DOMOV >NASVETI > ZNANJE

Vseživljenjsko učenje


V razvitem svetu si države prizadevajo za to, da bi se ljudje upokojili čim kasneje in za to, da bi se starejši čim dlje časa poklicno in nepoklicno udejstvovali. Število starejših delavcev je vse večje.
Tudi znanje je potrebno enakovredno širiti med vse socialne kategorije prebivalstva. Večina ljudi namreč ni imela možnosti v srednji šoli pridobiti npr. računalniškega znanja. Številne institucije v Sloveniji se že trudijo, da učenje in znanje ne bosta več privilegij mlajših generacij. Predvsem starejši, ki imajo premalo znanja v določenih temah, obremenjujejo mlajše z znanjem.

Starejšim je potrebno ohraniti njihov družbeni položaj in vpliv v družbi.
Država mora podpreti  mrežo univerz za tretje življenjsko obdobje, ljudskih univerz in študijskih krožkov po vsej Sloveniji. Tako bi tudi starejši lahko pridobili nova znanja in zmožnosti.

Zelo pomembno je, da starejši delavci in tudi tisti, ki so že v pokoju, nenehno pridobivajo znanje in da postajajo tehnološko pismeni. Funkcionalna pismenost starejših je namreč pogoj za pismenost drugih rodov. Znanje, tudi tehnološko, se pretaka med vsemi rodovi in v vseh smereh. Pomeni, da če oviramo dostop starejših do znanja, na neznanje obsodimo tudi rodove mlajših.

Tehnološko opismenjevanje srednje generacije in starejših v EU pomembno vprašanje.

V Sloveniji menda le 2% starejših nad 60 let uporablja računalnik in internet. Povpraševanje za računalniško znanje pa je med starejšimi izjemno.

Poznavanje tehnologije bi veljalo povezati z izobraževalnimi potrebami starejših: potrebe po osebnostni rasti, delovnih znanjih, znanjih za prostovoljstvo in sodelovanje v razvoju skupnosti.

Od izobraženosti in zmožnosti vseh njenih prebivalcev, tudi starejših, tudi tistih, ki so zdaj funkcionalno nepismeni, sta odvisna njena vitalnost in njen razvoj.

Odrasli lahko v Slovenij dobro izkoristijo možnosti za izobraževanje; največ je povpraševanja po jezikovnih in kreativnih tečajih. Sistem izobraževanja za odrasle je že razvit, od Univerze za tretje življenjsko obdobje do raznih zasebnih ponudnikov in javnih zavodov. Za vsak žep in zanimanje se najde nekaj, najpomembnejša pa je motivacija in disciplina.


Tuesday 17. January 2012

Povezave: