DOMOV >PROSTI ČAS > DOM IN VRT

Velikonocnica


Znanilka velike noč, ki bi ji v letošnjem letu lahko nadeli tudi naziv znanilke pomladi – glede na koledarsko  zgodnjo umestitev velike noči, kateri bolj ali manj sledijo tudi dejanske vremenske razmere.

Pulsatilla grandis običajno cveti v marcu ali aprilu, nekako v času pred veliko nočjo, zaradi česar je poznana kot velikonočnica. Gosto porasla z dlačicami je zavarovana pred zmrzaljo. Zaradi te lastnosti je poimenovana tudi veliki kosmatinec in spada v rod kosmatincev. Njihova osrednja značilnost so podaljšani kosmati vratovi, v času cvetenja pa značilen videz kosmate glavice.

Poleg velikonočnice rastejo v Sloveniji še nekatere druge vrste kosmatincev, tako recimo v zgodnjih pomladanskih mesecih krasijo suha travišča na kraških predelih temno vijolični cvetovi gorskega kosmatinca. V istem obdobju cveti na pustih travnatih pobočjih in kamnitih pašnikih v celinskih predelih travniški kosmatinec. V alpskem predelu rod predstavljata alpski in beli kosmatinec.

Gre za stepsko vrsto, ki najbolje uspeva na apnenčastih tleh, na kamnitih suhih traviščih s sončno lego, prav tako pa tudi na prodnatih tleh in v svetlih gozdovih. Žal je precej redka, njena rastišča pa so maloštevilna in raztresena.

Najbolj znana rastišča so v okolici Ponikve ter na Boču. Odlična priložnost, če želite izkoristiti nasmehe žarkov spomladanskega sončka ter se podati na pohodniški izlet na SV konec naše deželice. Skušajte jo zaslediti na enem redkih rastišč, ovekovečite eno izmed lepot narave v svoj objektiv, a nikar je ne trgajte. Kot navaja turistična tabla pod 978 m visokim vrhom nad Poljčanami, so bili suhi travniki na Boču v preteklosti bogati z velikonočnicami, ki dandanes predstavlja eno izmed najbolj ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji, predvsem zaradi redkosti, privlačnosti in ekološke občutljivosti, kot tudi zaradi njenega nepoznavanja, zanimivosti, tako je njeno rastišče precej skrčeno. Z zakonom je zavarovana že od leta 1949, nahaja pa se tudi na Rdečem seznamu ogroženih praprotnic in semenk republike Slovenije.

Velikonočnica je vključena v sistem Natura 2000 – gre za evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, katerih glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. O velikonočnici lahko berete tudi v publikaciji, ki jo najdete na naslednji spletni strani:
www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/Knjiznjica/Publikacije/natura2000_boc.pdf.


Wednesday 04. April 2012

Povezave: