DOMOV >ZDRAVJE > ALTERNATIVA

Zdravilni parki


V zadnjem času je mogoče zaslediti vse več ljudi, ki jih zanimajo moč in zdravilne energije t. i. zdravilnih parkov. Teh je tudi v Sloveniji moč najti kar nekaj. V nekaterih vam bodo vstop morda zaračunali, v druge oz. večino njih boste lahko vstopili brezplačno.

Zdravilni gaj Tunjice na svojih spletnih straneh ponuja ogled gaja in energijskih vrelcev v organiziranih skupinah pod strokovnim vodstvom, in sicer vsakodnevno med 10. in 17. uro, ob predhodni telefonski najavi. Ogled traja eno uro, v tem času obiskovalci obiščejo devet od desetih pomembnejših vrelcev. V zimskem času terapije potekajo v ogrevani piramidi.

V kolikor se boste odločili za obisk zdravilnega gaja Tunjice - bodisi zaradi želje po preizkusu moči naravnih vrelcev in njihovega vpliva na vaše zdravje, bodisi iz gole radovednosti - še nekaj podatkov o krajevni umeščenosti zdravilnega gaja. Tunjice so idilična vas v bližini Kamnika ob vznožju Kamniških Alp, ki so mnogim bolj znane po baročni romarski cerkvi Sv. Ane. Kraj je znan tudi po fosilih, peščenih laporjih in apnenčastih peščenjakih iz obdobja miocena, nekaj milijonov let nazaj, ko je bil Kamniški kot ozek zaliv morja, ki se je zajedalo v Kamniške Alpe. Več na: www.zdravilnigaj.si

Bukovniško jezero
leži 2 km severno nad vasjo Dobrovnik in južno od naselja Bukovnica na jugovzhodu Goričkega. Gre za umetno jezero, ki je nastalo na podlagi protipoplavnega ukrepa, z regulacijskimi deli ob reki Ledavi in njenih pritokih. Okoli jezera so bukovi gozdovi, na hribu ob jezeru pa se nahaja Kapela Sv. Vida, ob kateri izvira "zdravilni studenec Sv. Vida". Radiestezisti in bioenergetiki so na tem območju označili 26 energijskih oz. zdravilnih točk blagodejnega zemeljskega sevanja, ki privabljajo veliko število obiskovalcev, bolnikov in radovednežev vseh vrst.

Časovno omejeno in ponavljajoče se zadrževanje na zdravilnih mestih naj bi pomagalo pri odpravljanju različnih težav in vplivalo na boljše psihofizično počutje. Bukovniški potok in Bukovniško jezero imata poseben status tudi z naravovarstvenega stališča, saj sta opredeljena kot državna naravna vrednota, ekološko občutljivo območje in Narava 2000 območje. Več lahko preberete na: www.natura2000.gov.si

Bukovniško jezero je del Krajinskega parka Goričko in predstavlja tudi eno od vstopnih točk v ta krajinski park. V tednu turizma okrog Vidovega proščenja pripravijo razvedrilne, kulturne in športne prireditve. Tako v avgustu prirejajo mednarodne vinogradniške igre, martinovanje pa je tradicionalna novembrska prireditev. V Dobrovniku so znane tudi razstave izdelkov ročnih del. Več na: www.goricko.net

Kakšni so dejanski zdravilni učinki takšnih in drugačnih zdravilnih parkov se skušajte prepričati sami. Četudi ste že v osnovi skeptični in dvomite v pozitivne zdravilne učinke takšnih mest, si dajte priložnost in se odločite za obisk katerega izmed njih – po metodi "prijetno s  koristnim" si lahko organizirate prijeten izlet (sami ali v družbi) v naravo, ki (naj bi) ponuja(la) nekaj več. Kakšen vpliv in morebitne zdravstvene učinke bo dejansko pustila na vas, pa boste presodili sami. Izkušnje ljudi, ki so si zadevo že upali preizkusiti, so različne - tako precej pozitivne, kot tudi tiste malo manj. Ljudje smo namreč različni in tako se razlikujejo tudi stopnje naše energije. Nekateri čutijo, da kar prekipevajo od energije, drugim pa te primanjkuje. Vpliv energetskih točk na posameznika je lahko odvisen tudi od tega dejstva, seveda poleg preostalih bolj ali manj (ne)znanih vplivov. Če ste dovolj radovedni, preverite, kaj vam bodo o točkah znali povedati tamkajšnji strokovnjaki. Presodite sami, kakšen bo vpliv zdravilnih parkov na vas in na vaše počutje.

Sprehod v naravi, kjer naj bi bila moč ugodnih učinkov na zdravje še posebno povečana in zgoščena, lahko ima bodisi dejanske zdravstvene bodisi zgolj splošne pozitivne učinke na vaše počutje. Preživljanje časa v naravi je vsekakor najboljši način preživljanja prostega časa, ki človeka napolni s pozitivno energijo in dobrim počutjem, še posebej, če se ta zna v njej tudi sprostiti.


Thursday 10. September 2009

Povezave: