DOMOV >NASVETI > ZNANJE

Vpis v univerzo za tretje življenjsko obdobje


Univerza za tretje življenjsko obdobje je sekcija Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, ki deluje v javnem interesu. V njene izobraževalne programe se vključujejo starejši upokojeni, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na upokojitev, starejši v tretjem življenjskem obdobju. Na Univerzi izobražujemo delodajalce za vodenje zaposlenih različnih starosti in strokovnjake, ki se ukvarjajo s starejšimi, vrhu tega pa še mlade študente andragogike, socialnega dela, družbenih ved ipd., ki vstopajo na študijsko področje starejših.

Vpis v 27. študijsko leto

V posamezne študijske skupine se lahko vpišete na sedežu Univerze na Poljanski cesti 6 v Ljubljani, vsak delavnik od 1. do 17. septembra, od 9. do 12. ure.

Študijske skupine po abecednem redu
-        ANTIČNA ZGODOVINA IN ARHEOLOGIJA
-        ANTROPOLOGIJA SANJ ~ Sanje z vidika znanosti in kulture
-        ČLOVEK IN NJEGOVE PISAVE (KALIGRAFIJA)
-        ČUDOVITI SVET UGANK
-        GEOGRAFIJA EVROPE
-        GEOGRAFIJA SLOVENIJE
-        HORTIKULTURA
-        KERAMIKA ~ Oblikovanje gline
-        KITAJSKA KULTURA IN KITAJSKI VSAKDAN
-        KNJIŽEVNOST ~ Renesančna in baročna književnost v Evropi    
-        KOMUNICIRANJE IN MEDSEBOJNI ODNOSI
-        KULTURA OBNAŠANJA
-        MATEMATIKA KOT DEL KUTURE IN ZGODOVINE ČLOVEKA
-        MEDIACIJA ~ Ustvarjalna pot reševanja sporov
-        MEDSEBOJNI ODNOSI IN SPORAZUMEVANJE
-        MOJE FINANCE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
-        MOJI STARŠI SO STARI ~ Kako razumeti sebe, ostarele starše in sorodnike
-        NARAVA - ZNANA NEZNANKA: Čudeži narave
-        NOVINARSTVO
-        PROGRAM ZA RAZUMEVANJE IN VAROVANJE ZDRAVJA ~ Izbirajmo preudarno, jejmo zdravo
-        RAD(-A) IMAM GLEDALIŠČE
-        RESTAVRATORSTVO
-        SLIKARSTVO ~ Začetna in nadaljevalne stopnje
-        SVETOVNA ZGODOVINA ~ Od srednjega do novega veka
-        SVETOVNA ZGODOVINA ~ Od 1. do konca 2. svetovne vojne
-        SVETOVNE RELIGIJE IN VERSTVA
-        UMETNOSTNA ZGODOVINA ~ Začetna in nadaljevalne stopnje
-        USTNA ZGODOVINA DOMAČEGA VSAKDANA V OBODBJU PO 2. SVETOVNI  VOJNI
-        ZGODOVINA SLOVENCEV V EVROPSKI ZGODOVINI
-        ZGODOVINA (SVETOVNA IN SLOVENSKA) ~ Nadaljevalne stopnje
-        ZGODOVINA KITAJSKE UMETNOSTI

Tuji jeziki na začetni in nadaljevalni stopnji
-        ANGLEŠKI JEZIK
-        FRANCOSKI JEZIK
-        ITALIJANSKI JEZIK
-        KITAJSKI JEZIK IN PISAVA
-        NEMŠKI JEZIK
-        RUSKI JEZIK     
-        ŠPANSKI JEZIK

Računalniško izobraževanje
-        ZAČETNA STOPNJA
-        NADALJEVALNA STOPNJA
-        IZPOPOLNJEVALNA STOPNJA
-        DIGITALNA FOTOGRAFIJA
-        VSTOPAM V INTERNET
-        INTERNET – MOJA DOMAČA PISARNA IN VEZ S PRIJATELJI
-        OBVLADAM SVOJ RAČUNALNIK ~ SISTEMSKO DELO

Kontakt:
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 433 20 90
Uradne ure: ponedeljek-petek od 9.00 do 12.00 ure


Wednesday 08. September 2010

Povezave: