DOMOV >ŽIVLJENJSKI STIL > LJUDJE

Življenjski stil starejših


Življenjski stil se kaže skozi naše ravnanje in obnašanje v vsakdanjem življenju. Obnašanje v vsakdanjem življenju je odraz življenjskega programa, ki se kaže v različnih situacijah, s katerimi se človek sooča vsak dan. Življenjski stil je navzven viden izraz telesnih in duševnih značilnosti človeka, po njegovih pravilih se namreč odzove na situacije. Vsak na svoj način opremljamo prazno stanovanje, se oblačimo, jemo ob pogrnjeni ali nepogrnjeni mizi, govorimo ali molčimo. Na ta način vedno znova ustvarjamo delno nove situacije. Življenjski stil je namreč oblikovan skozi socializacijo in skozi življenjske izkušnje. Naučili smo se namreč repertoarja vedenja, s katerim razpolagamo, podobno kot ima vsak človek omejen besedni zaklad govora. Tudi besedni zaklad ni individualen, ampak prilagojen skupini. Na osnovi besednega zaklada in narečja lahko sklepamo socialno poreklo govorca. A ni samo besedni zaklad odločilen za naš govor, tudi kako ga uporabimo, je prilagojeno situaciji. V družinskem krogu govorimo drugače kot na delovnem mestu, s prijatelji drugače kot s tujci. Možnosti življenjskega stila so tako določene tudi odvisno od situacije.

Življenjski stil je preprosto način, kako posameznik ali družina živi. Življenjski stil je funkcija posameznikovih značilnosti, ki jih je ta pridobil in oblikoval skozi socialne interakcije v svojem življenjskem ciklu. Življenjski stil je bazični motivator, ki vpliva na mnoge naše želje in stališča. To pa naprej vpliva na mnoge izbire in uporabo. Določena izbira in nakup sta odraz potrebe, ki smo jo s tem zadovoljili, tega kdo smo, kaj smo in problemov in priložnosti, ki smo jim izpostavljeni. Porabniki se vpliva življenjskega stila na njihove nakupne odločitve redko zavedajo. Ta vpliv je indirektnejši. Ena od značilnosti življenjskega stila je njegova spremenljivost, ki je rezultat porabnikovega procesa odločanja. Odločitve, ki jih porabniki sprejemajo o izdelkih, predvidevajo izkušnje, ki kasneje lahko spremenijo ali ojačajo življenjski stil (dr. Damijan Mumel).

Socialno-raziskovalna inštituta Sinus in Infratest v Nemčiji postavljata namesto kronološkega staranja v ospredje življenjske občutke starejših, ki jih določajo faktorji, kot so socialni položaj, življenjska situacija in vrednote. Na tej osnovi so inštituti določili štiri življenjske stile, ki odsevajo svoje mnenje do starosti:

1. Odgovorni ustaljeni starejši
Na novosti gledajo bolj konzervativno in z rezervo. Politične in družbene spremembe ter življenjske oblike mladine opazujejo skeptično. Njihovo življenje se odvija v privatnem okolju, temu primerno se pogosto ukvarjajo z hišnimi hobiji, npr. vrtnarstvom. Zadovoljni in srečni z doseženim ne želijo več eksperimentirati.

2. Aktivni »novi starejši«
Staranje razumejo kot izziv in priložnost. So nadpovprečno dobro izobraženi in imajo lepe dohodke. Stremijo k samoizpopolnjevanju in osebnostnemu razvoju. Sprejemanje novega se kaže v njihovem vedenju v prostem času: potovanja, kulturne aktivnosti, nadaljnje izobraževanje, zanimanje za politične in družbene teme ter številni kontakti izven svojega doma.

3. K varnosti in skupnosti orientirani starejši
Težijo k pokoju brez obveznosti. Po dolgem poklicnem življenju želijo končno uživati. Najraje s prijatelji ali v društvu. V ospredju so tradicionalne oblike druženja.

4. Resignirani starejši
Z nizkimi prihodki in slabim izobrazbenim nivojem ne pričakujejo od staranja nič pozitivnega. Njihov življenjski občutek je pod vplivom nemoči in materialnega pomanjkanja. Številni so osamljeni in povsem potegnjeni iz javnosti. Televizija igra pomembno vlogo v njihovem življenju, kulturnih interesov pa po pravilu nimajo.

Nenazadnje kažejo starejši tudi interes po možnostih nove komunikacije. Številni so že v poklicnem življenju delali z računalnikom in se ne želijo temu odpovedati doma. Ali pa želijo le ostati na tekočem. Tudi internet kot nov medij odpira starejšim vse več možnosti.

In potem je tukaj še tržišče za prosti čas. Veliko starejših ljudi ima na razpolago veliko časa , ki ga lahko uporabijo za številne aktivnosti. Hišna dela in dela na vrtu, fotografija, šport, kulturne prireditve, nadaljevanje izobraževanja, potovanja … možnosti so neomejene.

Foto: www.bkk-linde.de


Monday 18. March 2013

Povezave: