PRAZNIČNO NOVOLETNA ČESTITKA DKZ PUCONCI

 Dodana: 2011-12-26

Naša praznično-novoletna čestitka

Vsem članom, prijateljem in simpatizerjem, donatorjem in sorodnim društvom ter združenjem želimo vesele in prijetne praznike.

Veliko sreče, miru, veselja, obilo zdravja, osebnega zadovoljstva in uspešnega sodelovanja ter veliko več domoljublja v Novem 2012 letu Vam želi

Domoljubno krajevno združenje Puconci

Jože Časar, predsednik, z člani UO DKZP

ŽALOSTNA VEST - UMRL JE NAŠ ČASTNI ČLAN STANE,

 Dodana: 2011-12-26

V noči iz petka 23. na 24. soboto je za vedno zaspal na domu v Radencih naš častni član in partizan Stane - Bojan Červič. Bil nam je tovariš, prijatelj, vzornik in velik domoljub ter udeleženec krvavih bojev na Vaneči. Bil je živi spomenik borbe s sovražnikom. Našemu združenju bo ostal nepozabni prijatelj in tovariš, pa tudi aktiven borec za osvoboditev Prlekije, Prekmurja in Pomurja. Ohranili ga bomo v trajnem in lepem spominu!

Slava in velika hvala iskrenemu in dragemu tovarišu Bojanu!

JOŽE ČASAR, predsednik in člani DKZ Puconci

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani!

Pesnik France Prešeren je zapisal: »Dolgost življenja našega je kratka, odprta noč in dan so groba vrata, al dneva ne pove nobena pratika«. Tako nas je člane Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Radenci neprijetno presenetila vest, da nas je zapustil tovariš Stane Červič Bojan, nosilec partizanske spomenice in drugih visokih odlikovanj. Vest nas je prizadela toliko bolj zato, ker je bil pokojni Stane kljub visoki starosti do zadnjega čilega duha, razgledan in iskriv sogovornik.

Bogata življenjska pot tovariša Bojana se je pričela pisati 21. aprila 1921 v prleški vasi Radomerje. Pokojni Stane je odraščal na manjši kmetiji in tako že od zgodnjih let izkusil siromaštvo in zapostavljeni položaj malega človeka. Monotonost težkega vsakdana, zaznamovanega s garaškim delom na kmetiji, je presegal z delovanjem v telovadnem in narodno-obrambnem društvo Sokol.

Ko so leta 1941 okupatorji zasedli Slovenijo in začeli z uničevanjem slovenske narodne biti, se je tedaj komaj polnoletni Stane zavedal svojega dolga do domovine in prednikov. Skupaj z očetom Alojzem sta bila med organizatorji Osvobodilne fronte na prleških tleh. Spomladi 1942, ko je bila vzpostavljena veza s Pohorjem, pa se je Stane s partizanskim imenom Bojan pridružil Ruški partizanski četi na Pohorju. Četa se je kasneje vključila v legendarni pohorski bataljon. Nekaj tednov pred poslednjo bitko pohorskega bataljona na Osankarici so organi osvobodilnega gibanja tovarišu Bojanu naložili, da se vrne v Prlekijo in da tam pomaga pri obnovi krvavo zadušenega osvobodilnega gibanja. Bojan se je požrtvovalno lotil dela, kljub temu, da je bil pritisk okupatorja neznosen, prebivalstvo pa zaradi njegovih represalij dodobra prestrašeno. Rezultati niso izostali. OF na prleških tleh je ponovno zaživela, z njo pa tudi okupatorjev pritisk. Ko je na silvestrski dan leta 1943 na Červičevi domačiji v Radomerju potekalo zasedanje odbora Skoja, so zaradi izdaje domačijo obkolili Nemci in prišlo je do borbe, v kateri je bil tovariš Bojan ranjen. Le nekaj mesecev po tej borbi je bil Bojan določen, da pomaga pri obnovi osvobodilnega gibanja v Prekmurju. Tudi zaradi njegove požrtvovalnosti se je mreža OF naglo razpredala po prekmurskih vaseh. Ko je sredi oktobra 1944 spodletel poskus prekmurskih partizanov in aktivistov, da bi madžarskega okupatorja prisilili v kapitulacijo, je prišlo do neusmiljenega okupatorjevega zasledovanja partizanov, ki je vrh doseglo v borbi na Vaneči, v kateri je bil s še dvema tovarišema udeležen tudi tovariš Bojan. Težko ranjen je padel Bojan okupatorjem v roke in odvedli so ga na kraj, ki še danes velja za Dantejev deveti krog pekla – koncentracijsko taborišče Dachau. Krutosti, ki ji je bil tam izpostavljen partizan Bojan, si v teh mirnodobnih časih komaj lahko predstavljamo. Samo omenim naj, da je bil med drugim izpostavljen tudi medicinskim poskusom. A vsa kalvarija je po štirih letih vendarle dosegla konec in tudi za partizana Bojana se je, če uporabim besede pesnika Župančiča, prikotalilo »svobode jabolko zlato«.

V povojni Jugoslaviji je bil tovariš Stane družbeno-politično zelo aktiven. To je bilo v skladu z njegovim razumevanjem partizanske poti, ki ni vodila samo do svobode, ampak tudi do bolj pravične družbe. V prostem času je bil vse od osvoboditve navdušen nad čebelarstvom, ki ga ni obravnaval samo z golega ekonomskega vidika, ampak je v njem videl tudi način ohranjanja naravnega ravnovesja. Bil je tudi strasten lovec, predvsem pa je bil ponosen partizan in nosilec velikega izročila borbe proti nacizmu in fašizmu.

Dragi tovariš Stane, dragi partizan Bojan. Danes te bomo za vekomaj položili v slovensko zemljo, za katero si storil več, kot bi to kdorkoli od tebe smel zahtevati in pričakovati. Pridružili te bomo pred štirimi leti umrli soprogi Dragici, rojeni Vrbnjak. Četudi te več ne bo med nami, boš živel večno. Organizacija zveze borcev, ki ti je toliko pomenila, je danes pomlajena in ohranja vrednote, za katere si točil kri, znoj in solze in to v rodni Prlekiji, na Pohorju in v Prekmurju. Zmeraj se bomo spominjali tvojih velikih del in prenašali njihov spomin na bodoče generacije. V svojem imenu in v imenu KO borcev za vrednote NOB Radenci izražam iskreno sožalje hčerki Riji in vnukinji Nadji.

DARJAN MENCIGAR, KO BZV NOB RADENCI

----------------------------------------------------------------------------------------

SPOŠTOVANI TOVARIŠ, PRIJATELJ IN PARTIZAN TER ČASTNI ČLAN STANE-BOJAN ČERVIČ!

SPOŠTOVANI ŽALNI ZBOR!

Poslavljamo se z veliko žalostjo v srcih ter s solzo v očeh od našega vzornika, tovariša, partizana, udeleženca NOB, prijatelja in častnega člana Domoljubnega krajevnega združenja Puconci, vsebinske naslednice KO BZV NOB Puconci. Poslednje slovo izkazujemo tovarišu in borcu, ki je s svojo krvjo in skoraj z življenjem zaznamoval naše območje ter zgodovino. Daljnega leta 1944 je bila zemlja pri Domu borcev in mladine na Vaneči prepojeno z njegovo krvjo in umrlih tovarišev. To veliko dejanje ima za nas občane občine Puconci, za naše združenje, za zanamce veliko in nepozabno zgodovinsko vrednost ter pomen.

Dragi tovariš in prijatelj Bojan mirno in tiho si se poslovil, od drage hčerke Rije, od vnukinje in vseh nas, ki smo te imeli radi, te spoštovali kot živi partizanski spomenik prleško – prekmurskega in pomurske narodno osvobodilnega gibanja. Partizana in borca proti sovražniku in pisca odpora v pokrajini ob Muri.

Iskrena ti hvala za vse, za tvojo skromnost, za herojsko in pokončno držo, za mnoga nepozabna in prijetna srečanja, za pobude, dobre nasvete ter mnoga obujanja najtežjih časov slovenske zgodovine. Pokazal si nam kako se je potrebno žrtvovati za ideale in naše vrednote, za domoljubje!

V svojem in imenu moje družine, v imenu našega združenja hčerki Riji in vnukinji ter vsem sorodnikom izražam iskreno in globoko sožalje.

Naj ti vetrovi pomurske pokrajine in let Tvoji zvesti prijateljic čebel, spremlja Tvoj mirni in trajni sen, počivaj mirno!

Dragi naš prijatelj Bojan! Hvala Ti za vse! Ostal boš svetel lik v našem združenju, v naših srcih in spominih!

Jože ČASAR

G. Radgona, dne 27.12.2012

 

OBVESTILO O AKTIVNOSTIH KRAJEVNEGA ZDRUŽENJA

 Dodana: 2011-12-25

OBVESTILO DOMOLJUBNEGA KRAJEVNEGA ZDRUŽENJA PUCONCIVljudno prosimo vse naše občane, ki vedo kaj povedati o dogodki iz NOB v letu 1944 na našem območju. O ranjenem Filipu Korošcu – Bor v Bodoncih. O njegovem prikrivanju in zdravljenju v Pečarovcih. O pečarovskem duhovniku Janezu Bejeku in njegovi sestri, ki sta sodelovala pri tem humanitarnem in domoljubnem ter človekoljubnem poslanstvu. Preteklo leto smo v njegov spomin in zahvalo odkrili spominsko ploščo na hiši družine Huber v Pečarovcih in kjer se še nahaja bunker, kjer so ga skrivali. Naše združenje si je v svoj program in v svojo vsebinsko organizacijsko poslanstvo NOB in osamosvojitvene vojne sprejelo, da v vsebinskem smislu nadaljujemo delo našega predhodnega Krajevnega združenja BZV NOB Puconci.Sedaj smo samostojni in samostojna pravna oseba in sodelujemo s tistimi, ki spoštujejo vrednote NOB in osamosvojitvene vojne.Na ta način nam ni potrebno več financirati območnega borčevskega združenja in plačevati ne dela ter ne pomoči. Nočemo biti več "hlapci" za nespoštovanje naših preteklih uspešno izvedenih aktivnost, tudi ne želimo sodelovati s takšnim združenjem, da dovolijo žalitve naših vrednot NOB na skupščini OZ s strani najvišjih predstavnikov veteranske organizacije. Pa tudi z nedoslednostmi, ki smo jim bili priča zadnjih nekah let, ko smo imeli predsednika in tajnika v eni osebi, nekaj mesecev zaklenjene pisarne in pisalne mize, slabega odnosa do Doma na Vaneči in še in še. Sedaj s svojimi sredstvi razpolagamo gospodarno, v prid članstvu in združenju ter vrednotam domoljublja. Prej so naša sredstva uporabljali po svoje in z njimi razpolagali. Našim članom so pisali dopise, da se morajo izpisati iz članstva ZB. Od kot jim gre ta pravica, če pa spoštujemo in delujemo po vrednotah NOB. Tudi naše združenje je vsebinska naslednica bivše Kraj. organizacije BZV NOB Puconci in tega poslanstva ter vsebine nam nihče ne more vzeti.Vse naše krajane vljudno prosimo, če bi kar koli vedeli o omenjenih dogodki v Pečarovcih se nam naj oglasijo v naši pisarni v Puconci št. 79 vsako sredo od 10. do 11. ure ali po telefonu; 5459208, ali pa nam sporočijo: Zorici Sečko Vaneča, Jožetu Rituperju in meni Jožetu Časarju, ki smo člani naše komisije. Radi bi javnosti prikazali človekoljubno in domoljubno poslanstvo pečarovčarjev, duhovnika Bejeka in njegove sestre. S tem želimo prispevati vsaj delček resnice in obogatitve naše zgodovine, tudi v teh hrabrih,človekoljubnih in humanitarnih dejanjih, tudi k rehabilitaciji pokojnega Janeza Bejeka.Vsem našim članicam in članom ter občanom naše občine želimo vesele praznike, veliko miru in zdravja ter zadovoljstva v prihajajočem letu 2012.Jože Časar, predsednik DKZ Puconci 

Vabilo: letna skupščina

 Dodana: 2011-01-17

Na podlagi sklepa odbora KO BZV NOB Puconci sklicujem letno skupščino, ki bo v nedeljo 23. januarja 2011 ob 10.  uri v vaško-gasilskem domu v Šalamencih.
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1.    Otvoritev in pozdrav.
2.    Izvolitev organov skupščine:
a)    delovnega predsedstva,
b)    zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika
3.    Podaja poročil o delu v 2010 letu: predsednika in blagajnika.
4.    Razprava po poročilih in le - teh.
5.    Kadrovsko organizacijska vprašanja (ureditev statusa vkoptiranega člana odbora, osamosvojitev KO kot pravne organizacije ali druge možne oblike organiziranja idr.).
6.    Podaja programa dela in finančnega načrta za 2011 leto.
7.    Kadrovska vprašanja.
8.    Podelitev priznanj.
9.    Razno.
Zaradi pravočasne in priprave pogostitve vse vabljene vljudno prosim na pravočasno prijavo, najkasneje do 20.1.2011 Štefanu Šantavcu na mobi 041 587768. Poverjeniki pa na svojem območju ob delitvi vabil zberejo prijavljene članice in člane.
Vljudno prosimo za zagotovo udeležbo in pravočasni prihod. Sprejmite prav lepe tovariške pozdrave!

Jože ČASAR
Predsednik KO Puconci

Delegacija na obisku pri tovarišu Bojanu

 Dodana: 2010-12-21

Delegacija KO BZV NOB Puconci je obiskala 19.12.2010 na domu v Radencih našega častnega člana in udeleženca bojev na Vaneči 1944 leta tovariša Staneta Červiča - Bojana. Srečanje je bilo spet nadvse prijetno. Naš prijatelj nas je skupaj z hčerko Rijo nadvse prijazno sprejel. Predstavniki KO smo mu izročili novoletno darilo in ga informirali o opravljenem in prihodnjem delu. Med drugim je tudi tekla beseda o razmišljanju o osamosvojitvi in reorganizaciji KO, kajti borcev je čedalje manj, ker v naše članstvo je vključenih večina pripadnikov NZ in CZ, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni. Zato so razmišljanja, da glede na obveznosti do matične organizacije in samo velike obveznosti, da formiramo domoljubno društvo. Le to bi pa delovalo tudi na vrednota naše zgodovine, posebej NOB in osamosvojitvene vojne. Informirali smo ga tudi o 6. pohodu NOB, spominov in tovarištva, v spomin na osamosvojitveno vojno in praznik naše občine, ki bo v nedeljo 23. oktobra 2011. Ob prijetnem pogovoru je nedeljski obisk hitro potekel in zaželeli smo si zdravja, srečno in uspešno polno novo leto!

Jožef ČasarFotografije z obiska najdete v galeriji