DOMOV >ŽIVLJENJSKI STIL > LJUDJE

Zakaj starejši razmišljajo drugače


Staranje seveda nima samo slabih strani. Z leti sicer postajamo telesno in duševno počasnejši, a vso znanje pridobljeno skozi življenje nas dela kompetentnejše. 

Starejši so danes veliko storilnejši kot včasih, ob tem pa dosegajo še višje starosti. Faze težjih obolenj se pomikajo vse bolj v ozadje. Danes lahko 80-letnike primerjamo s 70-letniki včasih.

V primerjavi s telesnimi zmogljivostmi, ostajajo zmogljivosti mišljenja pri starejših zveste do pozne starosti, a vseeno postaja produktivnost pri 70-ih drugačna kot pri 20-ih. Tukaj moramo razlikovati dve komponenti procesa mišljenja. Z mehanično komponento označujemo hitrost, natančnostin koordinacijo procesov obdelave. Druga, pragmatična komponenta pa se osredotoča na rezultate procesa učenja, na skozi življenje pridobljeno znanje. Obe komponenti se spreminjata skozi življenje. Mehanična komponenta doseže svoj višek v zgodnji fazi in z leti kasneje pojenja. Pragmatična komponenta pa z leti samo narašča, še posebej na področjih dnevnega učenja.

Veliko starejših ljudi se odločajo počasneje in ne tako natančno kot mlajši, a razpolagajo s potrebnim znanjem, ki jim v posebnih okoliščinah omogoča sprejeti boljše odločitve. Starejši so tudi kompetentnejši v poklicnem in vsakdanjem življenju, saj veliko vedo o sebi in svoj vsakdanjik oblikujejo v skladu s svojimi potrebami.

Žal pa je tako,da starejši kot smo, težje je opravljati več stvari naenkrat. Raziskave učenja besed  ob hkratni hoji po zelo ozki poti so pokazale, da zmogljivost možgan prične pešati že po 40-em letu. Pri dvajsetih letih s takšno dvojno obremenitvijo še niste imeli težav.

Največja prednost staranja je v pridobivanju pomembnih izkušenj. Nekateri starejši so zato posebej dobri svetovalci v težkih življenjskih situacijah.
Številni starejši povdarjajo, da bi želeli biti mlajši, a zagotovo ne bi želeli biti več stari 20 let povdarjajo psihologi. Ne želijo si tudi dočakati 120 let, ampak morda 90. Starejši namreč vidijo prednosti in slabosti mlajših in starejših.

Veselje do življenja, pripravljenost do učenja in telesna aktivnost igrajo pomembno vlogo pri zdravem staranju.


torek 20. marec 2018

Povezave: