Obvestilo ZABOK 2013

 Dodana: 2013-07-23

DOMOLJUBNO KRAJEVNO ZDRUŽENJE PUCONCIPuconci 80, 9201 Puconci,MŠ: 4032837, DŠ. 95938575, TRR pri NLB M. Sobota: 0254-50259435656,tel. 02 / 5459208 – 051 877544, dežurstvo v pisarni zadnjo sredo v mesecu od 11. do 12. ure, e-pošta: info@dkz-puconci.si, spl.str.: www//http:dkz-puconci.si  ĐOĐIJE POPOVIČ , predsednik borčevske Zveze ZabokKumrovška 1ZABOK Informacija in prošnjaV skladu s programom dela in dogovorom  na Vaneči Vas obveščam naslednje:

 1. 1. V nedeljo 25. avgusta t.l. organiziramo ponovno ekskurzijo k Vam v Zabok.
 2. 2. Vljudno Vas prosimo za pripravo programa našega bivanja pri Vas, s tem, da bi imeli kosilo v kolodvorski restavracije, ki bi ga udeleženci sami plačali z pijačo vred. Radi bi znali cena kosila in če bo jo možno plačati z € ali pa samo s kunami.
 3. 3. Število udeležencev Vam bomo sporočili naknadno, pa morda še kakšne želje. Organizacijo prepustimo Vam. Pomembno bo, da spoznamo in vidimo Vašo bogato zgodovino vezano na vrednot, ki jih obe organizaciji spoštujemo in negujemo.
 4. 4. Prosimo Vas tudi morebitno el. naslov preko katerega se lahko hitreje  medsebojno obveščamo.

Čakamo hiter odgovoro in sprejmite prav lepe domoljubne pozdrave! Jože ČASAR predsednik DKZ Puconci

Obvestilo članom DKZ Puconci

 Dodana: 2013-07-23

OBVESTILO ČLANOM IN SIMPATIZERJEM DKZ PUCONCI IN DU PUCONCIZdruženje je prejeli zahvalo od PVD Sever in obvestilo, da se tistim članom, ki so podpisali spremembo Zakona o urejanju financ (ZUJF), da je bilo zbranih dovolj podpisov in vložen zahtevek za obravnavo in spremembo že dodeljene pravice udeležencev Osamosvojitvene vojne na Vladi in v Državnem zboru. V nedeljo 25. avgusta t.l. organiziramo ekskurzijo k borčevskim in upokojenskim prijateljem v Zabok, Hrvaška. Srečali se bomo srečali z našimi prijatelji in obiskali zgodovinske znamenitosti tega prijateljskega mesta. Predvidena cena avtobusnega prevoza je cca 15 € na potnika. Člani, se lahko čim prej prijavijo svojemu poverjeniku, do 7.8.2013 in mu plačajo akontacijo v znesku 7 €, ostali del  zneska na avtobusu, ki bo v skladu z najugodnejšo ponudbo avtobusni prevoznikov. Poverjeniki morajo seznam prijavljeni čim prej sporočiti na mobi  051 877544. Odhod bo iz vaških avtobusnih postaj (ob 7 in predvidena vrnitev ob 19 uri): Markišavci, Puconci, Gorica in Vaneča. Prostovoljce projekta Starejši za starejše obveščam, da bo 29. avgusta t.l. srečanje prostovoljcev Pomurja pri lovskem domu v Krogu. Prijave zbiramo do srede 7.8.2013 do 12 ure v pisarni društva. Prevoz bomo organizirali po vaseh preko prostovoljcev.  Jože Časar, predsednik DKZ Puconci in koordinator PSZS v DU Puconci

Program dela

 Dodana: 2012-02-22

DOMOLJUBNO KRAJEVNO ZDRUŽENJE PUCONCIPuconci 80, 9201 Puconci,MŠ: 4032837, DŠ. 95938575, TRR pri NLB M. Sobota: 0254-50259435656, tel. 02 / 5459208 ali 051 877544, dežurstvo v pisarni vsako sredo od 11. do 12. ure, e-pošta: casar.jozef@gmail.com, spl. stran: www.posrcumlad.si/ko-nob-puconci , na GOOGLU: domoljubna krajevna organizacija Puconci-DKOP ali fotodrustva.blogspot.comŠtevilka: 5/1-12/pDatum: 15.1.2012foto FERI LANJŠČEK PREDLOG PROGRAMA DELA DOMOLJUBNEGA KRAJEVNEGA ZDRUŽENJA  PUCONCI  ZA 2012 LETO Program dela DKZP izhaja iz realizacije programa dela preteklega dela. Vsebinsko je vezan na ohranjanja in spoštovanja vrednot NOB in osamosvojitvene vojne. Združenje je nastalo zaradi nerazumevajočega odnosa matične organizacije zadnjih nekaj let do Krajevne organizacije BZV NOB Puconci. Tako v vsebinskem, organizacijskem in finančnem smislu. Po vsebini ustanovnih dokumentov nas v novo nastali DKZP druži domoljubje, svoboda, mir in tovarištvo, pozitivni odnos do naše bogate pretekle ter polpretekle zgodovine. Druži nas spoštovanje narodnega poguma in spoštljivega odnosa do NOB ter osamosvojitvene vojne. Vodstvo si bo v letu 2012 prizadevalo, da bo izpeljevalo vse načrtovane aktivnosti z finančno realizacijo organizacijskih ter vsebinskih stroškov. Da bodo omembe vredni dogodki s področja delovanja v vsebinskem smislu obdelani in zaznamovani s trajnimi pomniki.

 1. Letni zbor članstva.

ROK: 12. februar                             NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Preureditev spletne strani, promocije novo nastale DKZP z posebnim mestom: našega častnega člana Staneta Bojana Červiča, naših mladih članic: Klavdije Vrečič, nadarjene solo pevke iz Dankovcev, Dorotej Osojnik mlade atletinje iz Vaneče, Tadeja Sečka iz Gorice, Štefana Sečka našega glasbenika idr.

ROK: JUNIJ                                     NOSILEC: OU, UREJEVALEC SPL.STRANI

 1. Pridobivanje novih članov, tekoče vodenje evidence članstva in pobiranju članarine do konca junija, svečanemu sprejemu in podeljevanju izkaznic novim članom. Obisk bolnih članov, predaja daril, dostojno slovo od mrtvih članov, nakup spominskih šopkov sveč idr.

ROK: VSE LETO                             NOSILEC: TAJNIK, BLAGAJNIK IN POVERJENIKI

 1. Proučitev možnosti o trajnejše uporabe imena umrlega častnega člana Staneta – Bojana Červiča v združenju.

ROK: VSE LETO                             NOSILEC: UPRAVNI ODBOR IN KOMISIJA 

 1. V mejah svojih in danih možnostih sodelovanje o ureditvi, poživitvi Doma na Vaneči, pri trajnejši rešitvi in uporabi.

ROK: VSE LETO                              NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Organiziranje ekskurzij obiska pomnikov naše pretekle in polpretekle zgodovine. Ekskurzija na Dolenjsko in obisk spominskih obeležij v Pomurju.

ROK: 27. MAJ in 19. AVGUST       NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Sodelovanje s Policijskim veteranskim društvom Sever za Pomurje,  s Šiftarjevo fundacijo iz Petanjcev,  z KO M. Pijade in borci  iz Maribora, iz Šmartnega pri Litiji in borčevsko organizacijo Vitanje.

ROK: VSE LETO                              NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Mednarodno sodelovanje: z borčevsko organizacijo iz Zaboka Hrvaška in z Zvezo  Slovencev iz Monoštra ter vključitev v vse naše aktivnosti. Predstavitev knjige Franceka Muckiča o NOB v Porabju.

ROK: VSE LETO                              NOSILEC: UPRAVNI ODBOR

 1. Organiziranje družabnega srečanja združenja v počastitev borčevskega praznika in  osamosvojitvene vojne pri Domu na Vaneči, v kuhanju dobrot in organiziranju pohoda obiska spominskih obeležij v občini.

ROK:  8. JULIJ                                 NOSILEC: UPRAVNI ODBOR 10. Zbiranje donacij za Izdajo knjige kronologije zdravljenja in človekoljubne – humanitarne pomoči s strani duhovnika RKC Bejek Janeza in njegove sestre Apolonije ter drugih občanov Pečarovcev. ROK: DO KONCA JUNIJA             NOSILEC:UO in  UREDNIŠKI ODBOR

 1. Obiski spominskih obeležij NOB: Treh žebljev Osankarica, grob častnega člana Staneta – Bojana Červiča v Gor. Radgoni, grob Škerjanca v Monoštru, Poljana, Dobrnič, Strehovske gorice, Sotina idr.

Sodelovanja s sorodnimi organizacijami in društvih. Udeležba na srečanjih, ki jih organizira ZZB, z policijskim veteranskim društvom Sever in z Šiftarjevo fundacijo Petanjci idr.ROK: VSE LETO                             NOSILEC: UPRAVNI  ODBOR

 1. Spominsko srečanje združenja v počastitev dogodkov v času II. Svetovne vojne na Vaneči.

ROK: 7. OLTOBER                         NOSILEC: UO

 1. Popis spominskih obeležij, izdaja trajnejše oblike in prizadevanje, da pridejo v turistično ponudbo občine Puconci. Opozarjanje na potrebe po večji skrbi  vzdrževanju le teh. Sodelovanje pri vodenju obiskov sorodnih organizacij in društev po območju občine in Pomurja.

ROK: VSE LETO                             NOSILEC: TAJNIK in UO

 1. Nakup zastave za prapor in udeležba praporščaka na vseh pomembnejših srečanjih ter jubilejih sorodnih organizacij.

ROK:  DO JULIJA in VSE LETO    NOSILEC: UPRAVNI ODBOR in PRAPORŠČAK

 1. Nakup pionirske opreme za formiranje pionirske pohodne enote, proučitev nabave oblek pohodne enote.

ROK: KONEC JUNIJA in VSE LETO      NOSILEC: UPRAVNI ODBOR 

 1. Sodelovanje z: občino Puconci, z Osnovno šolo Puconci, z KS-mi, z drugimi društvi in občinskimi zvezami, z Zvezo Slovencev na Madžarskem, z donatorji in s sredstvi informiranja.
 2. ROK: VSE LETO                             NOSILEC: UPRAVNI ODBOR, TAJNIK

V skladu z omenjenimi aktivnostmi se bo finančni plan za to leto povečal za cca 15%. Udeleževali se bomo vseh aktivnosti, ki jih bom lahko organizacijsko in finančno pokrili. UPRAVNI ODBOR DKZP V Puconcih, dne 12.1.2012

Na Osankarici

 Dodana: 2012-01-09

Malo za spomin na spominsko srečanje Pohorskemu bataljonu, tudi 
našemu častnemu članu in borcu tega bataljona Stanetu-Bojanu Červiču.
Pri treh žebljih na Osankarici, pri spomeniku OV in pri naših
prijateljih v Mariboru.
Jože Časar predsednikGlej galerijoSpoštovani prijateljice in prijatelji!

Pošiljam Vam delček spominov na udeležbo naše delegacije Domoljubnega
krajevnega združenja Puconci na današnji spominski slovesnosti na mestu
padlega Pohorskega bataljona, pri Treh kralji na Osankarici. V združenju smo
se odločili, da se mora naša delegacija udeležiti tega srečanja tragičnih
dogodkov naše NOB. Odločili smo se tudi slovesnosti zaradi spoštovanja
našega, prijatelja in partizana, častnega člana Staneta - Bojana Červiča, ki
je bil tudi borec padlega bataljona. Za naše DKZP je bil živi partizanski
spomenik, ki je skupaj s tovarišema prelil življenjsko tekočino na Vaneči,
na območju naše občine. V združenju smo čutili obvezo in dolžnost, da ga ne
pozabimo in trajno zapišemo v svoje delovanje. Da bo nas spomin vezan na
partizana in izrednega človeka in domoljuba, do pred kratkim umrlega
tovariša. Bojan je malo pred usodnimi trenutki na Pohorju moral oditi v
Prlekijo in v Prekmurje z nalogo, da bi organiziral politično delo NOG. V
borbi z okupatorjem 20. oktobra 1944 e bil v boju s sovražniki hudo ranjen
in kasneje odpeljan v taborišče v Nemčijo. V spopadu na Vaneči pa sta dala
svoje mlado življenje partizana Dane Šumenjak - Miran in Alojz Kosi. V našem
DKZP, prej v KO BZV NOB Puconci in njeni vsebinski naslednici, kjer smo še
dodali vrednotam NOB še te osamosvojitvene vojne. Zaradi krvavih dogodkov na
Vanči, prepojene naše zemlje Pri Domu borcev in mladine na Vaneči smo bili
že vrsto let organizatorji in izvajalci ter nosilci večine stroškov
spominskih pohodov spominov, tovarištva, osamosvojitvene vojne in praznika
občine, spominskih slovesnosti in položitve spominskih obeležij v spomin NOB
in osamosvojitvene vojne. Preteklo leto, pa ob vabilu sodelujočim k
oktobrskih dogodkov na Vaneči smo dobili odgovor, da jih bodo v naprej
organizirali oni (Območno združenje BZV NOB M. Sobota, drugih pa nam niso
odgovorili). Svoja spominske slovesnosti in srečanja smo uspešno opravili,
tudi z našimi prijatelji iz ZB Maribor in Ruš.

Na kraju dogodka so se zbrali mnogi, mladi in stari, borci, pripadniki SV,
domoljubi in naši prijatelji iz Maribora in Ruš. Slavnostni govornik je bil
Alojz Steiner, načelnik GŠ SV in mnogi drugi predstavniki. Slavnostni
govornik je opozoril na težke in nepozabne trenutke naše zgodovine, posebej
NOB ter mnogi krvavih dogodkov, posebej padlega Pohorskega bataljona. Naša
delegacija se je srečala tudi s slavnostnim govornikom in drugimi
prijatelji: iz KO BZV NOB Moša Pijade Maribor, z nečakom padlega komandanta
Matejom Šarhom, z našo prijateljico Mojco Zupančič in rojakinjo Jasmino
Gregorec ter drugimi znanci. Ob odhodu iz spominskega srečanja se je naša
delegacija dogovorila, da bomo ob 70-letnici prišli na to krvavo in
nepozabno mesto slovenske zgodovine še v večjem številu. Tako počastili na
spomin na PH in tudi na našega vzornika in prijatelja Bojana.

Po vrnitvi smo se še ustavili pri spominskem obeležju v Mariboru, kjer je
padla prva žrtev Osamosvojitvene vojne, pri naši veliki prijateljici in
kulturni ustvarjalki Mojci Zupančič in sinu Andreju ter srečanje zabeležili
s posnetek za naš arhiv ter spletno stran. Tako nepozabno je bilo naše
obujanje spominov, vrednot NOB in OV ter domoljubja.

Jože Časar, zapisal in slikovno zabeležil

UDELEŽBA ZDRUŽENJA NA OSANKARICI

 Dodana: 2011-12-28

Spoštovane prijateljice in prijatelji!

KO BZV NOB M. Pijade Maribor nas je obvestila, da se v soboto 7.1.12 ob 11. uri organizira spominska slovesnost na prizorišču poslednjega boja Pohorskega
bataljona pri Treh žebljih. Naše združenje bo organiziralo prevoz z kombijem in morda ste zainteresirani, da bi se nas 9 članov udeležilo tega srečanja. Prosimo, da mi čim prej sporočite svojo odločitev, da pravočasno rezerviramo kombi!

JOŽE ČASAR, PREDSEDNIK DKZP