad osemdeset let. Prav tako se obiščejo vsi, ki bivajo v domovih za onemogle, z dobrimi željami in skromnim darilom.
Vsako leto ljudske pevke in moški zbor priredijo koncert v domu upokojencev Ptuj, sodelujejo na proslavah in prireditvah v Občini Hajdina in izven nje.

 

uradne ure: sreda od 9. do 11. ure