DOMOLJUBNO KRAJEVNO ZDRUŽENJE,
Puconci št. 80, 9201 PUCONCI
Naša spletna stran: posrcumlad.si/Domoljubno krajevno združenje Puconci/novice.html


PREDLOG PROGRAMA DELA DOMOLJUBNEGA KRAJEVNEGA ZDRUŽENJA  PUCONCI  ZA 2012 LETO
Program dela DKZP izhaja iz realizacije programa dela preteklega dela. Vsebinsko je vezan na ohranjanja in spoštovanja vrednot NOB in osamosvojitvene vojne. Združenje je nastalo zaradi nerazumevajočega odnosa matične organizacije zadnjih nekaj let do Krajevne organizacije BZV NOB Puconci. Tako v vsebinskem, organizacijskem in finančnem smislu. Po vsebini ustanovnih dokumentov nas v novo nastali DKZP druži domoljubje, svoboda, mir in tovarištvo, pozitivni odnos do naše bogate pretekle ter polpretekle zgodovine. Druži nas spoštovanje narodnega poguma in spoštljivega odnosa do NOB ter osamosvojitvene vojne. Vodstvo si bo v letu 2012 prizadevalo, da bo izpeljevalo vse načrtovane aktivnosti z finančno realizacijo organizacijskih ter vsebinskih stroškov. Da bodo omembe vredni dogodki s področja delovanja v vsebinskem smislu obdelani in zaznamovani s trajnimi pomniki.

     

  1.  

    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    PROGRAMA DELA DOMOLJUBNEGA KRAJEVNEGA ZDRUŽENJA PUCONCI ZA 2011 LETO

     

  2.  

Smo bili ena od dveh Krajevnih organizacij borcev, ki deluje na območju 65% območja občine Puconci oziroma Krajevnih uradov Puconci in Mačkovci. Nastala je iz razpuščene KO Puconci (ni delovala več kot 20 let) in z pridružitvijo KO Mačkovci (1996). V začetku nas je bilo le nekaj članov-borcev in dveh simpatizerjev. V letu 2011 smo se osamosvojili in postali samostojna pravna oseba, vsebinsko smo prevzeli vrednote NOB in dodali še vrednote osamosvojitvene vojne. Danes pa nas šteje čez 190 članov, sedaj še 4 udeležence NOB.

Ob novo nastalem združenju smo si zapisali, da nas vse druži domoljubje, svoboda in mir pozitivni odnos NOB, do naše bogate pretekle ter polpretekle zgodovine. Druži nas spoštovanje narodnega poguma, spoštljivega odnosa do NOB in osamosvojitvene vojne.

Vodstvo DKZP si bo tudi v letu 2011 prizadevalo, da bo izpeljevalo vse načrtovane aktivnosti. Da bodo vsi omembe vredni dogodki na našem območju v vsebinskem smislu obdelani ter zaznamovani s trajnimi pomniki.

 

=======================================================================

V Puconcih, dne 23.3.2011

Srečanje z Antonom Vratušem. Slike ...

===============================================

Mlada atletinja Doroteja Osojnik iz Vaneča, članica našega društva. Več...

================================================

Slavnostni nagovor na spominski slovesnosti ob koncu 5. pohoda spominov in tovarištva .
Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., spec. psihiatrije
Varuhinja človekovih pravic. Več ...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relacije pohodov in kolesarjenja. Več ...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5. pohod na Vaneča 2010 . Slike ...

=======================================================================================

Govor dr. Darje Kerec ob odkritju spominskega obeležja 17.10.2010 v Pečarovcih na hiši v kateri se nahaja bunker prikrivanja hudo ranjenega partizana Filipa Korošca - Bora. Več ...

=====================================================

Življenjepis Klaudije Vrečič članice našega društva. Več...

Za Klaudijo Vrečič, ki je izdala svojo prvo pesem; imamo pesem in link, kjer lahko zanjo glasujemo. (18.sept.2010). kliknite zgoraj.

==================================================== Avtorji. Več ...

==========================================================================


Novo vodstvo s poimenskimi napisi. Več ...

===============================================================

Zloženka. Več ...

===============================================================