DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Sistem PIZ v Sloveniji

Vpliv krize na pokojnine


Interventni ukrepi vlade, ki jih ta sprejema zaradi gospodarske krize, se odražajo tudi na področju pokojnin.

Vlada je namreč že v septembru 2009 v obravnavo državnemu zboru posredovala predlog zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize. V predlog omenjenega interventnega zakona je tako vključen tudi ukrep vlade, ki sega na področje pokojnin ter predvideva  polovično usklajevanje pokojnin s plačami v letu 2010. Po letu 2011 naj bi se ta količnik popravil, kot da omenjene spremembe sploh ne bi bilo, pokojnine pa naj bi se prilagodile tudi za nazaj.

V interventni zakon je tako vključena uskladitev pokojnin v višini, ki upošteva 50-odstotno rast plač in ohranja dodatek za rekreacijo oz. enkratni letni dodatek na ravni leta 2009. Predlagani ukrep, ki je v posledici gospodarske krize, velja izključno za uskladitev pokojnin, denarnih nadomestil in drugih denarnih prejemkov v letu 2010.

V predlogu zakona, ki ga je podala Vlada RS, so k predmetnemu členu zapisali:
»Člen predlaganega zakona ne spreminja veljavne ureditve, saj je potrebna sprememba sistemske zakonodaje, pač pa zaradi gospodarske krize za leto 2010 določa uskladitev pokojnin v višini, ki upošteva 50 odstotno rast plač in ohranja dodatek za rekreacijo oziroma enkratni letni dodatek na ravni leta 2009.« Prav tako pa so izrecno navedli, da »predlagani ukrep, kot ukrep zaradi gospodarske krize, velja izključno za uskladitev pokojnin, denarnih nadomestil in drugih denarnih prejemkov v letu 2010.«

Državni zbor je 25.11.2009 na svoji seji sprejel predlog Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), ki velja od 1. januarja in do 31. decembra 2010.

Sprejeti zakon tako določa, da se bodo v letu 2010 pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi ZPIZ-1, prav tako pa tudi osnove, ki se usklajujejo na podlagi zakona, pri izplačilu za februar 2010, uskladili za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za leto 2009 v primerjavi s povprečno plačo za koledarsko leto pred tem. Pri izplačilu za november 2010 pa se bodo uskladili za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za obdobje januar-september leta 2010 v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar - december leta 2009. Med drugim sprejeti zakon določa še, da se višji znesek letnega dodatka v letu 2010 izplača v višini 367,95 evrov, nižji pa v višini 223,55 evrov.

Ker gre za interventni ukrep, katerega veljava je omejena le na leto 2010, bo  izhodišče za usklajevanje teh transferov v letu 2011 raven, ki bi bila dosežena v letu 2010 brez uveljavitve tega zakona, kar pomeni, da se bo pri usklajevanju upoštevalo izhodišče, kot da bi se pokojnine v letu 2010 uskladile v polnem obsegu.


ponedeljek 28. december 2009

Povezave: