POVEZAVA

 Dodana: 2010-11-08

DOMOLJUBNO KRAJEVNO ZDRUŽENJE PUCONCI NA STRANEH DU PUCONCI TER PO SRCU MLAD

Glede na to, da smo iskali vse možnosti brezplačne spletne strani sva si s pokojnim Ferijem prizadevala in iskala možnost naše spletne strani. S strani vodstva Po srcu mlad sva z njihovo pomočjo zadevo rešila in se je najprej v tej spletni strani pojavile aktivnosti KO BZV NOB Puconci. Od začetka leta naprej, ko smo na novo ustanovili Domoljubno krajevno združenje Puconci, kot vsebinsko naslednico KO. Feri se je v na splomlad od nas za vedno poslovil in iskali smo različne rešitve, nekoga, ki bi ga zamenjal in naprej urejal ti dve spletni strani. Iz članstva združenja smo našli Milana Škaperja, ki nam je obljubil, da se bo po teh aktivnosti pozanimal in usposobli ter nam pomagal. Zato bomo s svojim delom in aktivnostmi še naprej informirali širšo javnost.

Jože Časar, predsednik DKZP